Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Heakorra üldinfo

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Üldinfo

Tartu linna avalike parkide, teede ja bussipeatuste heakorra eest hoolitseb linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus.

 • Kinnistu heakord

  Kinnistu kasutaja peab tagama kinnistul järgmise seisukorra:
  1) puude ja põõsaste mahalangenud lehed võivad olla kinnistu piires koristatud;
  2) jäätmed ja praht on koristatud;
  3) hoone katusele ja räästa külge kogunenud varisemisohtlik lumi ja jää on eemaldatud kohtades, kus see võib kujutada ohtu liiklejatele ja varale.

Metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar, ei ole kinnistu kasutaja kohustatud järgima eelnimetatud punktide 1 ja 2 nõudeid.

Kinnistu kasutaja peab tagama hoone tänavapoolse seina või kinnistu piiride külge nähtavale kohale hoone numbriga sildi paigaldamise. Hoone number peab olema nähtav ööpäevaringselt.

Heakorraeeskiri

 • Jäätmete põletamine

Jäätmete, sh aiajäätmete (oksad, puulehed jmt) põletamine on keelatud. Küttekoldes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või kartongi.
Lehti, oksi jm aiaprahti võetakse tasu eest vastu Tartu jäätmejaamades

Tartu linna jäätmehoolduseeskiri

 • Kõnniteede koristus

Linnas, alevis ja alevikus teega külgneva maatüki omanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuval kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Koristustöödeks on:
1) kõnnitee puhastamine prahist, jäätmetest ja mahalangenud lehtedest;
2) teega külgnevalt maatükilt kõnniteele ulatuvate liikumist takistavate puude ja põõsaste okste lõikamine;
3) kõnniteelt lume ja libeduse tõrjumine kaheksa tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest. Lund ei tohi paigutada sõiduteele. Libeduse tõrjeks tohib kasutada graniitkillustikku teraläbimõõduga 2-6 mm. Suure libeduse korral on erandkorras lubatud kasutada ka liiva ja kloriide. Kevadel tuleb pühkida kõnniteelt kokku talvised libedustõrje materjalid.

Ehitusseadustik 
Tee seisundinõuded

 • Tartu Linnavalitsuse koostöö mittetulundusühingutega 

Koostöös Tartu Majaomanike Ühinguga on paigaldatud erakinnistutega (eramud) külgnevate kõnniteede libedusetõrjeks graniitkillustiku konteinereid.

Graniitkillustiku konteinerite asukohtade loetelu
Konteinerite asukohad kaardil.

Tühjadest konteineritest palume teavitada Tartu Majaomanike Ühingut: tel 564 70492 või e-post: [email protected].

Koostöös Tartu Korteriühistute Liiduga jagatakse korteriühistutele, mis hooldavad Tartu linnale kuuluvaid kõnniteid, graniitkillustikku (graniitliiv teraläbimõõduga 2-6 mm).

Graniitkillustikku saab kätte Tartu Korteriühistute Liidu koostatud nimekirja alusel aktsiaseltsi Tevo Kaup kauplusest aadressil Riia 140a alates 8. novembrist kuni 31. detsembrini. Korteriühistutel, mis hooldavad Tartu linnale kuuluvaid kõnniteid, kuid ei ole veel nimekirja kantud, palume pöörduda Tartu Korteriühistute Liidu poole, tel 5342 7912 või e-post: [email protected]

Tänavate puhastusgraafikud

Aastaringne hooldus (pea-, jaotus- ja bussiliiklusega tänavad):

Läänepiirkond - Tänavapuhastuse AS, tel 510 5270, e-post [email protected].

Puhastusmasinad koristavad läänepiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Tänavate puhastusgraafik

Idapiirkond - EKT Teed OÜ, tel 503 6046 e-post [email protected].

Puhastusmasinad koristavad idapiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Tänavate puhastusgraafik

Tartu linna hooldatavad teed ja tänavad
Prügiurnide hoolduspiirkondade kaart 

Tartu infotelefon 1789

Tartu linna infotelefonile 1789  saab teada anda linnas esinevatest heakorraprobleemidest. Lisaks helistamisele saab probleemist kirjutada e-posti aadressile [email protected] või jätta oma teade kodulehele: https://tartu.ee/et/1789.

Viimati muudetud 12.04.2024