Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Info ukrainlaste abistamiseks

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I k
Tel 1789
 

Info ukrainlaste abistamiseks

Kontaktid seoses Ukraina sõjapõgenike Tartusse saabumisega

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalkindlustusameti poole tuleb pöörduda vanemahüvitise, peretoetuste, pensionide, puudetoetuste küsimustes.  Rohkem infot.

 

Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele
Alates 9. märtsist 2022 saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud taotleda ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. Ajutise kaitse taotluse esitamiseks teenindussaalis tuleb eelnevalt broneerida aeg broneering.politsei.ee // Rohkem infot ja KKK.

Isikukoodi taotlemine
Isikukood on vajalik paljude riiklike ja kohaliku omavalitsuse teenuste saamiseks. Isikukood luuakse kas ajutise kaitse taotlemise protsessis Politsei- ja Piirivalveametis või seda saab taotleda ka ilma ajutise kaitse taotlemise protsessita järgmistes kohtades:
•    Tartu Welcome Centre (Ülikooli 17, tel +372 5191 3248; [email protected])
•    Tartu Linnavalitsus. Täiendav info tel +372 742 0856; [email protected]

Haridusvõimalused

Rohkem info: https://www.tartu.ee/ukraina-abiks#haridusvoimalused

Töökoha leidmine

Arstiabi

  • Terviseameti info Ukraina sõjapõgenikele tervishoiuteenuste osutamisest Eesti Vabariigis. Lähemalt: www.terviseamet.ee/et/ukraina

  • Perearsti nõuandetelefon 1220 (välismaa kõnekaardiga helistades +372 634 6630)

  • Erakorraline meditsiiniabi (kiirabi) - 112
  • Psühholoogiline tugi - 116 006 (+372 6147 393). Lisaks saab vestelda ka veebis aadressil www.palunabi.ee. Tugi on tagatud eesti, inglise ja vene keeles.
  • Tartu Ülikooli Kliinikumi info vältimatu abi ja teisese tervisekontrolli kohta: https://www.kliinikum.ee/patsiendile/info-ukraina-sojapogenikele

Politsei ja Päästeamet - 112
Riigiinfo telefon: 1247 (välismaa kõnekaardiga helistades: +372 600 1247)

Ametlik info ja soovitused: https://kriis.ee

Konsultatsioon Tartusse sisseelamiseks
Tartu Welcome Centre (Ülikooli 17), tel  +372 5191 3248; [email protected]; https://tartuwelcomecentre.ee

Ukraina maja
Korraldab erinevaid üritusi ukrainlastele: https://www.facebook.com/ukrainamaja

Tartu Rahvusvaheline Maja
Pakub uussisserändajatele programme ja sündmusi, mis aitavad Tartu ja Lõuna-Eestiga paremini tuttavaks saada ja võrgustikku luua. Uussisserändajad saavad ka liituda spordiprogrammiga, mille raames saab mh teatud mahus hüvitada spordiga seotud kulusid. Pakub ka uussisserändajatest lastevanematele abi ja nõu laste haridusega seotud küsimustes, samuti nõu ja koolitusi Eesti koolide haridustöötajatele  (lapse kohanemise toetamine, konfliktsete teemade arutamine klassis, kaasaegsed õpikäsitlused teiskeelsete laste õpetamises jms).
www.facebook.com/internationalhousetartu
www.internationalhouse.ee

Lemmikloomaga Eestisse saabumine
Eesti lihtsustab seoses Ukraina sõjaolukorraga ajutise menetluse korras Ukrainast saabuvate põgenikega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid. Nõuded leevenevad eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele. Täpsem info.

Ukraina kodanike Eestisse tulek

Annetusvõimalused

Siia lehele on kokku koondanud info, kuidas on võimalik praegusel raskel ajal osutada abi Ukraina rahvale. Kui mõni oluline info on siit puudu, andke sellest palun teada aadressil [email protected].

Tartu erinevad kogumispunktid ja annetusvõimalused Ukraina toetuseks

Annetus- ja abikeskkonnad üle Eesti

Rahvusvahelised keskkonnad

Võimalused olla abiks EESTI riigikaitses ja teha head

Ettevõtjatele

United Delivery Mission MTÜ otsib kaastoetajaid.

Selleks, et sõda kiiremini lõppeks on meil vaja oma tegevust järjepidevalt jätkata ning palume abi. Meie missiooni saab toetada neljal moel.

AUTOD: saadame rindele peamiselt 4x4 manuaalkastiga diiselmasinaid, aga siin on olemas ka paindlikkust, sest tarvis läheb ka väikebusse ja muid suuremaid masinaid logistika toetuseks. Oleme tänulikud kui on ära anda või mõistliku summa eest müüa mõni vanem kuid töökorras masin.
MEDITSIINITEHNIKA: sõjas kulub meditsiinitehnikat palju, kõik tarvilik haavatute ravimiseks on enam kui oodatud.
AITA FINANTSEERIDA JÄRGMISI SAADETISI: kuna valdava osa masinaid ostame turult, paneme kaasa kütust, mida Ukrainas napib, organiseerime masinate remondi ja transpordi ning ostame muud varustust, siis kulub lisaraha hädasti ära. Rekvisiidid rahalise toetuse jaoks on allpool.

United Delivery Mission MTÜ
Konto nr: EE607700771007795362
BIC/SWIFT: LHVBEE22
Panga nimi: LHV Pank

MÕNI MUU VIIS: kui on võimekus abistada autode parandusega, annetada rindele lihtsalt tarbitavat toitu, generaatoreid, militaarvarustust jne.

Lisateave Ukrainaga seotud küsimustes

  • Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247
  • Konsulaarabi küsimused Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele: +372 5301 9999

Viimati muudetud 13.03.2024