Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartumaale jõuab LEADERi toel üle 4 miljoni euro

Tartumaa Arendusseltsi pressiteade

9. november 2023 / Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kiitis heaks Tartumaa Arendusseltsi (TAS) tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 ja kinnitas strateegia rakendamise eelarve. Eelarve Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist on 3 464 808 eurot ja Euroopa Sotsiaalfondist 627 016 eurot. Uue perioodi strateegia toetusmeetmed avatakse 2024. a sügisel. Koos projektitaotlejate omafinantseeringutega on strateegia rakendamiseks kavandatud u 6,8 miljonit eurot.

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse esimees Priit Lomp ütles, et LEADER programm põhineb kohalikul algatusel. "Just kohalike inimeste huvi ja soov panustada oma kodukoha arendamisesse on määrav toetusmeetmete rakendamisel," lausus Lomp. Ta lisas, et keerulised ajad majanduses panevad ettevõtjaid otsima uusi lahendusi, millega luua suuremat väärtust.

"Tartumaa Arendusseltsil on uus toetusmeede, mis on suunatud innovaatiliste lahenduste piloteerimiseks kõrge lisandväärtusega sektorites nagu energeetika, biomajandus, IKT jt, kuid samas saab toetusi küsida ka traditsioonilisemates valdkondades nagu kohalik toit ja turismi edendamine," selgitas Lomp.

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades, noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist.

Ühtekokku on Eesti tegevusrühmade strateegiate rakendamise eelarve Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) koos Eesti riigieelarves ettenähtud kaasrahastusega 59 487 129 eurot. Täiendavalt lisandub strateegiate elluviimiseks 7 142 857 eurot Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest.

Eestis on 26 tegevusrühma. TAS on üks kohalikest LEADER tegevusrühmadest Eestis, tegevusrühmal on hetkeseisuga 70 liiget, millest 9 on kohalikud omavalitsused (kõik 8 Tartumaa omavalitsust ning Räpina vald Põlvamaalt), 37 kodanikuühendust ja 24 ettevõtet.

Viimati muudetud 09.11.2023