Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna jalgrattaliikluse arenguskeem

Kokkuvõte Töös on antud hinnang jalgrattateede olemasolevale olukorrale ja toodud välja olemasolevate ning planeeritud jalgrattateede asukohad. Töö seletuskirjas esitatud skeemid ja joonised on näited võimalikest lahendustest, mida ei saa automaatselt kasutada kõikidel juhtudel. Kuna arenguskeemi väljatöötamisel ei ole üheselt lähtutud olemasolevatest tänavakoridoridest, siis võib skeemi elluviimine tähendada olulisi ümberkorraldusi tänavaruumis ja liikluses.

Valdkond Tehiskeskkond, Linnamajandus

Koostaja OÜ Hendrikson & Ko ja Tartu LV

Valmimisaeg 2006

Tagasi uurimuste lehele