Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu tunnustab oma parimaid õpetajaid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

õpetajate auhinnad

1. september 2020 / Tartu tunnustab linna parimaid pedagooge õpetaja elutöö auhinna ja aasta õpetaja tiitliga.

Auhinnad antakse üle Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänuüritusel 24. septembril kell 14 Tartu Ülikooli aulas.
 
„Tänavune aasta on toonud õpetajatele rohkelt väljakutseid - nad on pidanud oma töö täielikult ümber korraldama ja kohanema uudse olukorraga. See aasta on näidanud, kui head tööd teevad meie pedagoogid. Nii on tänavu ka eriliselt hea meel jagada tunnustust inimestele, kes oma tööd on pühendunult teinud juba mitmeid aastaid ja aastakümneid," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.
 
Tartu linna õpetaja elutöö auhinna pälvisid tänavu koolieelse lasteasutuse õpetaja kategoorias Tartu Lasteaia Rõõmupesa logopeed Maie Telvar, üldhariduskooli õpetaja kategoorias Tartu Variku Kooli matemaatikaõpetaja Viia Varula, kutseõppeasutuse õpetaja kategoorias Tartu Kunstikooli õpetaja Helle-Reet Paris (Vahersalu) ja Eesti Merekooli Tartu filiaali õpetaja Lembit Põld ning huvikooli õpetaja kategoorias Tartu Loodusmaja huvikooli õpetaja Kai Punger.
 
Maie Telvar on logopeed, kelle kõneravitundides lapsed rõõmuga käivad ja keda lapsevanemad ka aastaid hiljem tänuga meenutavad. Ta teeb koostööd Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnaga logopeedide koolitamisel ning on olnud pikka aega üliõpilaste poolt armastatud praktikajuhendaja.
 
Viia Varula on õpetajaametit pidanud peaaegu 50 aastat, sellest 37 aastat Tartus. Tema panus õpilaste arengusse ja kolleegide toetamisse on olnud hindamatu. Lisaks oma kooli kolleegide toetamisele käib ta igal aastal abis Tartu linna matemaatikaolümpiaadidel ja sisseastumiskatsetel töid parandamas. Samuti on ta osalenud õppekirjanduse koostamisel ja väljaandmisel.
 
Kunstiõpetaja ja maalikunstnik Helle-Reet Paris (Vahersalu) töötas üle poole sajandi Tartu Kunstikooli õpetajana. Ta oli 18 aastat ka Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud ning on õpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonnas. Ta on väga kindlalt seisnud Tartu maalitraditsioonide säilimise eest.
 
Lembit Põld on siseveelaevajuhte koolitanud 43 aastat. Tema õpilased on kõik Tartus töötavad siseveelaevajuhid. Nii töös noortega kui õpetades täiskasvanuid on Lembit Põld väärtustanud häid meremehetavasid, kasvatanud meeskonnavaimu ja üksteisest hoolimist. Ta on koostanud mitmeid õppematerjale ning olnud ka kauaaegne eksamikomisjonide liige.
 
Kai Punger on üle 55 aasta arendanud Tartu Loodusmaja lastes loodushuvi ja uurimustöö oskusi. Huviringide juhendamise kõrval on ta suunanud õpilasi uurimustöid koostama. Tema juhendamisel on valminud paljud uurimus- ja konkursitööd, mis on võitnud auhindu ka üleriigilistel olümpiaadidel ja võistlustel.
 
Üleriigilisele haridustöötajate konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ esitatakse Tartu linna poolt järgmised Tartu aasta õpetaja tiitli pälvinud õpetajad:
 
PIIRKONDLIK AASTA LASTEAIAÕPETAJA NOMINENT
Kairi Ennok, Tartu Lasteaed Klaabu;
Maarja Mandri, Tartu Lasteaed Lotte.
 
PIIRKONDLIK AASTA KLASSIÕPETAJA NOMINENT
Airi Pärnamets, Ilmatsalu Põhikool;
Heidi Öövel, Tartu Kroonuaia Kool.
 
PIIRKONDLIK AASTA KLASSIJUHATAJA NOMINENT
Thea Kapp, Tartu Kivilinna Kool;
Mari-Liis Türno, Tartu Forseliuse Kool.
 
PIIRKONDLIK AASTA PÕHIKOOLI AINEÕPETAJA NOMINENT
Sixten Hinnov, Tartu Forseliuse Kool;
Kristi Paju, Tartu Kesklinna Kool.
 
PIIRKONDLIK AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA NOMINENT
Kristi Kreutzberg, Miina Härma Gümnaasium;
Ott Maidre, Tartu Tamme Gümnaasium.
 
PIIRKONDLIK AASTA KUTSEÕPETAJA NOMINENT
Janika Nõmmela Semjonov, Tartu Kunstikool;
Kaido Otsing, Heino Elleri Muusikakool.
 
PIIRKONDLIK AASTA HUVIALAÕPETAJA NOMINENT
Airi Liiva, MTÜ Laulustuudio Laulupesa;
Aivo Tamm, Tartu Loodusmaja/ Tartu Ülikooli loodusmuuseum.
 
PIIRKONDLIK AASTA TUGISPETSIALISTI NOMINENT
Regina Merelaht, Tartu Kesklinna Kool;
Anu Pikamäe, Tartu Forseliuse Kool.
 
PIIRKONDLIK AASTA ÕPPEASUTUSE JUHI NOMINENT
Kristi Mumm, Tartu Forseliuse Kool;
Ülle Västrik, Tartu Lasteaed Kannike.
 
PIIRKONDLIK AASTA HARIDUSTEO NOMINENT
Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Tartu Raatuse Kooli 4. klasside keelekümblusprojekt “Vastastikku rikkaks”, Tartu Aleksander Puškini Kool ja Tartu Raatuse Kool;
Tartu linna emakeeleõpetajate aineühendus ja aineühenduse juhtimine, Lea Sokman.
 
PIIRKONDLIK AASTA HARIDUSE SÕBRA NOMINENT
Taavi Siilbek, Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo;
Merike Balder, Tartu Veeriku  Kool.
 
Tartu aasta õpetaja tiitliga tunnustakse lisaks eelnimetutele:
 
aasta lasteaiaõpetaja kategoorias:
Eve Jürgenson, Tartu Lastead Kivike;
Maili Magerramov, Tartu Lasteaed Tripsik;
Jane Reilik, Tartu Lasteaed Kannike;
Heidi Sarap, Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed.
 
aasta klassiõpetaja kategoorias:
Jane Kukk, Tartu Karlova Kool;
Jane Müllerson, Tartu Forseliuse Kool.
 
aasta klassijuhataja kategoorias:
Anneli Jõgioja, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium;
Sirje Jäär, Tartu Kutsehariduskeskus;
Maret Kuura, Tartu Tamme Gümnaasium;
Annika Rego, Tartu Jaan Poska Gümnaasium.
 
aasta põhikooli aineõpetaja kategoorias:
Agnes Allabert, Tartu Karlova Kool;
Helle Anijärv, Tartu Hiie Kool;
Kristo Ringas, Taru Emajõe Kool.
 
aasta gümnaasiumiõpetaja kategoorias:
Kaie Mägimets, Tartu Jaan Poska Gümnaasium;
Kerli Orav-Puurand, Hugo Treffneri Gümnaasium;
Urmas Persidski, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium;
 
aasta kutseõpetaja kategoorias:
Taimi Taimalu, Tartu Tervishoiu Kõrgkool;
Kaido Toobal, Tartu Kutsehariduskeskus.
 
aasta huvialaõpetaja kategoorias:
Lilian Leiman, Tartu Kutsehariduskeskus;
Joosep Toome, MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi.
 
aasta tugispetsialisti kategoorias:
Liis-Marii Mandel, Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu;
Urve Talvik, Tartu Raatuse Kool.
 
aasta õppeasutuse juhi kategoorias:
Liina Karolin-Salu, Tartu Hansa Kool;
Tiina Kivisalu, Tartu Lasteaed Helika.
 
aasta haridusteo kategoorias:
Teadusring I ja II kooliastme õpilastele "võta kaasa" põhimõttel, Tartu Annelinna Gümnaasium.
 
aasta hariduse sõbra kategoorias:
Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus;
Maie Soodla, Tartu Descartes'i Kool
 
Aasta õpetajaid valitakse Tartus alates 2001. aastast.
Tartu linna õpetaja elutöö auhinda antakse välja alates 2015. aastast. Elutöö auhinna laureaadid saavad linnalt 10 000 euro suuruse preemia.
www.tartu.ee/aasta-opetaja
 
Tartu maakonnas tunnustatud haridustöötajad ja haridusteod ning Tartumaa aasta õpetaja 2020 laureaadid: www.tartumaa.ee/5359-2/

 

Viimati muudetud 01.09.2020