Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2022 esimese poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaastaks 2022.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan 2023 I poolaasta.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 09.01.2023

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

15.00 - revisjonikomisjon*
15.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

*tavaliselt kaks nädalat enne volikogu istungit

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Koosolekute protokollid


Koosolekud 2023. aastal

10.-13. jaanuar
31. jaanuar - 3. veebruar
7.-10. märts
11.-14. aprill
9.-12. mai
30. mai - 2. juuni
13.-16. juuni
5.-8. september
3.-6. oktoober
31. oktoober - 3. november
28. november - 1. detsember
12.-15. detsember

revisjonikomisjoni Koosolekud

5. jaanuar
26. jaanuar
2. märts
6. aprill
4. mai
25. mai
15. juuni
31. august
28. september
26. oktoober
23. november
14. detsember

 

Viimati muudetud 06.03.2023

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 19/19
Verni Loodmaa Reformierakond 19/19
Kristo Seli Reformierakond 19/17
Indrek Katušin Reformierakond 19/11
Reno Laidre Reformierakond 19/19
Helmer Jõgi Reformerakond 19/16
Marin Ottas
(alates 08.12.22)
Reformierakond 4/4
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/18
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 10/9
Allan Unt Isamaa 19/17
Jaak Laineste Eesti 200 19/19
Tanel Tein
(alates 08.12.22)
Eesti 200 4/2
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 19/19
Merike Lumi EKRE 19/19
Aivar Sööt EKRE 19/17
Jelena Frunze
(alates 08.12.22)
EKRE 4/4
Kirill Avdejev
(alates 30.06.22)
Keskerakond 10/6

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Martin Ottas Reformierakond 19/18
Ene Ergma Reformierakond 19/18
Margit Sutrop Reformierakond 19/17
Mari Roostik Reformierakond 19/19
Jüri Sasi Reformierakond 19/17
Simo Breede Reformierakond 19/19
Andrus Punt
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/3
Piret Uluots
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Lembit Kalev Isamaa 19/19
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 6/6
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 19/19
Merili Kärner Eesti 200 19/17
Katrin Kiisler
(alates 08.12.2022)
  3/3
Jaak Valge EKRE 19/17
Eino Erkki Johannes Rantanen
(alates 13.10.22)
EKRE 5/4
Jelena Frunze EKRE 19/18
Irina Panova
(alates 08.12.22)
Keskerakond 3/3

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond 16/14
Tamara Hristoforova Reformierakond 16/15
Argo Normak Reformierakond 16/13
Krõõt Kiviste Reformierakond 16/15
Ragnar Kekkonen Reformierakond 16/6
Auli Solo Reformierakond 16/15
Armen Šahbazjan
(alates 08.12.22)
Reformierakond 4/4
Ant Johanson
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4/4
Jaanus Kriis 
(alates 09.02.23)
Isamaa 1/1
Piret Tarto Isamaa 16/15
Mart Kivastik Eesti 200 16/12
Pärtel Piirimäe
(alate 08.12.22)
Eesti 200 4/4
Gea Kangilaski
(alates 19.01.23)
Eesti 200 2/2
Malle Pärn EKRE 16/16
Indrek Hirv EKRE 16/14
Melissa Heleen Lust
(alates 08.12.22)
EKRE 4/2
Nikolai Põdramägi Keskerakond 16/16

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 18/18
Toomas Kapp Reformierakond 18/18
Laura Danilas Reformierakond 18/18
Veljo Ipits Reformierakond 18/14
Martin Bek Reformierakond 18/17
Marti Viilu Reformierakond 18/17
Argo Normak
(alates 08.12.22)
Reformierakond 4/3
Anders Urbel
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 4/4
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 10/5
Friedrich Kaasik Isamaa 18/16
Karl Aaron Adson Eesti 200 18/18
Pärtel Piirimäe Eesti 200 18/17
Wout Verlinden Eesti 200 18/18
Indrek Kalda EKRE 18/16
Raul Kivi EKRE 18/13
Merle Kivest
(alates 08.12.22)
EKRE 4/2
Ismail Mirzojev Keskerakond 18/17

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 17/16
Andrus Punt Reformierakond 17/16
Alipi Borin Reformierakond 17/17
Martin Ottas Reformierakond 17/17
Laura Danilas Reformierakond 17/17
Armen Šahbazjan Reformierakond 17/17
Marti Viilu
(alates 08.12.22)
Reformierakond 4/4
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/17
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 10/7
Mati Malm Isamaa 17/14
Tanel Tein Eesti 200 17/9
Karl Aaron Adson
(alates 08.12.22)
Eesti 200 4/4
Irja Alakivi Eesti 200 17/17
Loone Ots EKRE 17/15
Ivar Kuusik
(alates 13.10.22)
EKRE 6/6
Sigrid Ruul
(alates 08.12.22)
EKRE 4/4
Olev Raju Keskerakond 17/14

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 17/17
Indrek Katušin Reformierakond 17/15
Reno Laidre Reformierakond 17/17
Jüri Sasi Reformierakond 17/17
Väino Kull Reformierakond 17/17
Margus Hanson Reformierakond 17/15
Monica Rand
(alates 08.12.22)
Reformierakond 4/3
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17/14
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 7/7
Argo Annuk Isamaa 17/17
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 17/16
Hannes Klaas Eesti 200 17/14
Vahur Kollom
(alates 08.12.22)
Eesti 200 4/4
Imre Vähi EKRE 17/16
Gert Goršanov EKRE 17/17
Silver Kuusik
(alates 08.12.22)
EKRE 4/4
Jaan Toots Keskerakond 17/17

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 16/15
Helmer Jõgi Reformierakond 16/16
Reno Laidre Reformierakond 16/16
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 16/16
Tamara Hristoforova Reformierakond 16/16
Kadri Leetmaa
(alates 19.01.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/0
Kaspar Kokk Isamaa 16/9
Kristina Kallas Eesti 200 16/15
Anneli Kannus Eesti 200 16/16
Silver Kuusik EKRE 16/16
Loone Ots EKRE 16/16
Ismail Mirzojev
(alates 19.01.23)
Keskerakond 2/2

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 15/15
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 15/15
Armen Šahbazjan Reformierakond 15/14
Harri Jallajas Reformierakond 15/14
Karoliina Lorenz Reformierakond 15/12
Triin Anette Kaasik Reformierakond 15/9
Auli Solo
(alates 08.12.22)
Reformierakond 4/3
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15/14
Mihhail Lotman Isamaa 15/0
Marit Sepma Isamaa 15/14
Anneli Kannus Eesti 200 15/10
Pille Tsopp-Pagan
(alates 08.12.22)
Eesti 200 4/0
Jürgen Rünk Eesti 200 15/13
Merle Kivest EKRE 15/15
Hannes Tamm EKRE 15/14
Triin Elmaste
(alates 08.12.22)
EKRE 4/4
Vladimir Šokman Keskerakond 15/15

Viimati muudetud 27.03.2023