Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Volikogu ülevaade

Linnavolikogu IX koosseisu ülevaade

Linnavolikogu liikmed valitakse iga nelja aasta tagant oktoobrikuu kolmandal pühapäeval toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Volikogu liikmed on omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel sõltumatud ja juhinduvad oma tegevuses seadustest, linna õigusaktidest ning linnaelanike huvidest ja vajadustest.

Volikogu ainupädevuses on muuhulgas linna arengukava, eelarvestrateegia ja linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike maksude kehtestamine, toetuste andmise ja teenuste osutamise kordade kehtestamine, laenude võtmine ja paljud teised küsimused.

Linnavolikogu liikmete arvu määrab eelmine volikogu koosseis, Tartu-suuruses linnas peab volikogus olema vähemalt 31 liiget. Alates 1989. aastal toimunud valimistest on Tartu volikogu olnud 49-liikmeline.

Viimased kohalikud valimised toimusid 15. oktoobril 2017. Tartu linna valimiskomisjon registreeris linnavolikogu liikmed 31. oktoobril ning IX koosseisu volitused algasid 1. novembril 2017.  Samast ajast on endine Tähtvere vald haldusreformi tulemusel osa Tartu linnast.

Tartu volikogu IX koosseisus on viie erakonna ja kahe valimisliidu esindajad. Reformierakond sai valimiste tulemusel volikokku 20,  Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaheksa, Keskerakond seitse, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kuus,  Isamaa Erakond (kuni 2. juunini 2018 oli erakonna nimi Isamaa ja Res Publica Liit) kolm, valimisliit Tartu Heaks kolm ja valimisliit Tartu Eest kaks kohta.

Koalitsioonilepingu.pdf sõlmisid 29. oktoobril 2017 Reformierakond ja Keskerakond. Ühtlasi sõlmiti koostööprotokoll valimisliiduga Tartu Eest.
Koalitsioon lagunes Reformierakonna algatusel 2020. aasta jaanuaris, kuna mitu kuud kestnud erimeelsused Keskerakonna Tartu piirkonnas mõjutasid negatiivselt koostööd linna juhtimisel. Uue koalitsiooni moodustasid Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes sõlmisid koalitsioonilepingu 10. veebruaril 2020.

Linnavolikogu esimees oli 19. veebruarini 2020 Aadu Must (Keskerakond), 20. veebruaril valiti volikogu esimeheks Lemmit Kaplinski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)  Volikogu aseesimees on Ene Ergma (Reformierakond).

Volikogus on neli fraktsiooni. 10. veebruaril 2020 registreeriti volikogu istungil EKRE fraktsiooni tegevuse lõppemine, kuna fraktsiooni oli alles jäänud ainult neli liiget, kuid fraktsiooni suuruse alampiiriks on linna põhimääruses seatud viis liiget. 4. detsembril 2020 aga registreeriti volikogus Isamaa Erakonna fraktsioon, millega ühinesid lisaks kolmele erakonna esindajale kaks valimisliidu Tartu Heaks volinikku.

Linnaelu valdkondade nagu planeerimine, keskkond, linnamajandus, rahandus, ettevõtlus, kultuur, haridus jne küsimuste arutamiseks on volikogus kaheksa alatist komisjoni.

Volikogu tegevuse olulisemad alusdokumendid on:
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Tartu linna põhimäärus

LINNAVOLIKOGU LIIKMED (millises nimekirjas kandideerisid):

Reformierakond:
1. Laura Danilas
2. Ene Ergma
3. Tamara Hristoforova
4. Veljo Ipits
5. Harri Jallajas
6. Helmer Jõgi
7. Triin Anette Kaasik
8. Toomas Kapp
9. Indrek Katušin
10. Krõõt Kiviste
11. Ants Laaneots
12. Verni Loodmaa
13. Senta-Ellinor Michelson
14. Nikolai Männik
15. Andrus Punt
16. Jüri Sasi
17. Kristo Seli
18. Toomas Tein
19. Tiia Teppan
20. Kristjan Tiirik

SDE:
1. Martin Hallik
2. Toomas Jürgenstein
3. Lemmit Kaplinski
4. Kadri Leetmaa
5. Ott Maidre
6. Heljo Pikhof
7. Karl Pütsepp
8. Piret Uluots

Keskerakond:
1. Jelena Frunze
2. Rein Kokk
3. Aadu Must
4. Irina Panova
5. Nikolai Põdramägi
6. Artjom Suvorov
7. Vladimir Šokman

Valimisliit Tartu Eest:
1. Hannes Klaas
2. Tanel Tein
 

EKRE:
1. Indrek Hirv*
2. Indrek Kalda
3. Eva Loskit
4. Indrek Särg
5. Kaja Tarto**
6. Heiki Vilep
*10.09.2020 astus EKRE fraktsioonist välja
**21.02.19 astus EKRE fraktsioonist välja, liitus 2020 jaanuaris Isamaa Erakonnaga


Isamaa Erakond:
1. Anneli Kannus
2. Peeter Laurson*
3. Mihhail Lotman
* veebruaris 2020 astus erakonnast välja

Valimisliit Tartu Heaks:
1. Merle Jääger*
2. Jüri Kõre*
3. Jüri-Ott Salm
* 04.12.2020 liitusid Isamaa fraktsiooniga

Linnavolikogu liikmete kontaktid.


Info volikogu koosseisu muudatuste kohta.

Volikogu liikmed pärast 25.06.2020 istungit Delta treppidel (foto: Lauri Kulpsoo)
Volikogu liikmed pärast 25.06.2020 istungit Delta treppidel (foto: Lauri Kulpsoo)

Viimati muudetud 23.09.2021