Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2022 esimese poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaastaks 2022.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan 2023 I poolaasta.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 09.01.2023

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

15.00 - revisjonikomisjon*
15.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

*tavaliselt kaks nädalat enne volikogu istungit

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Koosolekute protokollid


Koosolekud 2023. aastal

10.-13. jaanuar
31. jaanuar - 3. veebruar
7.-10. märts
11.-14. aprill
9.-12. mai
30. mai - 2. juuni
13.-16. juuni
5.-8. september
3.-6. oktoober
31. oktoober - 3. november
28. november - 1. detsember
12.-15. detsember

revisjonikomisjoni Koosolekud

5. jaanuar
26. jaanuar
2. märts
6. aprill
4. mai
25. mai
15. juuni
31. august
28. september
26. oktoober
23. november
14. detsember

 

Viimati muudetud 30.01.2023

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 18/18
Verni Loodmaa Reformierakond 18/18
Kristo Seli Reformierakond 18/16
Indrek Katušin Reformierakond 18/10
Reno Laidre Reformierakond 18/18
Helmer Jõgi Reformerakond 18/15
Marin Ottas
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/3
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 9/8
Allan Unt Isamaa 18/16
Jaak Laineste Eesti 200 18/18
Tanel Tein
(alates 08.12.22)
Eesti 200 3/1
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 18/18
Merike Lumi EKRE 18/18
Aivar Sööt EKRE 18/16
Jelena Frunze
(alates 08.12.22)
EKRE 3/3
Kirill Avdejev
(alates 30.06.22)
Keskerakond 9/6

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Martin Ottas Reformierakond 19/18
Ene Ergma Reformierakond 19/18
Margit Sutrop Reformierakond 19/17
Mari Roostik Reformierakond 19/19
Jüri Sasi Reformierakond 19/17
Simo Breede Reformierakond 19/19
Andrus Punt
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/3
Piret Uluots
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Lembit Kalev Isamaa 19/19
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 6/6
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 19/19
Merili Kärner Eesti 200 19/17
Katrin Kiisler
(alates 08.12.2022)
  3/3
Jaak Valge EKRE 19/17
Eino Erkki Johannes Rantanen
(alates 13.10.22)
EKRE 5/4
Jelena Frunze EKRE 19/18
Irina Panova
(alates 08.12.22)
Keskerakond 3/3

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond 15/13
Tamara Hristoforova Reformierakond 15/14
Argo Normak Reformierakond 15/12
Krõõt Kiviste Reformierakond 15/14
Ragnar Kekkonen Reformierakond 15/6
Auli Solo Reformierakond 15/14
Armen Šahbazjan
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/3
Ant Johanson
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Mihhail Lotman Isamaa 15/1
Piret Tarto Isamaa 15/14
Mart Kivastik Eesti 200 15/12
Pärtel Piirimäe
(alate 08.12.22)
Eesti 200 3/3
Gea Kangilaski
(alates 19.01.23)
Eesti 200 1/1
Malle Pärn EKRE 15/15
Indrek Hirv EKRE 15/13
Melissa Heleen Lust
(alates 08.12.22)
EKRE 3/2
Nikolai Põdramägi Keskerakond 15/15

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 17/17
Toomas Kapp Reformierakond 17/17
Laura Danilas Reformierakond 17/17
Veljo Ipits Reformierakond 17/13
Martin Bek Reformierakond 17/16
Marti Viilu Reformierakond 17/16
Argo Normak
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/2
Anders Urbel
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 3/3
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 9/5
Friedrich Kaasik Isamaa 17/15
Karl Aaron Adson Eesti 200 17/17
Pärtel Piirimäe Eesti 200 17/16
Wout Verlinden Eesti 200 17/17
Indrek Kalda EKRE 17/16
Raul Kivi EKRE 17/12
Merle Kivest
(alates 08.12.22)
EKRE 3/2
Ismail Mirzojev Keskerakond 17/16

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 16/15
Andrus Punt Reformierakond 16/15
Alipi Borin Reformierakond 16/16
Martin Ottas Reformierakond 16/16
Laura Danilas Reformierakond 16/16
Armen Šahbazjan Reformierakond 16/16
Marti Viilu
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/3
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/16
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 9/6
Mati Malm Isamaa 16/13
Tanel Tein Eesti 200 16/9
Karl Aaron Adson
(alates 08.12.22)
Eesti 200 3/3
Irja Alakivi Eesti 200 16/16
Loone Ots EKRE 16/14
Ivar Kuusik
(alates 13.10.22)
EKRE 5/5
Sigrid Ruul
(alates 08.12.22)
EKRE 3/3
Olev Raju Keskerakond 16/13

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 16/16
Indrek Katušin Reformierakond 16/15
Reno Laidre Reformierakond 16/16
Jüri Sasi Reformierakond 16/16
Väino Kull Reformierakond 16/16
Margus Hanson Reformierakond 16/14
Monica Rand
(alates 08.12.22)
Reformierakond 3/2
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/13
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 6/6
Argo Annuk Isamaa 16/16
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 16/15
Hannes Klaas Eesti 200 16/13
Vahur Kollom
(alates 08.12.22)
Eesti 200 3/3
Imre Vähi EKRE 16/15
Gert Goršanov EKRE 16/16
Silver Kuusik
(alates 08.12.22)
EKRE 3/3
Jaan Toots Keskerakond 16/16

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 15/14
Helmer Jõgi Reformierakond 15/15
Reno Laidre Reformierakond 15/15
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 15/15
Tamara Hristoforova Reformierakond 15/15
Kadri Leetmaa
(alates 19.01.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1/0
Kaspar Kokk Isamaa 15/8
Kristina Kallas Eesti 200 15/14
Anneli Kannus Eesti 200 15/15
Silver Kuusik EKRE 15/15
Loone Ots EKRE 15/15
Ismail Mirzojev
(alates 19.01.23)
Keskerakond 1/1

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 13/13
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 13/13
Armen Šahbazjan Reformierakond 13/13
Harri Jallajas Reformierakond 13/13
Karoliina Lorenz Reformierakond 13/11
Triin Anette Kaasik Reformierakond 13/9
Auli Solo
(alates 08.12.22)
Reformierakond 2/2
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13/12
Mihhail Lotman Isamaa 13/0
Marit Sepma Isamaa 13/13
Anneli Kannus Eesti 200 13/9
Pille Tsopp-Pagan
(alates 08.12.22)
Eesti 200 2/1
Jürgen Rünk Eesti 200 13/12
Merle Kivest EKRE 13/13
Hannes Tamm EKRE 13/12
Triin Elmaste
(alates 08.12.22)
EKRE 2/2
Vladimir Šokman Keskerakond 13/13

Viimati muudetud 03.02.2023