Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartus luuakse võimalus saada koos gümnaasiumiharidusega muusikaalane kutseharidus

Tartu Linnavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade

noored muusikud Foto: Jaak Nilson

10. märts / Esmaspäeval allkirjastavad Jaan Poska Gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi ja Heino Elleri Kooli direktor Kadri Leivategija koolide vahelise koostöölepingu.

Raekoja saalis kell 14 sõlmitav leping annab õpilastele võimaluse omandada koos gümnaasiumiharidusega muusikaline haridus.  

Sügisel alustavad Jaan Poska Gümnaasium ja Heino Elleri Muusikakool ühiselt korraldatava õppekavaga, mille läbimine annab õpilasele väga hea üldkeskhariduse koos muusikaalase kutseharidusega.

Ühine õppekava võimaldab paremini ühildada õppetööd kahes koolis, sest õpilastele avatakse Poska gümnaasiumis eraldi muusika õppesuunaga klass. Gümnaasiumi õppekava elluviimist korraldab Poska gümnaasium ja muusika valdkonna kutseõppe õppekava Elleri kool. Koos töötatakse välja parim õppija aega väärtustav tunniplaan ja õppenädala ülesehitus. Praeguseks on uue õppesuunaga klassi registreerunud juba 28 õpilast.

 Tartu linn ja Haridus- ja Teadusministeerium allkirjastavad ka hea tahte koostööleppe, mille sisuks on koolide koostöö toetamine ja nõustamine.

„Tahame koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Tartus tõestada, et üld- ja kutsehariduse integratsioon on teostatav, kui selleks on osapoolte soov ja hea tahe,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. „Nüüd suurenevad ka Elleri koolis õppivatel Lõuna-Eesti noortel võimalused edasise haridustee jätkamiseks kõrgkoolides.“

„Kahe kooli ühiselt korraldatav õppekava on suurepärane kvaliteetse hariduse omandamise võimalus muusikahuvilistele õpilastele ning kiiduväärt näide gümnaasiumi ja kutsekooli sisulisest koostööst,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets

Sügisel Poska gümnaasiumis avatavas muusika õppesuunaga klassis on võimalik õppida klaverit, orelit, keelpille, puhkpille, löökpille, akordionit, klassikalist kitarri, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni, rütmimuusikat ja pärimusmuusikat.

Muusika õppesuunale saab registreeruda  kuni 15. märtsini Tartu gümnaasiumide ühiskatsete portaalis https://tartu.koolikatsed.ee/. 18. märtsil testid edukalt sooritanud õpilastele viib Elleri kool 12. aprillil läbi muusikalised katsed. Katsed läbinud õpilased võetakse vastu mõlemasse kooli.


 
Täpsem info:
Kadri Leivategija
Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli direktor
5557 2092

Helmer Jõgi
Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi direktor
510 0452

Helen Põllo
Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja
520 9733

Viimati muudetud 10.03.2017