Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Teisipäeval toimub südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu arutelu

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

9. juuni 2024 / Teisipäeval, 11. juunil kell 17 toimub Tartu Linnaraamatukogu saalis (IV korrus) arutelu, kus linnavalitsus tutvustab südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 21. märtsis 22. aprillini 2024, mil kõik huvilised said avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 21 eraisikut või organisatsiooni kokku üle 70 arvamuse või ettepaneku. Ettepanekuid ja linna seisukohti tutvustati avalikul arutelul 23. mail. Teisipäeval, 11. juunil kell 17 toimub kordusarutelu.

Arutelul toimub ka otseülekanne, mida saab vaadata nii Tartu kodulehel (vaata ülal olevat videoakent), YouTube'is kui ka Facebookis.

Küsimusi saab ülekande ajal esitada siin: Sli.do, parool: 1830857

Avaliku väljapaneku ajal esitati kõige rohkem ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise kohta, samuti pargipuude ja mänguväljaku säilimise kohta. Tehti ettepanekud kavandada hoonesse varjend, eksponeerida pargialal arheoloogilisi kihistusi või rajada sinna skulptuuride park. Ettepanekute ja linna seisukohtadega saab tutvuda: www.tartu.ee/kultuurikeskuse-planeering

Südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus südalinna kultuurikeskuse rajamiseks ning kogu planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks muutmine. Keskkonnamõjude strateegilise aruanne koostati selleks, et selgitada välja südalinna kultuurikeskuse ehitusega kaasnevad mõjud keskkonnale.

Praegu käis avalikul väljapanekul detailplaneeringu eskiislahendus. See on planeeringu koostamise esimene etapp, kus lepitakse kokku ala arengu üldised põhimõtted ja suunad – kus on peamised liikumissuunad, kuhu ja mida on lubatud ehitada ning millist keskkonda soovitakse luua.

Pärast avalikke arutelusid jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist, kus minnakse järjest detailsemaks. Ka detailplaneeringu põhilahendus suunatakse avalikult väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Detailplaneeringu info: www.tartu.ee/kultuurikeskuse-planeering

Lisainfo: Tartu abilinnapea Elo Kiivet, tel 5656 9674.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 12.06.2024