Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartumaa Arendusselts toetas piirkonna tegemisi enam kui miljoni euroga

Tartumaa Arendusseltsi pressiteade

28. detsember 2022 / Tartumaa Arendusseltsi juhatus kinnitas 28 ettevõtete, kogukondade ja kohalike omavalitsuste projekti kogumahus 2,2 miljonit eurot, millest LEADER programmi ja taasterahastu toetus moodustab ca 1,2 miljonit.

Toimunud taotlusvoorus olid sel korral avatud kuus meedet: väiketootmise ja teenuste arendamine, turismiettevõtluse arendamine, Covid-19 toetusmeede, kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine, noorte aktiviseerimine ning suurprojektide toetamine. Kolmandik taotlusvooru vahenditest ehk 400 000 eurot oli suunatud suurprojektide meetmesse. 

Ühe suurprojektina sai toetust unikaalne õppe- ja mängupark Raadi piirkonnas Tartu vallas, mis rajatakse 2023. aasta sügiseks valmiva Raadi TERA kooli ja lasteaia juurde ja mis on ka kogukonnale kasutamiseks. Projekti toel soovitakse rajada uuendusliku lähenemisega avalik keskkond, mis toob kokku lapsed, noored ja pered ning toetab koostööd ja kaasaegset õpikäsitlust. Tegu on kiirelt areneva piirkonna ja populaarse elupaigaga (ERMi-tagune Raadi endise lennuvälja ala), mille avalikule ruumile annab projekt olulise arengutõuke.

Lisaks rahastatakse ligi 200 000 euroga Jõeääre paadisadama arendust Emajõe ääres Kastre vallas Haaslava külas. Projekti raames rajatakse paadislipp, sildumiskohad veesõidukitele, käimlate kohad, juurdepääsutee, parkla sõidukitele ning süvendatakse jõesängi. Emajõega seotud investeeringud mõjutavad kogu Tartumaa arengut, suurendades kohaliku kogukonna elukvaliteeti ning pakkudes järjest paremaid võimalusi jõe ja kaldaalade kasutusele võtmiseks. 
Turismiettevõtluse arendamise meetmest sai toetust viis taotlust kogusummas 164 000 eurot. Suurimad eraldised on Luunja vallas pikisilmi oodatud vana lastelaagri kompleksi korrastamine OÜ Parkmetsa Valdused poolt ning Peipsiääre valda Tedreküla puhkemaja rajamine OÜ Juulamõis poolt.

Väiketootmise ja teenuste arendamise meetmest toetatakse nelja projekti kogusummas ligi 135 000 eurot. Suurim toetussumma eraldatakse OÜ Viinamärdi Talule tootmisruumide laiendamiseks. Hindamiskomisjon tõi esile Tartumaal Märjal asuva loodusliku puidupahtli tootja Thermix OÜ taotluse. Pika ja põhjaliku arendustöö tulemusena on välja töötatud termopahtlid spetsiaalselt puidudefektide kiireks ja mugavaks parandamiseks. Projektiga kavandatud tegevuseks on seadmepargi ost. Praegusest võimsam seadmepark võimaldab toota suuremaid koguseid ja läheneda suurklientidele ning siseneda eksportturgudele. Pikemas perspektiivis luuakse juurde 8-10 töökohta. 

Teistkordselt programmperioodil oli võimalus toetust küsida Covid-19 toetusmeetmest. Kokku rahastati neli projekti kogusummas ca 126 000 eurot, mille toel tõstetakse organisatsioonide konkurentsivõimet ja leevendatakse kriisi mõjusid.
Kogukonna meetmest toetati mitmeid nii kogukonna kui ka külaliste jaoks olulisi objekte – Kentsi paisjärve matkarada, Meeri külamaja ümbruse objektide arendamine, Vooremäe suusakeskus, Mehikoorma sadamasse kütusetankla alusplatsi ja parkla rajamine, Lennundusmuuseumi eksponaatide täiendamine, Sibulatee, Alatskivi Loss, Klubi Tartu Maratoni rajapiirded, Kriimani külaplatsi arendamine, Kodavere kihelkonna kultuurilooline rännutee. Noorte meetmest said rahastuse sporti ja noorte initsiatiivi toetavad projektid. Ühtekokku rahastati projekte kogukonna ja noorte meetmest ca 381 000 euro eest.

"Oluline on märgata, millised on need ettevõtmised, mis meie piirkonnas suuremat lisandväärtust loovad. Vahendeid ei jätku mitte kunagi kõigile taotlejatele, kuid ajalugu on näidanud, et mitmed seekord rahastatud taotlused on voorude vahelisel ajal paremini läbi mõeldud ning täiendatud," sõnas Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees Priit Lomp. "Meie maakonda tekib koos taotlejate omafinantseeringuga 2,2 miljoni euro väärtuses uusi investeeringuid, mis on olulised meie elanikele ja piirkonna külastajatele. Lisaks anname oma panuse maakonnas tööhõive hoidmisse ning majandusse läbi investeeringute ja soetamiste," lisas Lomp. 

Lisainfo:

Priit Lomp
Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees
56 982 166
[email protected]

Kristiina Tammets
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
53 409 873
[email protected] 

Tartumaa Arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav LEADER tegevusgrupp, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu LEADER-programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö.

Viimati muudetud 28.12.2022