Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu komisjonid

Komisjonid
Koosolekud
Osavõtt koosolekutest

Linnavolikogu komisjonid

Komisjonid on volikogu nõuandvad organid, kus arutatakse õigusaktide eelnõusid ja muid volikogu menetluses olevaid küsimusi. Igal volikokku pääsenud erakonnal on õigus olla proportsionaalselt esindatud kõikides komisjonides. Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. 


Komisjonide töös saavad osaleda inimesed ka väljastpoolt volikogu, kuid vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni võivad kuuluda ainult volikogu liikmed.

 

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik volikogu liikmed,  linnavalitsuse liikmed ja linnasekretär. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälteenamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.
 

Tartu Linnavolikogu X koosseisul on kaheksa alatist komisjoni.

Koosolekute protokollid

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaplaneerimine, maakorraldus, linnaehitus ja linnaareng.
Esimees Veljo Ipits (Reformierakond), aseesimees Jaak Laineste (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Veljo Ipits
Veljo Ipits

Hariduskomisjon

Tegevusvaldkond: haridus, laste- ja noorsootöö.
Esimees Lembit Kalev (Isamaa), aseesimees Kristiina Tõnnisson (Eesti 200).
Komisjoni koosseis
 

Lembit Kalev
Lembit Kalev

Keskkonnakomisjon

Tegevusvaldkond: keskkonnakaitse, haljastus, olulise kliima- ja keskkonnamõjuga tegevused.
Esimees Mart Hiob (SDE), aseesimees Loone Ots (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Mart Hiob
Mart Hiob

Kultuurikomisjon

Tegevusvaldkond: kultuur, sport, linna sümboolika, mälestusmärgid ja nimed.
Esimees Kristo Seli (Reformierakond), aseesimees Nikolai Põdramägi (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Kristo Seli
Kristo Seli

Majanduskomisjon

Tegevusvaldkond: liikluskorraldus, ühistransport, linnapuhastus, teedeehitus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, turismi infrastruktuur, ettevõtlus.
Esimees Verni Loodmaa (Reformierakond), aseesimees Pärtel Piirimäe (Eesti 200).
Komisjoni koosseis

Verni Loodmaa
Verni Loodmaa

Rahanduskomisjon

Tegevusvaldkond: linnaeelarve, maksud, linnavara.
Esimees Toomas Kapp (Reformierakond), aseesimees Jaan Toots (Keskerakond).
Komisjoni koosseis

Toomas Kapp
Toomas Kapp

Revisjonikomisjon

Tegevusvaldkond: linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ning Tartu linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, linnavara kasutamise sihipärasuse ning linnaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Esimees Silver Kuusik (EKRE), aseesimees Helmer Jõgi (Reformierakond).
Komisjoni koosseis

Revisjonikomisjoni 2022 esimese poolaasta tööplaan.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan II poolaastaks 2022.pdf

Revisjonikomisjoni tööplaan 2023 I poolaasta.pdf

Silver Kuusik
Silver Kuusik

Sotsiaalkomisjon

Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, tervishoid ja tööhõive.
Esimees Heljo Pikhof (SDE), aseesimees Merle Kivest (EKRE).
Komisjoni koosseis
 

Heljo Pikhof
Heljo Pikhof

Ajutised komisjonid

Volikogu moodustas 17. veebruaril 2022. a ajutise põhimääruskomisjoni, mille ülesanne oli hinnata Tartu linna põhimääruse muutmise vajadust ja töötada välja sellega seotud õigusakti(de) eelnõu(d) hiljemalt 1. juuniks 2022. a. Komisjoni esimees oli Tõnis Lukas (Isamaa), aseesimees Silver Kuusik (EKRE)
Komisjoni tegevus peatati 9. juunil 2022. a.

Viimati muudetud 09.01.2023

Koosolekute ajad ja päevakorradKomisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

teisipäev

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjon
16.00 - kultuurikomisjon

kolmapäev

15.00 - majanduskomisjon
17.00 - keskkonnakomisjon

neljapäev

15.00 - revisjonikomisjon*
15.00 - hariduskomisjon
16.00 - sotsiaalkomisjon

*tavaliselt kaks nädalat enne volikogu istungit; alates septembrist 2023 liigub revisjonikomisjon volikogu istungi nädalale eelneva nädala esmaspäevale

reede

08.30 või 09.00 - rahanduskomisjon
11.00 - volikogu eestseisus

Koosolekute protokollid


Koosolekud 2023. aastal

10.-13. jaanuar
31. jaanuar - 3. veebruar
7.-10. märts
11.-14. aprill
9.-12. mai
30. mai - 2. juuni
13.-16. juuni
4.-8. september
2.-6. oktoober
30. oktoober - 3. november
27. november - 1. detsember
11.-15. detsember

revisjonikomisjoni Koosolekud

5. jaanuar
26. jaanuar
2. märts
6. aprill
4. mai
25. mai
 

 

Viimati muudetud 30.05.2023

Arengu- ja planeerimiskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Veljo Ipits Reformierakond 22/22
Verni Loodmaa Reformierakond 22/21
Kristo Seli Reformierakond 22/18
Indrek Katušin Reformierakond 22/12
Reno Laidre Reformierakond 22/22
Helmer Jõgi Reformerakond 22/19
Marin Ottas
(alates 08.12.22)
Reformierakond 7/6
Tauri Tampuu Sotsiaaldemokraatlik Erakond 22/21
Argo Annuk
(alates 15.09.22)
Isamaa 13/12
Allan Unt Isamaa 22/20
Jaak Laineste Eesti 200 22/22
Tanel Tein
(alates 08.12.22)
Eesti 200 7/3
Lenne Rähn-Kuusik Eesti 200 22/22
Silver Kuusik
(alates 23.04.23)
EKRE 12/2
Aivar Sööt EKRE 22/19
Kalver Künnapuu
(alates 08.06.2023)
EKRE 0/0
Kirill Avdejev
(alates 30.06.22)
Keskerakond 13/6

Hariduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Martin Ottas Reformierakond 22/21
Ene Ergma Reformierakond 22/21
Margit Sutrop Reformierakond 22/19
Mari Roostik Reformierakond 22/22
Jüri Sasi Reformierakond 21/19
Simo Breede Reformierakond 22/22
Andrus Punt
(alates 08.12.22)
Reformierakond 6/5
Piret Uluots
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6/6
Lembit Kalev Isamaa 22/22
Marit Sepma
(alates 15.09.22)
Isamaa 9/9
Kristiina Tõnnisson Eesti 200 22/22
Merili Kärner Eesti 200 22/20
Katrin Kiisler
(alates 08.12.2022)
Eesti 200 6/5
Merle Kivest
(alates 20.04.23)
EKRE 2/2
Eino Erkki Johannes Rantanen
(alates 13.10.22)
EKRE 8/7
Jelena Frunze EKRE 22/21
Irina Panova
(alates 08.12.22)
Keskerakond 6/6

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Kristo Seli Reformierakond 19/17
Tamara Hristoforova Reformierakond 19/18
Argo Normak Reformierakond 19/14
Krõõt Kiviste Reformierakond 19/18
Ragnar Kekkonen Reformierakond 19/9
Auli Solo Reformierakond 19/18
Armen Šahbazjan
(alates 08.12.22)
Reformierakond 7/7
Ants Johanson
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/6
Jaanus Kriisk
(alates 09.02.23)
Isamaa 4/3
Piret Tarto Isamaa 19/18
Mart Kivastik Eesti 200 19/14
Vahur Kollom
(alate 20.04.23)
Eesti 200 2/2
Gea Kangilaski
(alates 19.01.23)
Eesti 200 5/5
Malle Pärn EKRE 19/19
Indrek Hirv EKRE 19/17
Melissa Heleen Lust
(alates 08.12.22)
EKRE 7/4
Nikolai Põdramägi Keskerakond 19/19

 

Majanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Verni Loodmaa Reformierakond 21/20
Toomas Kapp Reformierakond 21/21
Laura Danilas Reformierakond 21/21
Veljo Ipits Reformierakond 21/16
Martin Bek Reformierakond 21/20
Marti Viilu Reformierakond 21/19
Argo Normak
(alates 08.12.22)
Reformierakond 7/6
Anders Urbel
(alates 08.12.22)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7/7
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 13/8
Friedrich Kaasik Isamaa 21/19
Karl Aaron Adson Eesti 200 21/21
Pärtel Piirimäe Eesti 200 21/20
Wout Verlinden Eesti 200 21/21
Indrek Kalda EKRE 21/19
Raul Kivi EKRE 21/16
Aivar Sööt
(alates 20.04.23)
EKRE 2/2
Ismail Mirzojev Keskerakond 21/20

 

Keskkonnakomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Nikolai Männik Reformierakond 21/20
Andrus Punt Reformierakond 21/20
Alipi Borin Reformierakond 21/21
Martin Ottas Reformierakond 21/21
Laura Danilas Reformierakond 21/21
Armen Šahbazjan Reformierakond 21/21
Marti Viilu
(alates 08.12.22)
Reformierakond 8/7
Mart Hiob Sotsiaaldemokraatlik Erakond 21/21
Merle Jääger
(alates 19.05.22)
Isamaa 14/8
Mati Malm Isamaa 21/17
Gea Kangilaski
(alates 20.04.23)
Eesti 200 2/1
Jaak Laineste
(alates 20.04.23)
Eesti 200 2/1
Irja Alakivi Eesti 200 21/20
Loone Ots EKRE 21/19
Ivar Kuusik
(alates 13.10.22)
EKRE 10/7
Sigrid Ruul
(alates 08.12.22)
EKRE 8/8
Olev Raju Keskerakond 21/16

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Toomas Kapp Reformierakond 20/20
Indrek Katušin Reformierakond 20/17
Reno Laidre Reformierakond 20/20
Jüri Sasi Reformierakond 19/19
Väino Kull Reformierakond 20/20
Margus Hanson Reformierakond 20/18
Monica Rand
(alates 08.12.22)
Reformierakond 7/6
Toomas Jürgenstein
(alates 20.04.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2/2
Lembit Kalev
(alates 15.09.22)
Isamaa 10/10
Argo Annuk Isamaa 20/20
Pille Tsopp-Pagan Eesti 200 20/19
Hannes Klaas Eesti 200 20/17
Vahur Kollom
(alates 08.12.22)
Eesti 200 7/7
Imre Vähi EKRE 20/19
Gert Goršanov EKRE 20/20
Silver Kuusik
(alates 08.12.22)
EKRE 7/7
Jaan Toots Keskerakond 20/20

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Ene Ergma Reformierakond 19/17
Helmer Jõgi Reformierakond 19/19
Reno Laidre Reformierakond 19/18
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 19/19
Tamara Hristoforova Reformierakond 19/19
Kadri Leetmaa
(alates 19.01.23)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 5/2
Kaspar Kokk Isamaa 19/12
Pärtel Piirimäe
(alates 20.04.23)
Eesti 200 2/2
Anneli Kannus Eesti 200 19/19
Silver Kuusik EKRE 19/19
Loone Ots EKRE 19/19
Artjom Suvorov
(19.11.21-
31.12.22;
20.04.23-...)
Keskerakond 15/14

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni liige Esitas komisjoni liikmeks Koosolekuid/osalenud
Tamara Hristoforova Reformierakond 18/18
Senta-Ellinor Michelson Reformierakond 18/18
Armen Šahbazjan Reformierakond 18/17
Harri Jallajas Reformierakond 18/17
Karoliina Lorenz Reformierakond 18/14
Triin Anette Kaasik Reformierakond 18/10
Auli Solo
(alates 08.12.22)
Reformierakond 7/5
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatlik Erakond 18/17
Mihhail Lotman Isamaa 18/0
Marit Sepma Isamaa 18/17
Anneli Kannus Eesti 200 18/12
Pille Tsopp-Pagan
(alates 08.12.22)
Eesti 200 8/2
Jürgen Rünk Eesti 200 18/16
Merle Kivest EKRE 18/18
Hannes Tamm EKRE 18/17
Triin Elmaste
(alates 08.12.22)
EKRE 7/7
Vladimir Šokman Keskerakond 18/18

Viimati muudetud 05.06.2023