Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Vabaduse pst 6 parkimismaja

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu

Vabaduse pst 6 parkimismaja arhitektuurivõistlus

 

Tartu kesklinna üldplaneeringuga on seatud eesmärgiks vähendada parkimist vanalinna tänavatel ja suunata autod parkimismajadesse. Eesmärgiga viia ellu üldplaneeringuga sätestatud parkimispõhimõtteid kuulutab Tartu linn välja arhitektuurivõistluse Vabaduse pst 6 krundile rajatava parkimismajale parima lahenduse leidmiseks. Võistluse eesmärk on leida parkimismajale väärikas ja vanalinna sobilik arhitektuur. Parkimismaja esimene korrus võetakse kasutusele kaubandus- või teeninduspinnana, et siduda hoone ümbritseva linnaruumiga.

 

Arhitektuurivõistluse preemiafond on kokku 18 000 eurot. Preemiad maksab välja Tartu Linnavalitsus. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 9. august 2019. a kell 16.00. Lisainfot saab Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnast.

 

Lähteülesanne Fail uuendatud 13.05, korrigeeritud võistlustööde hindamise lõpptähtaega.

Lisa 1 (Fail tuleb allalaadida, selleks parema hiirenupuga klõpsata lisal ja salvesta link)

Lisa 1 (dwg formaadis),  (Fail tuleb allalaadida)

Lisa 2   (Fail tuleb allalaadida)

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

 

Žürii protokoll

 

 


Žürii lõpp-protokoll

Küsimused ja vastused

1. Küsimus:

Võistlusmaterjali lisa 05 „MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED GILDI -VABADUSE PST – MAGISTRI TÄNAVATE VAHELISE ALA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS“ on mainitud„1. Planeeringualale on lubatud kuni nelja maapealse korrusegaparkimismaja ehitamine.“
Mattias Agabus koostatud parkimishoone skeemis (Lisa 03) näidatud hoone 5. korruseline.

Etteantud kõrgusmärkide vahele mahub maksimaalselt 5 täiskorrust + katusekorrus. Kas võib sellega arvestada?

 

Vastus:

Jah võite sellega arvestada.

 

 

2. Küsimus:

Kas detailplaneeringus etteantud fassaadimaterjali järgmine on range nõue?

 

Vastus:

Arvestada detailplaneeringus välja toodud nõuetega, kui põhjendatud juhul võib teha ka alternatiivseid ettepanekuid.

 

 

3. Küsimus:

Kas võib muuta liiklusskeemi? St. tänavalõik Vabaduse pst.-lt Magistri tänavale oleks mõlema suunaline ehk samal tänava lõigul toimub ka väljasõit Vabaduse pst.-le.

 

Vastus:

Detailplaneeringuga on Magistri tänav kavandatud ühesuunalisena ja sellest tulenevalt on tänavalõikes (vt põhijoonis) reserveeritud väiksem laiusruum sõidukitele ja suurem kergliiklusele . Olenevalt parkimismaja liiklusskeemist, saab kaaluda Magistri tänavat ja Vabaduse puiesteed ühendavalt tänavalt väljasõitu Vabaduse puiesteele. Lahendus peab tagama kergliiklejate ohutuse ja sujuva liikumise.

 

 

4. Küsimus:

Kummast lähtuda - DP Ehitusala või muinsuskaitse eritingimused?

Detailplaneering sätestab magistri tänava laiuseks 12m
Muinsuskaitse eritingimuste järgselt on nõutud 10m

 

Vastus:

Lähtuda tuleb detailplaneeringust, mis sätestab Magistri tänava laiuseks 12m.

 

 

5. Küsimus:

Kas detailplaneeringu ehitusala täpne järgmine on vajalik (ehitusseadustik lubaba 10% erinevust uute projekteerimistingimuste korral)?

 

Vastus:

Detailplaneeringuga on kogu kinnistu näidatud hoonestusalaks ja seetõttu ei ole lubatud seda muuta.

 

 

6. Küsimus:

Kas võib kaaluda ka automaatparkla lahendust (nt. https://www.lodige.com/en-global/products/car-park-solutions/car-park-systems/palletless-cubile-s/)

 

Vastus:

Arhitektuurivõistlusele järgnevalt leiab Tartu Linnavalitsus hoonestusõiguse konkursiga parkimishoone operaatori, kellest sõltub konkreetne kasutatav parkimistehnoloogia. Seega on võistlustöös eelistatud universaalne arhitektuurne lahendus, mis majutab erinevaid tehnoloogiaid, kuid konkreetsest tehnoloogiast lähtuda ei ole keelatud. Seniste analüüside põhjal on leitud, et täna ja käesolevas mahus ei pruugi automaatparkla lahendus olla mõistlik.

 

 

7. Küsimus:

Muinsuskaitse tingimustes on kirjas, et fassaad peab olema kinnine. Parkimismaja aga üldjuhul peab olema tuleohutuse tagamiseks kas teatud protsendilt avatud või omama kallist mehhaanilist väljatõmmet.

 

Vastus:

Muinsuskaitse tingimused on olulised ja seega palume  neid järgida.

 

 

8. Küsimus:

Mida täpsemalt muinsuskaitse on silmas pidanud "kinnise fassaadi" all? Kas seda, et see ei tohi läbi paista, ent tohib olla mingis osas ikkagi ažuurne?

On ju jube mõttetult kallis ehitada täiesti õhutihe hoone lihtsalt sellsie nõude põhjal. 
Vaja on juurde ehitada sellisel juhul kallid asjad:
1) ventilatsioon
2) tuletõrje suitsueemalduseks eraldi süsteem
3) fassaad kindlasti kallim, kui mõni õhuline lahendus

Esimesed 2 punkti vähendavad oluliselt ka korruse kõrgust mingites kohtades, kui meil korruselisus on niigi kriitiline, et tagada 200 kohta maapealses osas.

Äkki on mõeldud, et fassaad ei tohi nt suures plaanis läbi paista, kuid vajalik õhulisus suitueemalduseks oleks tagatud?

 

Vastus:

"Kinnise fassaadi" all on silmas peetud, et autod ei tohi väljastpoolt paista. Maja, kui selline peaks jätma mulje skulptuurist mitte kui parkimismajast. 

 

 

9. Küsimus:

Kas osalemis- ja kvalifitseerimisdokumente ei tulegi ideekavandi koosseisus esitada?

 

Vastus: 

Juhul kui on Eesti Vabariigis välja antud kutsetunnistus, siis ei ole selle koopiat vaja lisada võistlustöö juurde. Nimekaardil peab olema kutsetunnistusega isiku nimi märgitud ühena töö autoritest.

 

 

10. Küsimus:

 Kas ala, kus on tõkkepuu ja kus peatub auto tõkkepuu avamiseks, võib olla kalde all (rambina)? Kui jah, kui suur kalle on lubatud?

 

Vastus:

Kalde all olev tõkkepuu esine ooteala ei ole ohutuse kaalutlustel hea lahendus ja seda tuleks võimalusel vältida.
 

 

11. Küsimus:

Kas oleks võimalik saada liikluslahenduse eskiisi ja laiemat geolaust dwg-formaadis?

 

Vastus:

Ei ole kahjuks võimalik nimetatud dokumente dwg formaadis välja anda.

 

12. Küsimus

Lähteülesandes on öeldud, et joonised esitada mõõtkavas 1:200, aga kuna lubatud on ainult 2 planšetti ei taha joonised sinna ära mahtuda, rääkimata veel visualisatsioonidest jne. Kas tohib esitada joonised ka mingis muus mõõtkavas?

 

Vastus:

Parkimismaja joonised peavad olema lähteülesandes etteantud mõõtkavas 1:200. Vajadusel saab võistlustöö vormistada näiteks planšetil mõõtudega 700x1000 mm.

 

 

14.08.2019

Viimati muudetud 07.12.2020