Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu pöördub hooldereformi puuduliku rahastuse tõttu riigi vastu kohtusse 

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu raekoda külmal päeval Foto: Kalle Paalits

2. november 2023 / Tartu linnavalitsus leiab, et keskvalitsus ei ole täitnud oma põhiseadusest tulenevaid kohustusi hooldereformiks vajaliku rahastuse tagamisel.  

Tartu linnal tekib seoses riigipoolse hooldereformi alarahastusega järgmisel aastal vähemalt 1,6 miljoni euro suurune puudujääk ning reformi käimas hoidmiseks tuleb see summa leida teiste linna teenuste arvelt. Linn soovib Riigikohtu abil saavutada kindlust, et riik toetab edaspidi hooldereformi elluviimist täies mahus ja katab ka puudujäägi 2024. aasta rahastuses.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et hooldereformiga Tartule pandud ülesanded on riiklikud kohustused, mille kulud tuleb katta täies ulatuses riigieelarvest. “Praeguse seisuga peab Tartu oma järgmise aasta eelarvest leidma vähemalt 1,6 miljonit eurot, et katta riikliku rahastuse puudujääke. Olukord, kus juba reformi teisel aastal jääb riigi toetusest puudu nii suur summa, on Tartu linnavalitsuse hinnangul lubamatu ja põhiseadusega vastuolus,” ütles Klaas.   

Vastavalt seadusele peab linn tasuma iga hooldekodukoha maksumusest hoolduspersonali kulude osa. Riik ei ole aga võtnud õiguslikult siduvat kohustust Tartu linna ega teisi kohalikke omavalitsusi selleks vajalike rahaliste vahenditega toetada. Praegu on riigi poolt küll antud lubadusi kulude katmiseks, kuid puuduvad õigustloovad aktid, mis sätestaksid riiklikult pandud kohustuste täieliku rahastamise riigieelarvest. Samuti on olnud küsitavad metoodika ja alusandmed, millele tuginedes reformiga seotud kulusid on planeeritud. Teadaolevalt on järgmiseks aastaks plaanitud Tartule riigieelarvest 3 781 555 eurot hooldereformi kulude katmiseks. Arvestades aga reaalseid reformi elus hoidmiseks vajalikke kulusid, peaks riigi toetus olema vähemalt 5 400 000 eurot. Selline olukord tekitab linnale finantsilist ebakindlust ja sunnib riiklikke kohustusi täitma oma eelarvest ning muude teenuste arvelt.  

Linnavalitsuse hinnangul on hooldereform oma olemuselt vajalik muutus üldhooldusteenuse kättesaadavamaks muutmisel. Tartu linn toetab reformi eesmärki ja jätkab selle ellu viimist hoolimata kohtuvaidluse kulgemisest ja tulemusest.

Õigusvastase olukorra lõpetamiseks teeb Tartu linnavalitsus linnavolikogule ettepaneku esitada Riigikohtule taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele hooldereformiga pandud kohustuste täieliku rahastamise riigieelarvest.

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 09.11.2023