Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Küsitlusuuring "Tartu ja tartlased 2013"

Kokkuvõte Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada tartlaste rahulolu oma eluaseme ja selle lähiümbrusega, teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga ning soovi ja võimalustega kaasa rääkida linnaarengu küsimustes. Saadud tulemusi võrreldi 2008. ja 2003. aastal korraldatud uuringute tulemustega, et teada saada kas ja kuidas elanike hinnangud aastate jooksul on muutunud. Vahearuanne sisaldab vastuste üldjaotusi küsimuste lõikes.

Valdkond Looduskeskkond, Tehiskeskkond, Haridus, Kultuur, Linnamajandus, Tervishoid, Sotsiaalhooldus, Terviseedendus, Muud, Transport

Koostaja OÜ Cumulus Consulting

Valmimisaeg 2013

Tagasi uurimuste lehele