Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed, revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.


Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja (komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees).

Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Tartu Linnavolikogu IX koosseisus tegutseb kümme komisjoni.

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimise, maakorralduse, linnaehituse ja linnaarengu küsimused.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Gea Kangilaski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: hariduse, laste- ja noorsootöö küsimused.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, linna sümboolika, mälestusmärkide ja nimede küsimused.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Linnavarakomisjon

Tegevusvaldkond: linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimused.
Esimees Rein Kokk (Keskerakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse, ühistranspordi, linnapuhastuse, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, turismi infrastruktuuri ja ettevõtluse küsimused.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson (Erakond Isamaa).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtluse ja maksude küsimused.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Kadri Leetmaa (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Tamara Hristoforova (Reformierakond).
Komisjoni koosseis
Komisjoni tööplaan.pdf
Sekretär: Ülle Saar

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande, sotsiaalabi ja -teenuste osutamise, lastekaitse, tervishoiu ja tööhõive küsimused.
Esimees Vladimir Šokman (Keskerakond), aseesimees Eva Loskit (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

ajutine põhimääruskomisjon

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne on 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu.
Esimees Aadu Must (Keskerakond), aseesimees oli Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks).
Komisjoni tegevus peatatud 26. aprillil 2018.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjon

Komisjon moodustati 15. aprillil 2018 ning selle ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides.
Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning komisjoni tegevus lõpetati 6. detsembril 2018.
 

Viimati muudetud 08.10.2019

Koosolekute ajad ja päevakorrad


Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjon
15.00 - hariduskomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

13.30 - revisjonikomisjon
15.00 - kultuurikomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - linnavarakomisjon

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 
Koosolekud 2019. aastal


15.-18. jaanuar 
12.-15. veebruar
12.-15. märts
2.-5. aprill (eestseisus 12. aprillil)
7.-10. mai
4.-7. juuni
18.-21. juuni
3.-6. september
1.-4. oktoober
29. oktoober - 1. november
26.-29. november
10.-13. detsember


Koosolekute protokollid

Viimati muudetud 30.09.2019

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 24/23
Verni Loodmaa Reformierakond 24/23
Kristo Seli Reformierakond 24/19
Indrek Katušin Reformierakond 24/18
Rauno Kiisk Reformierakond 24/16
Ragnar Kekkonen Reformierakond 24/12
Gea Kangilaski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 24/13
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 24/23
Marina Riisalu Keskerakond 24/22
Triin Lukk Keskerakond 24/21
Indrek Hirv
(26.04.2018 - 06.12.2018;
21.03.2019 - ...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12/11
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 24/22
Argo Annuk Erakond Isamaa 24/23
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 24/22
Tanel Tein
(algusest kuni 06.12.2018;
12.09.2019 kuni ...)
Valimisliit Tartu Eest 15/10

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 23/20
Laura Danilas Reformierakond 23/23
Andrus Punt Reformierakond 23/23
Jüri Sasi Reformierakond 23/22
Tamara Hristoforova Reformierakond 23/22
Triin Anette Kaasik
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 11/10
Toomas Jürgenstein
(alates 21.03.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/6
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23/17
Inna Usmanova Keskerakond 23/23
Jelena Frunze Keskerakond 23/21
Tiiu Laan Erakond Isamaa 23/21
Indrek Särg
(alates 16.05.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4/2
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23/21
Jüri Ginter
(alates 16.05.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 4/4
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 23/23

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 23/21
Kristjan Tiirik Reformierakond 23/22
Ragnar Kekkonen Reformierakond 23/13
Krõõt Kiviste Reformierakond 23/16
MIka Arto Juhani Keränen Reformierakond 23/6
Auli Solo
(alates 12.09.2019)
Reformierakond 1/1
Lemmit Kaplinski Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23/21
Ants Johanson Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23/21
Nikolai Põdramägi Keskerakond 23/23
Viktoria Neborjakina Keskerakond 23/19
Merike Kaunissaare Erakond Isamaa 23/16
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23/16
Jaan Willem Sibul Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23/15
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 23/15
Teele Arak Valimisliit Tartu Eest 23/14

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 30/29
Toomas Kapp Reformierakond 30/30
Laura Danilas Reformierakond 30/29
Nikolai Männik Reformierakond 30/26
Martin Bek Reformierakond 30/11
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 15/14
Heiki Järveveer
(alates 10.10.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1/1
Asko Tamme
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/16
Jelena Frunze Keskerakond 30/27
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 25/23
Peeter Laurson Erakond Isamaa 30/25
Jaan Willem Sibul
(alates 10.10.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1/1
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 30/29
Arvo Lehemets Valimisliit Tartu Heaks 30/26
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 30/28

 

Linnavarakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Harri Jallajas Reformierakond 18/17
Andrus Punt Reformierakond 18/18
Ragnar Kekkonen
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 9/2
Kristjan Tiirik Reformierakond 18/18
Alo Pettai Reformierakond 18/18
Helmer Jõgi Reformierakond 18/15
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Arno Arukask Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Rein Kokk Keskerakond 18/18
Olev Raju Keskerakond 18/16
Uno Pauts Erakond Isamaa 18/17
Mareh Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18/18
Indrek Kalda
(alates 17.04.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4/3
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 18/12

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 22/22
Indrek Katušin Reformierakond 22/19
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 11/10
Triin Anette Kaasik Reformierakond 22/16
Väino Kull Reformierakond 22/22
Margus Hanson Reformierakond 22/22
Aleks Desjatnikov
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/9
Tiina Merkuljeva
(alates 06.12.2018)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9/7
Aadu Must Keskerakond 22/20
Galina Tubin Keskerakond 22/21
Tarvo Siilaberg
(alates 24.01.19)
Erakond Isamaa 8/3
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 22/19
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15/10
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 22/19
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 22/18

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 11/9
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 17/17
Tamara Hristoforova Reformierakond 23/21
Andrus Punt Reformierakond 23/17
Kadri Leetmaa Sotsiaaldemokraatlik Erakond 23/23
Anneli Kannus
(alates 16.04.2019)
Isamaa 4/3
Irina Panova Keskerakond 23/22
Kaja Tarto Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23/22
Kalle Pilt
(alates 27.06.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 2/2

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 21/17
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 21/20
Jüri Sasi
(alates 16.05.2019)
Reformierakond 4/4
Harri Jallajas Reformierakond 21/19
Oleg Nesterenko Reformierakond 21/20
Jaanika Aasav Reformierakond 21/20
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/16
Gaabriel Tavits Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/13
Nadežda Aleksandrova Keskerakond 21/18
Vladimir Šokman Keskerakond 21/21
Aldo Kals Erakond Isamaa 21/19
Eva Loskit Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 21/21
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15/12
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 21/16
Ave-Gail Kaskla Valimisliit Tartu Eest 21/18

 

Puidurafineerimistehase teemakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 2/2
Andrus Punt Reformierakond 2/1
Laura Danilas Reformierakond 2/1
Ene Ergma Reformierakond 2/1
Tamara Hristoforova Reformierakond 2/2
Gea Kangilaski
(alates 13.09.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0/0
Asko Tamme Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Aadu Must Keskerakond 2/2
Vladimir Šokman Keskerakond 2/2
Peeter Laurson Erakond Isamaa 2/2
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/1
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2/2
Peep Mardiste Valimisliit Tartu Heaks 2/2
Hannes Klaas Valimisliit Tartu Eest 2/0

 

Ajutine põhimääruskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Hannes Klaas Reformierakond 8/6
Veljo Ipits Reformierakond 8/4
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 8/8
Ene Ergma Reformierakond 8/7
Lemmit Kaplinski
(alates 15.02.18)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/5
Aadu Must Keskerakond 8/8
Jaak Nigul Erakond Isamaa 8/1
Ruuben Kaalep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 8/6
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 8/7
Jüri Mölder Tartu linnasekretär 8/8
Anneli Apuhtin Linnakantselei õigusteenistuse juhataja 8/8
Ülle Saar Linnavolikogu kantselei juhataja 8/8

Viimati muudetud 16.10.2019