Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

ARNO kasutusjuhendid

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Arno tutvustus
Lasteaia koha taotlemine Arnos
ARNO toimingud koolis

Arno on Tartu haridusteenuste haldamise süsteem, kus menetleme järgmisi teenuseid:

 • lasteaiakoha taotlemine;

 • koolikoha taotlemine;

 • elukohajärgne põhikooli määramine (siseneja näeb andmeid ainult siis, kui tema laps on esimesse klassi astumas. Sellisel juhul näeb ta alates 15. märtsist oma lapsele määratud elukohajärgse kooli andmeid);

 • koolitoetuse taotlemine.

Arno e-keskkonda saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

Juhend Arno e-keskkonda sisselogimiseks ning kohataotluse esitamiseks.

Viimati muudetud 03.10.2023

Lasteaiakoha taotlemine

Sisselogimine Arnosse

Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis (Arno) taotluse tegemiseks tuleb sisse logida aadressil: https://arno.tartu.ee/

Siseneda saab ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

Juhend Arno e-keskkonda sisselogimiseks asub siin.

Kohataotluse esitamine

Esimesel sisenemisel küsitakse teilt kontaktandmeid. Kuna lasteaiajuhil on vaja teiega ühendust võtta, siis palun märkige nii oma e-posti aadress kui ka telefoninumber.

Pärast sisselogimist jõuate avalehele, kus on näha:

 • pakutud kohad;

 • laste andmed;

 • lasteaiakoha taotlused.

Lasteaiaealiste puhul on kaks valikut:

1) lasteaiakoha taotlus,

2) lastehoiukoha taotlus.

 

Vajutades nuppu „Lasteaiakoha taotlus“, saate sisestada vajalikud andmed ja esitada taotluse.

Juhend kohataotluse esitamiseks Arno e-keskkonnas asub siin.

Täpsustused taotluse lahtrite kohta

Postiaadress tuleb kirjutada siis, kui soovite, et teile saadetavad kirjad jõuaksid aadressile, mis erineb rahvastikuregistris märgitud aadressist. Posti teel saadame kirju siis, kui me ei saa teid teisi kanaleid pidi kätte.

Koha kasutamise algusajaks palume märkida selle kuupäeva, kui soovite koha kasutamist alustada. Koha kasutamise alguspäevaks peab laps olema vähemalt 1 aasta ja 5 kuud vana. Lapse vanust arvestatakse 30. Septembri seisuga. Selle alusel otsustatakse, kas laps peab käima sõime-, lasteaia- või koolieelikute rühmas. Koha kasutamise lõpliku alguskuupäeva lepib teiega kokku lasteasutuse direktor, kui olete saanud koha pakkumise. Alguskuupäev sõltub sellest, mis kuupäevast alates teile pakutav koht vabaneb.

Teil on võimalik valida kaks eelistatud lasteaeda. Palun arvestage, et kesklinna piirkonna lasteaedadesse on kohasoovijaid rohkem kui äärelinnas. Kui teile sobib ka äärelinna lasteaed, siis seda eelistades on suurem tõenäosus sinna koht saada.

Kui märgistate lahtri „Ainult eelistatud“, siis ei pakuta teile kohti teistesse Tartu lasteaedadesse. Te jääte seni koha ootele, kuni kõik teile eelnenud sama vanuserühma taotlused on rahuldatud ja eelistatud lasteaias saab teile vaba kohta pakkuda. Teiste Tartu lasteaedade kohti teile vahepeal ei pakuta.

Vaikimisi on õppekeeleks eesti keel. Tartu linnal on ka vene õppekeelega lasteaedu ja rühmi. Kui te soovite kohta vene õppekeelega rühmas, siis tuleb teil muuta õppekeele valikut. Taotluse esitamisel kontrollitakse, kas teie eelistatud lasteaias on soovitud õppekeelega rühmi. Kui ei ole, siis antakse veateade.

Vene õppekeelega rühmad on lasteaedades:

 • Annike,
 • Kelluke,
 • Mõmmik.

Last puudutava olulise info esitamine on vabatahtlik. Laste eripäradest võib lasteaeda teavitada ka siis, kui koha kasutus on algamas, v.a kui info on selline, millega tuleb arvestada juba lasteaiakohtade jagamisel (nt hariduslik erivajadus või sobitusrühma vajadus).

Kui laps vajab kohta hariduslike erivajadustega laste rühmas või sobitusrühmas, tuleb vanemal lisada ka nõustamiskomisjoni otsus.

Vajutades nuppu „Esita taotlus“ taotlus salvestatakse ja kinnitatakse selle esitamise aeg.

Vanem võib samal ajal esitada nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, kuid vanem tahab kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks), võib esitada uue taotluse. Vanem saab alati Arnosse tagasi pöörduda ja esitatud taotlust vajadusel muuta või selle tühistada. Muudatustega ei arvestata ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on Arno juba kohad jaganud.

Loodame, et kui teie elukorraldus muutub ja te ei vaja enam kohta Tartu lasteaias, siis tühistate esitatud taotluse.

Kui teil on muresid oma taotlusega, siis pöörduge julgesti:

[email protected] või

[email protected]

Viimati muudetud 03.10.2023

Toimingud koolis

Kõik isikud saavad ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil siseneda ARNOsse.  Lapsevanem näeb ARNOs oma laste andmeid ja iga lapse juures nuppu eakohaste taotluste tegemiseks või teatiste saatmiseks. 

Kooli vastuvõtutaotlus ja selle täitmine

Kooli vastuvõtutaotluse puhul on mitmed andmed eeltäidetud, kuid vanemal tuleb siiski teatud andmed lisada:

 • Lapsevanem saab valida õppima asumise kuupäeva.
 • Kui kool saab taotluse, vaatab ta selle läbi ja vanemaga lepitakse kokku tegelik õppima asumise kuupäev.
 • Kool kajastab selle kuupäev lapse vastuvõtmisel e-keskkonnas ARNO.

Juhendi leiad siit.

Teatised

Vanemal on võimalik saata teatiseid haridusosakonnale või koolile. See, kes teatise saab, sõltub teatise sisust. Nt varem koolimineku teatise saab haridusosakond, kuid teatise olulise infoga saab kool.

Juhendi leiad siit.

Koolist lahkumise taotlus

Kui vanem on otsustanud viia lapse teise kooli, saab tuleb tal esmalt teha vastav taotlus sellele koolile, kust laps lahkub. Seejärel väljastab kool vajalikud dokumendid (lisades need ARNOs lapse juurde või edastades vanemale paberkandjal).

Juhendi leiad siit.

 

Taotlusi on võimalik esitada ka koolile paberkandjal kooli kodulehel avalikustatud vormil.

Viimati muudetud 07.12.2020