Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Toitlustamise ja toidukaupadega kauplemise tingimused Jõululinn Tartu raames

3. september / Tartu linn annab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutuse Tiigi Seltsimaja (edaspidi korraldaja) kaudu kaubandustegevuse läbiviimiseks rendile müügi- ja kaubanduspinna perioodiks 01.12.2019–10.01.2020.

 

Kaubanduspind antakse rendile linnafestival Jõululinn Tartu 2019/2020 raames Tartu raekoja platsile paigaldatava Valgusküla alas.

 

Müügikoha taotlemiseks tuleb toitlustajal ja toidukaupade müüjal:

 • täita ning õigeaegselt esitada taotlusvorm selle lingi kaudu: joululinntartu.ee/kauplejate-taotlusvorm-2019
  (NB! Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega -õigust);

 • tutvuda ja nõustuda kauplemiskutses toodud tingimustega;

 • omada kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja tõendeid.

Kaubanduspinna renditasu kogu perioodi eest on 850 €, hinnale lisandub käibemaks.

 

Korraldajal on õigus valida toitlustajad ja toidukaupade müüjad.

 

Täidetud taotlusvormide ja lisamaterjalide alusel teeb koos korraldaja esindajaga lõpliku valiku Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse ning ettevõtlusosakonna töötajatest koosnev komisjon, lähtudes järgmistest kriteeriumitest:

 • menüü/kauba temaatilisus
 • menüü/kauba sobilikkus arvestades Valgusküla võimalusi, asukohta ja aastaaega
 • menüü/kauba tervislikkus
 • menüü/kauba originaalsus (kaubavalikus leiduvad suupärased vimkad jt üllatused)
 • menüü/kauba ja sisekujunduskontseptsiooni kirjeldus (fotomaterjali palume lisada taotlusvormi juurde, ilma selleta taotlust ei arvestata)
 • teenindava personali ametiriietuse kirjeldus (fotomaterjali palume lisada taotlusvormi juurde, ilma selleta taotlust ei arvestata)

Teenust pakkuva ettevõtte või eraisiku taotlus tuleb saata hiljemalt 16. septembriks (k a) 2019 e-posti aadressile Kaari.Soosalu@raad.tartu.ee.


Müügikohtade täpse asukoha Tartu Raekoja platsil määrab korraldaja, kes annab toitlustajale toitlustamisteenuse osutamiseks ja toidukaupadega kauplemiseks kasutada klaaspaviljoni mõõtudega:

 • Variant A – 3775x5645
 • Variant B – 2900x4245

Lõpliku otsuse klaaspaviljoni suuruse kohta langetab korraldaja. Taotluste esitajad peavad arvestama võimalusega, et suuremasse paviljoni (variant A) paigutatakse kaks kauplejat.

 

Komisjoni poolt välja valitud kauplejad on kohustatud teenust osutama perioodil 01.12.2019–10.01.2020 järgmiselt: E–R kell 17–21, L–P kell 11–21.


Toitlustaja õigused, kohustused ja vastutus:

 • Toitlustaja ja toidukaupade müüja kujundab ja sisustab oma müügikoha ise vastavalt taotlusvormis kirjeldatud kujunduskontseptsioonile, ent arvestab korraldaja ning Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna töötajate ettepanekute ja märkustega kogu kauplemise perioodi vältel.
 • Toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha ning selle lähiümbruse korras ja puhtana.
 • Kauplemisel kasutavate tarvikute jms ladustamine klaaspaviljonist väljaspool ei ole lubatud.
 • Toitlustaja teenindaval personalil on kohustus oma müügikoha lahtiolekuaegadel kanda taotlusvormis kirjeldatud ametiriietust.
 • Toitlustaja ja toidukaupade müüja vastutavad ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
 • Sõidukite parkimine kujunduslahenduse alas (Valguskülas) ja Raekoja platsil ei ole lubatud. Kauba laadimine toimub toitlustajatega sõlmitavas lepingus sätestatud aegadel ja tingimustel. Muul ajal on kohustus sõidukid Valguskülast ja Raekoja platsilt ära viia.

Korraldaja õigused, kohustused ja vastutus:

 • Korraldaja tagab toitlustajale elektrivõimsuse olemasolu kauplemise alas vastavalt vajadusele. Elektrivajadus tuleb ära märkida taotlusvormil.
 • Korraldaja tagab öise mehitatud valve ja videovalve kauplemise alas, kuid ei võta vastutust Kaupleja poolt müügikohta jäetud vara eest.

 

Lisateave:
Ragnar Kekkonen
Tiigi Seltsimaja/Jõululinn Tartu 2019/2020
Tehniline projektijuht
Ragnar.Kekkonen@raad.tartu.ee
5802 7279

 

 

Viimati muudetud 03.09.2019