Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal või valimisliidul on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu IX koosseisul on kaheksa alatist komisjoni. Veebruaris 2020 lõpetati linnavarakomisjoni tegevus ja moodustati keskkonnakomisjon. Lisaks tegutsesid volikogus ajutine põhimääruskomisjon ja puidurafineerimistehase teemakomisjon.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Artjom Suvorov (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Veljo Ipits
Komisjoni esimees Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Piret Uluots (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Vladimir Šokman (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Piret Uluots
Komisjoni esimees Piret Uluots

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Ott Maidre (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Ott Maide
Komisjoni esimees Ott Maide

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Toomas Jürgenstein (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Indrek Kalda (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Toomas Jürgenstein
Komisjoni esimees Toomas Jürgenstein

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Peeter Laurson.
Komisjoni koosseis
Sekretär: Aune Rumm

Komisjoni esimees Verni Loodmaa
Komisjoni esimees Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, ettevõtlus, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jüri Kõre (Erakond Isamaa).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Toomas Kapp
Komisjoni esimees Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond), aseesimees Tiia Teppan (Reformierakond).
Komisjoni töökava.pdf
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Nikolai Põdramägi
Komisjoni esimees Nikolai Põdramägi

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Triin Anette Kaasik (Reformierakond), aseesimees Irina Panova (Keskerakond).
Komisjoni koosseis
Sekretär: Ülle Saar

Komisjoni esimees Triin Anette Kaasik
Komisjoni esimees Triin Anette Kaasik

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 7. detsembril 2017 ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli 2018. aasta aprilliks välja töötada Tartu linna uus põhimääruse eelnõu. Esimees oli Aadu Must (Keskerakond), aseesimees Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks). Komisjoni tegevus peatati pärast uue põhimääruse valmimist 26. aprillil 2018.

Volikogu moodustas ajutise põhimääruskomisjoni uuesti 11. juunil 2020. Komisjoni ülesanne oli esitada novembriks 2020 põhimääruse muutmise eelnõu, mille üks eesmärk oli volikogu elektrooniliste töövormide põhimäärusesse viimine. Volikogu kinnitas põhimääruse muudatused 4. detsembril 2020 ja samal istungil ka lõpetati põhimääruskomisjoni tegevus.
Esimees oli Lemmit Kaplinski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), aseesimees Vladimir Šokman (Keskerakond).

Volikogu moodustas 19. aprillil 2018 puidurafieerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni, mille ülesanne oli Tartu lähistele riikliku eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase võimalike mõjude arutamine ning Tartu linna ettepanekute ettevalmistamine riikliku eriplaneeringu kõigis tööetappides. Esimees oli Aadu Must (Keskerakond).  Komisjon pidas ainult kaks koosolekut, kuna 12. novembril 2018 otsustas vabariigi valitsus eriplaneeringu lõpetada ning seetõttu lõpetati ka volikogu komisjoni tegevus 6. detsembril 2018.

Viimati muudetud 22.09.2021

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal, välja arvatud revisjonikomisjon, mille koosolekud on kaks nädalat enne volikogu istungit. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon

neljapäev

15.00 - hariduskomisjon
15.00 - revisjonikomisjon*
16.00 - sotsiaalkomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon
*kaks nädalat enne volikogu istungit

reede

09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

 

Koosolekute protokollid

Foto: Lauri Kulpsoo
Foto: Lauri Kulpsoo

Viimati muudetud 27.09.2021

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 48/47
Verni Loodmaa Reformierakond 48/47
Kristo Seli Reformierakond 48/38
Indrek Katušin Reformierakond 48/41
Rauno Kiisk Reformierakond 48/32
Helmer Jõgi
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 23/18
Kadri Leetmaa
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/19
Karin Bachmann
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/19
Lemmit Kaplinski
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/15
Artjom Suvorov
(alates 21.01.2021)
Keskerakond 8/7
Jaan Toots
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 19/14
Indrek Hirv
(26.04.18-06.12.18; 21.03.19-07.11.19;  23.04.20-...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 43/29
Merike Lumi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 48/40
Argo Annuk Erakond Isamaa 48/43
Lembit Kalev
(alates 20.02.2020)
Valimisliit Tartu Heaks 19/19
Tanel Tein
(algusest kuni 06.12.2018;
12.09.2019 kuni ...)
Valimisliit Tartu Eest 39/29

 

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 45/41
Laura Danilas Reformierakond 45/42
Andrus Punt Reformierakond 45/44
Jüri Sasi Reformierakond 45/43
Tamara Hristoforova Reformierakond 45/42
Krõõt Kiviste
(alates 20.02.2020)
Reformierakond 18/17
Gaabriel Tavits
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19/8
Piret Uluots Sotsiaaldemokraatlik Erakond 45/39
Vladimir Šokman
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 19/17
Jelena Frunze Keskerakond 45/40
Anneli Kannus
(alates 20.02.2020)
Erakond Isamaa 19/16
Indrek Särg
(alates 16.05.2019)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 26/14
Lenno Pärnjõe Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 45/28
Jüri Ginter
(alates 16.05.2019)
Valimisliit Tartu Heaks 26/26
Margot Fjuk Valimisliit Tartu Eest 45/45

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 43/39
Kristjan Tiirik Reformierakond 43/39
Andres Põhjala
(alates 11.06.2020)
Reformierakond 13/12
Krõõt Kiviste Reformierakond 43/30
Harry Lemberg
(alates 01.04.2021)
Reformierakond 6/5
Auli Solo
(alates 12.09.2019)
Reformierakond 21/20
Aleks Desjatnikov
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/13
Toomas Jürgenstein
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/16
Nikolai Põdramägi Keskerakond 43/42
Viktoria Neborjakina Keskerakond 42/38
Tõnis Lukas
(alates 01.04.2021)
Erakond Isamaa 6/4
Indrek Kalda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 43/30
Heiki Vilep
(alates 07.10.2020)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 10/8
Merle Jääger Valimisliit Tartu Heaks 43/20
Teele Niidas Valimisliit Tartu Eest 43/21

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 54/52
Toomas Kapp Reformierakond 54/53
Laura Danilas Reformierakond 54/52
Nikolai Männik Reformierakond 54/50
Martin Bek Reformierakond 54/34
Tiia Teppan
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 39/37
Heiki Järveveer
(alates 10.10.2019)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 25/24
Jüri Org
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 20/18
Jelena Frunze Keskerakond 54/46
Riina Kallas
(alates 15.02.18)
Keskerakond 49/45
Peeter Laurson Erakond Isamaa 54/39
Indrek Hirv
(17.04.19-10.10.19;
23.04.20-...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23/22
Raimond Viik Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 54/53
Avo Rosenvald
(alates 20.02.2020)
Valimisliit Tartu Heaks 20/19
Lauri Räpp Valimisliit Tartu Eest 54/51

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 15/15
Andrus Punt Reformierakond 15/15
Alipi Borin Reformierakond 15/13
Margus Hanson Reformierakond 15/15
Laura Danilas Reformierakond 15/15
Krõõt Kiviste
(alates 21.05.2020)
Reformierakond 12/9
Ott Maidre Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15/15
Roy Strider Sotsiaaldemokraatlik Erakond 15/15
Nikolai Põdramägi Keskerakond 15/15
Olev Raju Keskerakond 15/13
Risto Pintmann Erakond Isamaa 15/7
Heiki Vilep Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15/13
Aivar Sööt
(alates 01.04.2021)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 4/3
Jüri-Ott Salm Valimisliit Tartu Heaks 15/15
Marko Jaeger Valimisliit Tartu Eest 15/12

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 45/45
Indrek Katušin Reformierakond 45/42
Kristo Seli
(alates 11.10.2018)
Reformierakond 34/29
Tiia Teppan
(alates 07.11.2019)
Reformierakond 22/22
Väino Kull Reformierakond 45/44
Margus Hanson Reformierakond 45/45
Ants Johanson
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Arno Arukask
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/18
Aadu Must Keskerakond 45/37
Mirje Kikkas
(alates 23.01.2020)
Keskerakond 19/19
Argo Annuk
(alates 07.11.19)
Erakond Isamaa 22/21
Indrek Särg Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 44/36
Aare Tamm
(alates 24.05.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 38/29
Jüri Kõre Valimisliit Tartu Heaks 44/39
Margus Jaanovits
(alates 23.01.2020)
Valimisliit Tartu Eest 19/18
Martin Hallik
(alates 21.01.2021)
  8/7

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tiia Teppan
(alates 08.11.2018)
Reformierakond 34/31
Nikolai Männik
(alates 19.04.2018)
Reformierakond 40/39
KristjanTiirik
(alates 21.05.2020)
Reformierakond 16/10
Andrus Punt Reformierakond 46/38
Karl Pütsepp
(alates 21.05.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16/13
Kaja Tarto Isamaa 46/44
Nikolai Põdramägi
(alates 21.05.2020)
Keskerakond 16/16
Heiki Vilep
(alates 21.05.2020)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16/16
Jüri-Ott Salm
(algusest kuni 06.06.19;
alates 11.06.20)
 
Valimisliit Tartu Heaks 35/33

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Tein Reformierakond 40/34
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 40/40
Jüri Sasi
(alates 16.05.2019)
Reformierakond 23/23
Harri Jallajas Reformierakond 40/38
Oleg Nesterenko Reformierakond 40/38
Triin Anette Kaasik
(alates 20.02.2020)
Reformierakond 14/14
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 40/33
Pille Rives
(alates 20.02.2020)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14/14
Jelena Ustav
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 14/14
Irina Panova
(alates 20.02.2020)
Keskerakond 14/14
Piret Tarto
(alates 18.02.22021)
Erakond Isamaa 6/6
Eva Loskit
(14.11.2017 - 30.03.2020;
07.10.2020 - ...)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 36/36
Aili Tuhkanen
(alates 26.04.18)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 34/30
Arvo Lehemets
(alates 21.05.2020)
Valimisliit Tartu Heaks 14/12
Ave-Gail Kaskla-Kuprys Valimisliit Tartu Eest 40/35

Viimati muudetud 24.09.2021