Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Noorsootöö Keskuse tegevuskohad üllatavad mitmekülgsusega

Tartu Noorsootöö Keskuse pressiteade

Tartu Noorsootöö Keskuse vabatahtlike tänusündmus. Foto: Helene Toomeoks

30. detsember 2019 / Kolm noortele avatud noortetuba, töömalev, väljasõidud, koolitused, kohalikud ja rahvusvahelised projektid, vabatahtlik töö ning noorte omaalgatuste toetamine.

Need on võimalused, mida Tartu Noorsootöö Keskus pakub Tartu linnas tegutsevatele noortele.

Koos haldusreformiga on muutunud lisaks linna füüsilistele piiridele palju ka noorte jaoks. Käesolevast aastast on Ilmatsalu noortekeskus üks Tartu linna avatud noortekeskustest ning sealsete noorte kaasamine on olnud noorsootöötajatele väljakutseks. Ometi näitab külastuste statistika sealsete noorte selget huvi noortekeskuse tegevuste vastu ja noorsootöötajate motiveeritus on Ilmatsallu toonud ka noori ümberkaudsetest piirkondadest ja linnast.

Ometi on muutused noorsootöös igapäevased ning tihti jooksevad noorsootöötajad kõige sellega lausa võidu. Tasuta maakonnasisene transport toob aina enam keskustesse noori ka ümbritsevatest omavalitsustest. Tänavanoorsootöö rakendamise  ja hooaja muutusega leiab üha rohkem noori tee linnaruumist keskustesse ilma eest pakku. Kiiremini kui ilm ja hooaeg muutuvad ka noorte huvid ja soovid.

Tartu Noorsootöö Keskus loodi 2018. aasta mais linnavalitsuse allasutusena varasemate Lille Maja ja Anne Noortekeskuse õigusjärglasena ning tänaseks on asutuse loojad tõdenud oma otsuse õigsust. Keskus on edukalt kanda kinnitanud ning iga tegevuskoht leidnud oma suuna vähendades seeläbi oluliselt tegevuste dubleerimist ja numbrite nimel võistlemist.

Lille noortekeskuses on fookussuunaks noorte tervis, lähenedes sellele võimalikult holistlikult läbi  erinevate komponentide: vaimne, keskkondlik, füüsiline, sotsiaalne, spirituaalne ja emotsionaalne. Anne noortekeskus käib omast noorte tööhõive rada, koordineerides Tartu noorte töömalevat. Lisaks esmase töökogemuse omandamisele, saavad noored Anne noortekeskuses laialdasemaid teadmisi karjääri ja tööelu puudutavate teemade kohta.  Ilmatsalu noortekeskuse vahetus läheduses asuvad suurepärased võimalused looduses liikumiseks on keskuse loodushariduse fookussuuna käivitamiseks suuresti motivatsiooni ja võimalusi pakkunud. Seikluslikud ellujäämislaagrid, matkad ja igapäevane huvitegevus on loodusharidusliku fookussuunaga noortekeskuse edukalt käivitanud.  Nii käibki iga keskus kõrvalt vaadates oma rada, kuid ometi toimivad kõik keskused meeskonnatöö alusel ühtse tervikuna, pakkudes mitmekülgseid võimalusi eri huvidega noortele.

Erilist tähelepanu on avatud noortekeskuste kõrval saanud sellel aastal hoopis koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega. Nii on käima lükatud rahvusvaheline koostööprojekt „Inclusive Youth Work“ Erasmus+ programmi raames arendamaks erivajadustega noorte kaasamist noorsootöösse, panustatud koostööprojektidesse noorte ettevõtlikkuse ja rohelise noorsootöö teemal ning arendatud Tartu sõpruslinna Veszprémiga noorte kaasamist kultuuripärandi temaatikasse projektis „ENriCH“.  Keskus on lühikese ajaga muutunud hinnatud ja oodatud partneriks rahvusvahelise tasandi noortevaldkonnas.

Hiljuti saadud aasta teerajaja tunnustus Vabaühenduste Liidult LGBT+ teemaliste arutelude ja noorte turvalisuse tagamise eest on oluline märk Tartu Noorsootöö Keskuse tegutsemise vajalikkusest. Igapäevaselt tegutsetakse koostöös mitmete osapooltega, et noored saaksid turvalises keskkonnas nende jaoks oluliste teemadega tegeleda ning see jääb ka tulevikus keskuse läbivaks põhimõtteks.

Järgnevatel aastatel on plaanis arendada noortekeskuste infrastruktuuri, et keskused oleksid mugavalt ligipääsetavad igale Tartu linnas tegutsevale noorele. Selle algatuseks on Anne noortekeskus juba selle aasta lõppedes kohandatud sisenemiseks ratastoolis liikujatele.  Lisaks on  fookuses ka noorteinfo parem kättesaadavus nii noorte endi kui ka lapsevanemate ja tegevuste pakkujate jaoks.

Uue aasta eesmärgiks on jõuda aina rohkemate Tartu noorteni. Noortekeskustes loodame näha vähemalt neljandikku 11-19-aastast Tartus tegutsevat noort ja muude tegevuste raames veel enamgi. Tartu Noorsootöö Keskus on alati avatud koostööle, et nii Tartus elavad kui ka õppivad noored leiaksid oma koha ja neist kasvaksid täisväärtuslikud linnakodanikud.

Lisainfo:
Mariliis Maremäe
Tartu Noorsootöö Keskuse arendusjuht
[email protected]

Viimati muudetud 30.12.2019