Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Võõrkeeled

Tartu linna põhikoolides

Tartu linnavalitsus ei piira võõrkeelte valikut põhikoolides ega sea  selles osas koolidele piiranguid. Iga kool kirjeldab oma õppekavas, mis on koostatud erinevaid huvigruppe (sh lapsevanemaid) kaasates, milliste võõrkeelte hulgast saab õpilane valida (A-keelte ja B-keelte valik). Kool ei ole kohustatud (küll aga võib koolijuhi otsusega seda teha) avama võõrkeele gruppi, kui üht võõrkeelt õppida soovijaid on alla 14 (14 õpilasega grupp avatakse). Tartu linna põhikooli õpilane saab soovi korral jätkata valitud võõrkeelte õppimist igas Tartu linna gümnaasiumis. Põhikoolis õpitud võõrkeeli õpetatakse ka gümnaasiumis.

Õpilase paremaks toimetulekuks (kooli vahetamine, edasiõppimine) soovitame: kui A-keeleks pole õpilane valinud inglise keelt, siis oleks hea see B-keeleks valida.

Tartu linna gümnaasiumides

Tartu linna gümnaasiumides saab õpilane õppida inglise, saksa, vene, prantsuse ja soome keelt (neid võõrkeeli õpetatakse praegu Tartu põhikoolides). Kui ühes gümnaasiumis on mõne võõrkeele õppijaid vähe (grupis on vähem kui 12 õpilast), siis võib õpe toimuda väljaspool oma tunniplaani ja oma kooli (mõnes teises gümnaasiumis või keeltekoolis). Koolid teavitavad gümnaasiumisse astujaid sellest, et väikse õppijate arvuga võõrkeele tunnid võivad toimuda väljaspool oma gümnaasiumi ruume (nt mõnes teises gümnaasiumis, keeltekoolis) ja tundide toimumisaeg võib olla koolipäeva lõpus või järel.

Viimati muudetud 07.12.2020