Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Valmis Tartu uus jäätmekava

Tartu Linnavolikogu

Konteinerid Foto: Juhan Voolaid

7. november 2019 / Volikogu kiitis heaks ja saatis avalikustamisele Tartu linna jäätmekava aastateks 2020-2024 projekti.

Kavas käsitletakse jäätmehoolduse praegust olukorda, eesmärke ning nende saavutamise meetmeid.

Jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks on eelkõige oluline teadlikkuse edendamine ja jäätmete tekkekohas sorteerimise kasv, jäätmejaamade arendamine ning korduskasutuse, ringmajanduse ja asjade hoolduse ja remondi propageerimine.

Aastaks 2025 tuleb Eestis ringlusse võtta 55 protsenti olmejäätmetest, Tartus oli see protsenti eelmisel aastal ligi 31.

Jäätmekava näeb muu hulgas ette Tartusse kolmanda jäätmejaama rajamise ja pakendijäätmete kogumisel senisest enam kohtkogumisele keskendumise. Samuti on plaanis kehtestada avalikel üritustel jäätmete liigiti kogumise nõue.

Jäätmekava projekt on avalikul väljapanekul 25. novembrist kuni 15. detsembrini Tartu linna veebilehel. Kava arutamiseks korraldatakse avalik istung 16. detsembril kell 17 linnamajanduse osakonnas (Raekoja plats 3).

Lisainfo:
abilinnapea Raimond Tamm, 736 1213, 515 4738
majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 11.11.2019