Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu sai 25 miljoni suuruse lisaeelarve

Tartu linnavolikogu

Tartu vaade Foto: Tarmo Haud

9. juuni 2022 / Volikogu kiitis heaks Tartu linna tänavuse esimese lisaeelarve, mille kogumaht on 25 356 088 eurot.

Lisaeelarve fookuses on kütte- ja elektrihinna tõusuga seotud kulude katmine ühistranspordis ja tänavavalgustuses, samuti veel lokaalsel gaasiküttel olevates linna hoonetes gaasiküttesüsteemide väljavahetamine, et vähendada nende ülalpidamiskulusid ja sõltuvust Vene gaasist. Samuti on olulisel kohal Tartusse saabunud Ukraina sõjapõgenike aitamine.

Lisaeelarvest kavandatakse 14 miljonit eurot põhitegevuse kuludeks ning 11,3 miljonit eurot investeeringuteks. Plaanitud kulud kaetakse peamiselt eelmisest aastast üle tulnud vahendite ning sihtotstarbeliste toetustega.

Põhitegevuse kuludest 5,7 miljonit eurot suunatakse hariduse valdkonda, 3,8 miljonit majanduse ning 1,1 miljonit ning vaba aja ja kultuuri valdkonda. Põhitegevuse suuremad kulud on elektri- ja küttehinna kallinemine, transpordi- ja korrashoiuteenused ning Ukraina sõjapõgenike vajadustega seotud väljaminekud. Elektri- ja küttehinna tõusu katteks on lisaeelarvesse planeeritud 1,8 miljonit eurot, sealhulgas tänavavalgustuse kallinemiseks 400 tuhat eurot.

Transpordikuludeks suunatakse täiendavalt 2,8 miljonit eurot, millest valdav osa läheb bussiliiklusele seoses gaasihinna tõusuga, aga ka uutele liinidele (nõudeliin Vorbuse-Kardla ja liini nr 1 pikendamine Ränilinna).

Hariduse valdkonda on planeeritud 360 tuhat eurot Ukrainast saabunud laste vastuvõtmiseks Tartu haridusasutustesse. Kavas on suurendada ka reservfondi, et katta Ukraina sõjapõgenike aitamisega seotud kulusid. 

Lisaeelarvega eraldatakse toetusteks 1,5 miljonit eurot, sealhulgas 1,1 miljonit sotsiaalabitoetusteks. 

Investeerimistegevuse kuludest suunatakse 3,8 miljonit eurot majanduse, 2,1 miljonit kultuuri, 2 miljonit elamu- ja kommunaalmajanduse ning 1,9 miljonit hariduse valdkonna investeeringuteks. Investeeringute rahastusest 83% moodustavad linna omavahendid ning 17% välisabi. Suurimad lisaeelarve investeeringud on Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine, linna hoonete küttelahenduste väljavahetamine, tänavavalgustuse rekonstrueerimine Annelinnas, Ränilinnas, Veerikul ja Jaamamõisas ning Puiestee tänava rekonstrueerimine Narva maantee ja Roosi tänava vahelises lõigus.

Lisaeelarve poolt hääletas 34, vastu oli 8 volikogu liiget.

Tartu linna 2022. aasta eelarve oli möödunud detsembris kinnitades ligi 213 miljonit eurot.

Lisainfo:
abilinnapea Priit Humal, 736 1224, 503 7227
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 09.06.2022