Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine

Kokkuvõte Kaasajastatud mürakaardi andmete võrdlus 2012. a andmetega näitab, et keskmise ja mõõduka tugevusega liiklusmürast mõjutatud inimeste arv on suurenenud ja kõrge tasemega liiklusmürast mõjutatud inimeste arv on vähenenud. Vähenenud on ka raudteemürast mõjutatud inimeste arv, kuid tööstusmüra osas olulisi muutusi viie aasta jooksul ei ole toimunud.\nMürakaardi alusel koostatakse müra vähendamise tegevuskava.\nAllpool on esitatud mürakaardid, mis on koostatud Eesti seadusandlusest lähtuvalt. Lisaks koostati mürakaardid Euroopa Komisjonile esitamiseks, kus kasutati teistsuguseid müraindikaatoreid kui Eesti seadusandlus ette näeb.\nMürakaartide koostamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Valdkond Looduskeskkond, Tehiskeskkond, Linnamajandus, Terviseedendus, Muud

Koostaja OÜ Hendrikson & Ko

Valmimisaeg 2017

Tagasi uurimuste lehele