Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartumaa võtab sihiks jäätmetekke vähendamise ja taaskasutuse suurendamise

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Ringakasutuspank Tartus, Jaama tänaval. Foto: Tartu linn

21. veebruar 2024 / Tartu Linnavalitsus ja Tartumaa Omavalitsuste Liit on koos alustanud ringmajanduse teekaardi loomist, mis paneb aluse uue majandusmudeli juurutamisele kogu piirkonnas.

Ringmajandus vastandub praegu valitsevale majandusmudelile, mis põhineb pidevalt uute asjade tootmisele, nende lühiajalisele elutsüklile ja ühekordsele kasutusele. Ringmajandus panustab aga materjalide pikale kasutusajale ja hilisemale taaskasutusele või ümbertöötlemisele. Selliselt on võimalik kord toodetud asju pidevalt uuesti kasutusele võtta ja vähendada jäätmete ning saaste teket.   

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et ringmajanduse edendamine on Tartu jaoks väga oluline nii keskkonna kui ka roheinnovatsiooni ja ettevõtluse arendamise seisukohast. „Me peame koostöös omavalitsuste ja ettevõtetega looma ühise süsteemi, mis algab tootmisest ja lõppeb taaskasutusega. See tähendab muutusi nii inimeste tarbimisharjumustes, ettevõtete tootmisprotsessis kui jäätmekäitlejate tegevuses, kuid annab lõpuks ettevõtjatele suurepärase võimaluse oma tootmist arendada ja konkurentsivõimet kasvatada,“ ütles Tamm.

Tartumaa omavalitsusi ühendava ringmajanduse teekaardi eesmärgiks on jäätmetekke vähendamine ning taaskasutuse suurendamine piirkonnas. Võtmevaldkondadeks saavad ühisloome ja kogukonnad, taastuvenergia, jätkusuutlik toidusüsteem, põllumajandus ja maakasutus, tööstus ja teenindus. Oluline on soodustada uute ärimudelite ja ettevõtete teket piirkonnas ning hoida tootmise ja tarbimise ökoloogilist jalajälge võimalikult väikesena. Teekaart on aluspõhimõtete kogum, mis on suunatud nii avalikule sektorile, ettevõtjatele, haridusasutustele ja laiemalt kõigile ühiskonnagruppidele.

Täna (21.02.24) toimub esimene ühine seminar Tartumaa omavalitsuste esindajate ja erinevate huvigruppide osavõtul, kus antakse ülevaade teekaardi koostamise esimese etapi tulemustest ja Tartumaa ringmajanduse hetkeolukorrast. Koos erinevate valdkondade esindajatega hakatakse paika sättima ringmajanduse tulevikusihte ja pannakse alus valdkondlikele eesmärkidele.

Ringmajanduse teekaardi loomine on Tartu Linnavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühine projekt, mis valmib 2024. aastaks. Uue kümnendi alguseks soovitakse Tartumaast teha ringmajanduse eestvedaja Lõuna-Eestis ning hea partner teistele ringmajanduspiirkondadele Eestis ja välismaal.

Teekaardi loomist toetab Euroopa Liit läbi projektide 2ISECAP, CERITA ja TREASoURcE ning EUKI projekt CURE+.

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 21.02.2024