Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu avalik väljapanek

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

20. märts 2023 / Tartu Linnavolikogu suunas avalikule väljapanekule Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu.

Planeeringuala suurusega ca  3,2  ha asub Tammelinnas.

Ehitusõigus määratakse maksimaalselt kümnele hoonele ja rajatistele. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala krundil on 11 000 m2, rajatiste (viljamahutid) suurim lubatud ehitisealune pindala on 1800 m2. Planeeritud on kaheksa erineva hoonestuskõrgusega hoonestusala, suurimad lubatud absoluutkõrgused jäävad vahemikku 75-110 m. 

Planeeringus on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega.

Avalik väljapanek toimub 06.04. - 07.05.2023. a  Tartu infokeskuses raekojas ja www.tartu.ee

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-18-017

Detailplaneeringu kohta on võimalik esitada arvamusi e-postiga aadressil [email protected] või läbi avaliku väljapaneku veebikeskkonna: https://tartu.ee/et/planeerimine-info#planeeringute-avalikustamine

Viimati muudetud 20.03.2023