Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Toomemäe pargi hoolduskava

Kokkuvõte Toomemäe hoolduskava eesmärk on: anda ülevaade kaitstavast alast - selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest, kaitseväärtustest; analüüsida kaitse-eesmärke ning anda hinnang väärtuste seisundile; anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest ja kirjeldada hoolduseks vajalikke meetmeid; määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha ja ulatuse kirjeldusega; luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks, sh juhised pargi hooldamiseks.

Valdkond Looduskeskkond, Linnamajandus

Koostaja AB Artes Terrae OÜ

Valmimisaeg 2019

Tagasi uurimuste lehele