Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu raudteejaama ooteplatvorm muutub reisijasõbralikumaks

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raudtee ooteplatvorm Foto: Natali M. Ernits

6. mai 2020 / Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused raudteejaama reisijate ooteplatvormi pikendamiseks ja juurdepääsude parandamiseks.

Eesti Raudtee esitatud projektlahendus näeb ette rööbaste vahelise ooteplatvormi pikendamise ja selle juurdepääsude rekonstrueerimise. Platvormile rajatakse parem juurdepääs, mille käigus asendatakse teisele perroonile viivas tunnelis asuv trepp kaldteega ja pikendatakse olemasolevat ooteala Näituse tänava suunas.

Tartu abilinnapea Reno Laidre tunneb head meelt, et koostöö Eesti Raudteega hakkab vilja kandma. "Rongiga reisijad saavad lõpuks Tartu raudteejaamas endale ohutumad ja mugavamad tingimused. Rajataval kaldteel on tulevikus mugav liikuda nii lapsevankritega inimestel, ratturitel kui ka ratastoolis sõitjatel. Rongide ooteala pikendamine jätab reisijatele piisavalt ruumi rongi sisenemiseks ja sealt väljumiseks. Rongisõit muutub ohutumaks ja erinevate liikumisvahendite rongile kaasavõtmine märksa mugavamaks,“ kinnitas Laidre.

Linnavalitsuse väljastatud projekteerimistingimuste kohaselt tuleb tagada ooteplatvormil viibivate reisijate ohutus ning kõik liiklejad, sh puuetega või lapsevankritega reisijad, peavad pääsema ooteplatvormile nii raudteega samalt tasandilt kui ka tunneli kaudu. Juurdepääsud tuleb tagada ühelt poolt kuni Vaksali tänavani ja teiselt poolt kuni jaamahooneni. Platvormile kavandatav reisijate ooteala koos varjualusega peab sobituma ümbritseva miljöö ja vaksalihoone arhitektuuriga.

Projekteerida tuleb ka suunaviidad, tõkkepuud ja piirded, mis suunavad reisijad ja teised liiklejad raudteepiirkonnas õigesti liiklema. Vajadusel tuleb raudteepiirkonnas ette võtta ka täiendavaid ohutusmeetmeid – paigaldada torupiirded jm liikluskorraldusvahendeid, mis keelaksid vales kohas raudtee ületamise.
 
Sel aastal valmib ooteplatvormi ja juurdepääsude rekonstrueerimise projekt, ehitustöödega on Eesti Raudteel kavas alustada järgmisel aastal.
 
Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, tel 7361 224, 528 6361 .

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 06.05.2020