Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu IX koosseisul on kaheksa alatist komisjoni. Veebruaris 2020 lõpetati linnavarakomisjoni tegevus ja moodustati keskkonnakomisjon. Lisaks tegutsesid volikogus ajutine põhimääruskomisjon ja puidurafineerimistehase teemakomisjon.

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Veljo Ipits
Komisjoni esimees Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Piret Uluots (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Vladimir Šokman (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Piret Uluots
Komisjoni esimees Piret Uluots

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Ott Maidre (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Ott Maide
Komisjoni esimees Ott Maide

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Toomas Jürgenstein
Komisjoni esimees Toomas Jürgenstein

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Verni Loodmaa
Komisjoni esimees Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtlus, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Toomas Kapp
Komisjoni esimees Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Tiia Teppan (Reformierakond).
Komisjoni töökava.pdf
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Nikolai Põdramägi
Komisjoni esimees Nikolai Põdramägi

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Irina Panova (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Triin Anette Kaasik
Komisjoni esimees Triin Anette Kaasik

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu. Esimees oli Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks). Komisjoni tegevus peatati pärast uue põhimääruse valmimist 26. aprillil 2018.

Volikogu moodustas ajutise põhimääruskomisjoni uuesti 11. juunil 2020. Komisjoni ülesanne on esitada novembriks 2020 põhimääruse muutmise eelnõu, mille üks eesmärk on volikogu elektrooniliste töövormide põhimäärusesse viimine.
Esimees Lemmit Kaplinski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Vladimir Šokman (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Volikogu moodustas 15. aprillil 2018 puidurafieerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni, mille ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides. Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  Komisjon pidas ainult kaks koosolekut, kuna 12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning seetõttu lõpetati ka volikogu komisjoni tegevus 6. detsembril 2018.

Põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
Põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski

Viimati muudetud 25.11.2020

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal, välja arvatud revisjonikomisjon, mille koosolekud on kaks nädalat enne volikogu istungit. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

15.00 - hariduskomisjon
15.00 - revisjonikomisjon*
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon
*kaks nädalat enne volikogu istungit

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 

Koosolekute protokollid

 
Koosolekud 2020. aastal

14. -17. jaanuar
11.-14.  veebruar
10.-13.  märts
14.-17.  aprill
12.-15. mai
2.-5. juuni
16.-19. juuni
1.-4. september
29. september - 2. oktoober
27.-30. oktoober
24.-27. november
8.-11. detsember

Koosolekud 2021. aastal

12.-15. jaanuar
9.- 12. veebruar
9.-12. märts
6.-9. aprill
11.-14. mai
1.-4. juuni
15.-18. juuni
7.-10. september
28. september - 1. oktoober


Revisjonikomisjoni koosolekud.pdf

Foto: Lauri Kulpsoo
Foto: Lauri Kulpsoo

Viimati muudetud 23.11.2020

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 39/38
Verni Loodmaa Reformierakond 39/38
Kristo Seli Reformierakond 39/30
Indrek Katušin Reformierakond 39/32
Rauno Kiisk Reformierakond 33/26
Helmer Jõgi
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 14/10
Kadri Leetmaa
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/10
Karin Bachmann
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/10
Lemmit Kaplinski
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/8
Marina Riisalu Keskerakond 39/35
Jaan Toots
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 10/8
Indrek Hirv
(26.04.18-06.12.18; 21.03.19-07.11.19;  23.04.20-...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 34/21
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 39/34
Argo Annuk Erakond Isamaa 39/35
Lembit Kalev
(alates 20.02.2020)
Valimisliit Tartu Heaks 10/10
Tanel Tein
(algusest kuni 06.12.2018;
12.09.2019 kuni ...)
Valimisliit Tartu Eest 30/21

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 36/32
Laura Danilas Reformierakond 36/34
Andrus Punt Reformierakond 36/35
Jüri Sasi Reformierakond 36/34
Tamara Hristoforova Reformierakond 36/35
Krõõt Kiviste
(alates 20.02.2020)
Reformierakond 10/8
Gaabriel Tavits
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/4
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 36/30
Vladimir Šokman
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 10/8
Jelena Frunze Keskerakond 36/32
Anneli Kannus
(alates 20.02.2020)
Erakond Isamaa 10/9
Indrek Särg
(alates 16.05.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17/9
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 36/28
Jüri Ginter
(alates 16.05.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 17/17
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 36/36

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 34/30
Kristjan Tiirik Reformierakond 34/31
Andres Põhjala
(alates 11.06.2020)
Reformierakond 4/4
Krõõt Kiviste Reformierakond 34/23
MIka Arto Juhani Keränen Reformierakond 34/12
Auli Solo
(alates 12.09.2019)
Reformierakond 12/12
Aleks Desjatnikov
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/6
Toomas Jürgenstein
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/7
Nikolai Põdramägi Keskerakond 34/34
Viktoria Neborjakina Keskerakond 34/30
Kristel Vissor
(alates 20.02.2020)
Erakond Isamaa 7/7
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 34/23
Heiki Vilep
(alates 07.10.2020)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1/1
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 34/18
Teele Niidas Valimisliit Tartu Eest 34/19

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 44/42
Toomas Kapp Reformierakond 44/43
Laura Danilas Reformierakond 44/42
Nikolai Männik Reformierakond 44/40
Martin Bek Reformierakond 44/24
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 29/27
Heiki Järveveer
(alates 10.10.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15/14
Jüri Org
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10/9
Jelena Frunze Keskerakond 44/39
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 39/35
Peeter Laurson Erakond Isamaa 44/33
Indrek Hirv
(17.04.19-10.10.19;
23.04.20-...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13/12
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 44/43
Avo Rosenvald
(alates 20.02.2020)
Valimisliit Tartu Heaks 10/10
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 44/42

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 9/9
Andrus Punt Reformierakond 9/9
Alipi Borin Reformierakond 9/7
Margus Hanson Reformierakond 9/9
Laura Danilas Reformierakond 9/9
Krõõt Kiviste
(alates 21.05.2020)
Reformierakond 6/6
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Roy Strider Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Nikolai Põdramägi Keskerakond 9/9
Olev Raju Keskerakond 9/8
Risto Pintmann Erakond Isamaa 9/5
Heiki Vilep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 9/7
Heino Harju Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 9/8
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 9/9
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 9/7

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 36/36
Indrek Katušin Reformierakond 36/33
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 25/21
Tiia Teppan
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 13/13
Väino Kull Reformierakond 36/35
Margus Hanson Reformierakond 36/36
Ants Johanson
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Arno Arukask
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Aadu Must Keskerakond 36/31
Mirje Kikkas
(alates 23.01.2020)
Keskerakond 10/10
Argo Annuk
(alates 07.11.19)
Erakond Isamaa 13/12
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 36/30
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 29/21
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 36/32
Margus Jaanovits
(alates 23.01.2020)
Valimisliit Tartu Eest 10/10

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 24/22
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 30/30
KristjanTiirik
(alates 21.05.2020)
Reformierakond 6/4
Andrus Punt Reformierakond 36/28
Karl Pütsepp
(alates 21.05.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/5
Kaja Tarto Isamaa 36/35
Nikolai Põdramägi
(alates 21.05.2020)
Keskerakond 6/6
Heiki Vilep
(alates 21.05.2020)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 6/6
Jüri-Ott Salm
(algusest kuni 06.06.19;
alates 11.06.20)
 
Valimisliit Tartu Heaks 25/24

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 32/26
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 32/32
Jüri Sasi
(alates 16.05.2019)
Reformierakond 15/15
Harri Jallajas Reformierakond 32/30
Oleg Nesterenko Reformierakond 32/31
Triin Anette Kaasik
(alates 20.02.2020)
Reformierakond 6/6
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 32/25
Pille Rives
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/6
Jelena Ustav
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 6/6
Irina Panova
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 6/6
Eva-Liisa Luhamets
(alates 20.02.2020)
Erakond Isamaa 6/6
Eva Loskit
(14.11.2017 - 30.03.2020;
07.10.2020 - ...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 28/28
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/22
Arvo Lehemets
(alates 21.05.2020)
Valimisliit Tartu Heaks 5/3
Ave-Gail Kaskla-Kuprys Valimisliit Tartu Eest 32/28

Viimati muudetud 27.11.2020