Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna olmejäätmete sortimisuuring

Kokkuvõte Töö eesmärgiks oli analüüsida Tartu linnas tekkivate segaolmejäätmete liigilist koostist neljas piirkonnas: eramajade, suurelamute, erinevate elamutüüpidega piirkonnas ning endise Tähtvere valla territooriumil. Lisaks hinnati korraldatud jäätmeveo raames kogutavate biolagunevate jäätmete kvaliteeti ning leiti olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise määr Tartu jaoks 2017. a andmete analüüsi alusel.

Valdkond Linnamajandus, Looduskeskkond, Terviseedendus

Koostaja Maves OÜ

Valmimisaeg 2019

Tagasi uurimuste lehele