Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu sotsiaalasutused täiendavad oma kriisiplaane

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Tartu hooldekodu

16. november 2022 / Tartu hooldekodud, asenduskodud ja Tartu Varjupaik valmistuvad olukordadeks, mil elutähtsate teenuste toimepidevus võib katkeda. Lihvitakse oma kriisiplaane ja täiendatakse varusid.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul keskendub linn esmajärjekorras nende asutuste kriisiplaanide ülevaatamisele, kus teenindatakse suurema abivajadusega inimesi. "Sotsiaalvaldkonna asutused on oma  kriisiplaanidega intensiivset tööd teinud - tegeleda tuleb veel ühe või teise detailiga. Asutused peavad linnavalitsuse kaasabil hoolitsema selle eest, et kõik kriisiplaanide elluviimiseks vajalikud vahendid - näiteks taskulambid, toiduvaru, akupangad jmt - oleksid ka tegelikult olemas. Paberi peal valmisolek ei maksa midagi,“ ütles Lees.

Linna asutustele on plaanis osta täiendavaid elektrigeneraatoreid ning vajadusel toetab linn ka partnerasutusi. Tartu hooldekodul on kaks generaatorit olemas, viimasel istungil eraldas linnavalitsus reservfondist 10 000 eurot Tartu Eluringikeskusele hooldekodu toimepidevust toetava elektrigeneraatori ostmiseks.

Eelmisel nädalal kohtusid linnavalitsuse esindajad sotsiaalasutuste juhtidega, et hinnata kriisiks valmisoleku hetkeolukorda. Asutused täiendavad kuu jooksul oma kriisiplaane, konsulteerivad vajadusel linnavalitsuse kriisireguleerimise koordinaatori ja teiste ekspertidega ning seejärel vaadatakse täiendatud plaanid ja tekkinud murekohad koos linnaga veelkord üle.

"Oleme seadnud eesmärgiks, et aasta lõpuks on kõigil Tartu sotsiaalvaldkonna asutustel olemas hästi toimivad kriisiplaanid ja vajalikud vahendid, et neid plaane reaalselt ka ellu viia. Oluline on, et kõik sotsiaalasutused oleksid elutähtsate teenuste, nagu elektri-, vee- või sidekatkestuse korral ise võimalikult toimepidevad," sõnas abilinnapea.

Lisainfo: abilinnapea  Mihkel Lees, tel 7361 210, 5564 1996.

 

Viimati muudetud 16.11.2022