Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-18°
-18°

Katlamaja kvartali planeeringuvõistlus

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
aeo@tartu.ee

Küüni 5, 51004 Tartu

Katlamaja kvartali planeeringuvõistlus

Planeeringuvõistluse tulemused

Võidutöö

 

„Lõpused“

Arhitekt Must OÜ, autorid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Sander Paling, Heleriin Vaher

Plakatid

Seletuskiri

 

 

 

 

 

II Preemia

 

"Mikro-Makro“
Kauss Arhitektuur OÜ, autorid Urmo Mets, Lisette Tiirik, Kaur Talpsep

Plakatid

Seletuskiri

 

 

 

 

III Preemia

 

„Liivakell“
OÜ AB Ansambel, autorid Toivo Tammik, Andres Mägi, Veiko Vahtrik

Plakatid

Seletuskiri

"Lõpused"
"Lõpused"

Planeeringuvõistluse tingimused

 

Avaliku planeeringuvõistluse eesmärk on leida parim võimalik linnaehituslik lahendus ja atraktiivne ning meeldiv linnaruum, mis oleks aluseks detailplaneeringu lahenduse koostamisel ja ehitusõiguse määramisel.

 

Võistlusala asub Tartu linnas kesklinna vahetus läheduses Turu tn, Väike-Turu tn ja Emajõe vahelisel alal, ca 3,5 hektaril. Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on tegemist valdavalt ärimaaga, mille juures on lubatud ka toetavad otstarbed. Asukoht võimaldab mitmekülgsete funktsioonide kavandamise, kuna hea juurdepääs nii tänavalt kui Emajõe äärselt kallasrajalt suunab alale laia kasutajaskonna.

 

Võistlus on kaheetapiline avalik planeeringulahenduse ideevõistlus. Esimeses etapis esitatud ideekavanditest valib žürii välja kolm parimat, millega jätkatakse teises etapis võistlustöö koostamisega.

 

Võistlusala skeem:

võistlustingimused

võistlustingimuste lisad

Parimate tööde autoreid premeeritakse järgmiselt:
I koht – 7500 eurot
II koht – 5000 eurot
III koht – 2500 eurot

Võistlustööde esitamise tähtaeg esimeses etapis on 15. märts 2018.

Võistluse korraldaja on Giga Investeeringud OÜ koostöös Tartu Linnavalitsusega. Võistlustingimusi puudutavad täpsustavad küsimused saata aadressil Indrek@giga.ee (Indrek Jakobsoo, Giga Investeeringud OÜ). Vastused pannakse üles Tartu linna kodulehele.

Katlamaja piirkond
Katlamaja piirkond

Küsimused ja vastused

Küsimus:

Krundil Turu 16 on kõrgepingeliin, mille kaitsevöönd on 25m. Aastaid tagasi on räägitud, et see kõrgepingeliin kaotatakse ära. Kas on ka teada, kuna see likvideeritakse? Nii kaua kui kõrgepingeliin alles on, on Turu 16 krundile ehitamine väga piiratud. Kahjuks ei saa „Elektrilevi_Kesklinna alajaama krundi perspektiiv“ jooniselt aru mida tähendavad mustad X-id kõrgepingeliini juures. 

Vastus: 

Turu tn 16 kinnistu omanikuks on Elektrilevi OÜ ning nimetatud joonise näol on tegemist Elektrilevi OÜ volitatud esindaja seisukohaga antud kinnistu planeerimise teemal. Muuhulgas on joonisel välja toodud väiksema ehitisaluse pinnaga alajaama (10x4 meetrit) ehitamise võimalus, millel on punasega märgitud uue alajaamahoone võimalikud asukohad. Elektrilevi OÜ andmetel ei ole antud tegevus(ed) viie aasta perspektiivis kinnitatud. Joonisel on mustade X-dega tähistatud (tehno)rajatised, mille likvideerimine on juba teostatud või planeeritakse teostada. Seega planeeringuvõistluse kontekstis mustade ristidega tähistatud (tehno)rajatistega arvestama ei pea.

Viimati muudetud 07.12.2020