Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
28°

Töötukassa tutvustab uusi teenuseid

23. oktoober / 24. oktoobril kell 15–17.30 tutvustab Eesti Töötukassa Tartumaa osakond õppimishuvilistele tartlastele ja ettevõtjatele uusi teenuseid Tartu Teaduspargi SPARK Demo keskuses (Narva mnt 3, Tartu).

Uuteks teenusteks on tasemeõppes osalemise toetus, tööturukoolitus koolituskaardiga, kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus ning koolitustoetus tööandjale töötajate teadmiste ja oskuste arendamiseks nende tööle asumisel ja kohanemisel muutustega tööandja majandustegevuses.

„Tartus on väga palju töökohti, mis on seotud pideva enesearenduse ja õppimisvajadusega, samuti on suur osakaal teenindussektoris ja tootmises, kus pidevalt muutuvad tehnoloogiad, täienevad nõudmised kvalifikatsioonile. Samuti on Tartusse järjest lisandumas nutikaid lahendusi pakkuvaid ja tulevikku vaatavaid ettevõtjaid, kes vajavad hea kvalifikatsiooniga ja motiveeritud töötajaid. Töötukassa peab Tartu potentsiaali väga suureks ning soovib, et tartlased saaksid võimalikult palju kasutada töötukassa loodud uusi võimalusi. Täiskasvanud õppija nädalal korraldame just sellele teemale pühendatud infopäeva, mis ongi ennekõike mõeldud töötavatele ja õppimishimulistele tartlastele ning siinsetel ettevõtjatele,“ ütles Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna Vaksali büroo juhataja Indrek Rohtla.

Töötukassa infopäeval tuleb juttu ka sellest, et töötavate inimeste õpingute toetamisel on töötukassa tulevikku vaatav. Eesmärgiks on  inimeste  ettevalmistamine ametitesse, kuhu järgnevate aastate jooksul on vaja rohkem töötajaid ning valdkondadesse, kus on juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajate suur või kohati väga suur puudus. Tööjõuvajaduse prognoosis tugineb töötukassa SA Kutsekoja OSKA tööjõuvajaduse uuringutele. Need on põhjalikud uuringud, mida tehakse valdkonna ekspertide osalusel, need põhinevad ühtsel metoodikal ning peaksid katma kõiki peamisi töövaldkondi Eestis. Sel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandama asuda ligi 170 õppekaval. Õppekavade nimekiri ongi koostatud Kutsekoja ja Eesti Töötukassa koostöös.

Töötavate inimeste õppimise toetamisel on väga suur roll ka töötukassa karjäärinõustajatel, sest just nendega lepitakse kokku õpitav eriala. Sobiva koolituse saab valida töötukassa koolituskaardi partnerite pakutavate koolituste hulgast. Koolitustel saab osaleda ligikaudu 400 koolitusasutuses üle Eesti. 24. oktoobri infopäeval osalejad saavad osaleda karjäärinõustamise grupis ning saada seeläbi aimu, kuidas karjäärinõustaja saab aidata igaühest endast ja tööturu vajadustest lähtuva kõige sobivama koolituse valikul.
Sobivate oskustega tööjõu puudumine on suureks mureks tööandjatele nii Tartus kui mujal Eestis. Probleemi lahendamiseks saavad tööandjad sellest aastast taotleda koolitustoetust nii töötajate värbamiseks kui ka  töötajate koolitamiseks muutuste olukorras.  Infopäeval on kohal töötukassa tööandjate konsultandid, kes nõustavad ning annavad selgitusi neile Tartu ettevõtjatele, kes soovivad töötukassa pakutud võimalustest rohkem teada saada.

2017. aasta 1. mail alustas Eesti Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega. Töötust ennetavad teenused on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

Kava

Täpsem info:
Indrek Rohtla
Tartumaa osakond - Vaksali büroo, büroojuhataja
737 7185, 5196 5223 Indrek.Rohtla@tootukassa.ee

 

Viimati muudetud 23.10.2017