Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Volikogu kinnitas huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra 2022. aastaks

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Volikogu kinnitas huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra 2022. aastaks. Foto: Tõnis Arjus

6. juuli 2021 / 2021. aasta sügisel algab järkjärguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras.

2022. aastaks antakse huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetust 2020. aastal esitatud taotluste alusel (sh saavutustoetust kultuurivaldkonnas) ehk toetussummat arvestatakse 2020. aasta 1. novembriks kinnitatud harrastajate arvu järgi. See tähendab, et 2021. aastaga samas mahus toetuse saamiseks ei pea ühing uut taotlust esitama, kuid hiljemalt 1. oktoobriks on vaja Tartu linnaportaalis kinnitada, et vastavalt võimalustele jätkati tegevusega 2021. aasta kevadhooajal COVID-19st tingitud piirangute ajal ning tegevust jätkatakse ka 2021/2022. õppeaastal.

Olukorras, kus spordiklubi või spordikool soovib toetust saada kõrgema koefitsiendiga kui 2021. aastal, tuleb taotlus esitada vastavalt seni kehtinud süsteemile ning toetust antakse tegeliku harrastajate arvu järgi.

Kui 2021. aastal toetust saanud ühingu senises tegevusvaldkonnas harrastajate arv oluliselt kasvab, võib vastavalt kultuuriosakonna kehtivate huvihariduse ja huvitegevuse toetusmeetmete alusel esitada 1. oktoobriks taotluse kõigi enda harrastajate kohta. Harrastajate arvu oluliseks kasvuks loetakse vähemalt 20% suuremat harrastajate arvu kui 2021. aastal. Vastavalt harrastajate arvu muutusele määratakse, kas ühingule antakse toetust 2021. aasta mahus või sel sügisel kinnitatud harrastajate arvu järgi. 

Ühingud, kes 2021. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks tegevustoetust ei saanud või seda ei taotlenud, saavad 2022. aastaks toetust taotleda vastava tegevustoetuse korra kohaselt. Selleks tuleb hiljemalt 1. septembriks esitada uus taotlus, 1. oktoobriks harrastajate nimekirjad ning 1. novembriks peavad harrastajad (alaealiste puhul nende seaduslikud esindajad) oma osaluse kinnitama. Toetust on õigus taotleda nii praegu tegutsevatel kui ka tegevust alustavatel ühingutel.

Juhul, kui huviharidust või tegevust pakkuv ühing soovib oma tegevuse 2022. aastal lõpetada, tuleb sellest kultuuriosakonda Tartu linnaportaali kaudu teavitada hiljemalt 1. oktoobril 2021. 

"Oleme püüdnud 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse vormide puhul katta võimalikke erijuhte ja pakkuda nõnda taotlejate paindlikkust. Selleks, et taotlejatel oleks lihtsam jälgida, millist vormi kasutada, oleme loonud abimaterjali. Kui siiski taotlejale peaks midagi jääma segaseks, panen kõigile koostööpartneritele südamele, et võtaksite meiega aegsasti ühendust," selgitab kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiab Tartu linna kodulehelt.

Lisainfo:

Hegert Leidsalu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, hegert.leidsalu@tartu.ee, 526 7327

Laura Kalaus, noorsooteenistuse peaspetsialist, laura.kalaus@tartu.ee, 5309 7867

Pilvi Pärnat, sporditeenistuse peaspetsialist, pilvi.parnat@tartu.ee, 529 5647

Viimati muudetud 06.07.2021