Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°

Vanemuise tn

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Vanemuise tn (Vaksali tn – Akadeemia tn) rekonstrueerimine

2019.-2020. aastal seisab ees Vanemuise tänava põhjalik uuendamine, mis toob kaasa tänava lõiguti sulgemisi ja liikluskorraldusmuudatusi.

Juba 2019. aasta kevadel alustati tehnovõrkude rajamist – paigaldatakse soojus- ja jahutustorustikud ning rajatakse sajuveekanalisatsioon. Tööd algasid Vanemuise tänava Akadeemia ja Pepleri tänava vahelises lõigus. Tänav suletakse umbes 100-meetriste lõikudena. Esimeses lõigus tehakse kaevetööd kuni Midrimaa lasteaia sissepääsuni, järgmises lõigus lasteaia sissepääsust kuni Pepleri tänavani.

Tehnovõrkude ehituse kulg sõltub tööde keerukusest ja ilmastikust. Esialgsete plaanide kohaselt kestavad torustike rajamisega seotud tööd Pepleri–Akadeemia lõigul ja Vaksali–Kastani lõigul kuni 2019. aasta mai lõpuni ning Kastani–Pepleri vahelisel lõigul juuli lõpuni.

Teekatte alla tehnovõrkude paigaldamine nõuab mitme meetri sügavuste kaevete tegemist ning neil tänavalõikudel puudub läbipääsuvõimalus kõigil sõidukitel, avatuks jäävad vaid kõnniteed. Sõidukid palutakse parkida kõrvaltänavatele.

Liiklusele jääb avatuks Akadeemia–Vanemuise ristmik  ning Vanemuise tänava lõik Akadeemia tänavast Ülikooli tänavani.

Pärast torutööde valmimist rajatakse lõiguti ajutine killustikkate, millel on lubatud kohalik liiklus. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, alustatakse tänavakatendi uuendusega 2019. aasta juuli lõpus.

OÜ Tinter Projekt koostatud rekonstrueerimisprojekti kohaselt rajatakse tänava mõlemale poolele sõiduteega samas tasapinnas olevad jalgrattarajad, mis eraldatakse sõiduteest täringukivireaga. Kõnniteedele paigaldatakse sillutiskivikate. Lõiguti  rajatakse ühele poole teeserva ka parkimistaskud. Pepleri–Vanemuise ristmikule paigaldatakse foorid.

Kogu Vanemuise tänaval kehtestatakse rekonstrueerimise järel sõidukiiruseks 30 km/h. Pepleri ja Ülikooli tänava vahelisel lõigul muudetakse tänav ühesuunaliseks suunaga Ülikooli tänava suunas. Pepleri ja Vaksali tänava vahelisel lõigul jääb liiklus kahesuunaliseks.

Rekonstrueerimistööd on kavandatud aastatele 2019–2020 ning on jagatud kahte etappi:

  • Esimesena rekonstrueeritakse Akadeemia ja Vaksali tänava vaheline lõik;
  • 2020. aastal uuendatakse Ülikooli ja Akadeemia tänava vaheline lõik ning Uueturu tänav.

Jooniseid

Viimati muudetud 27.04.2019