Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

​​​​​​​Turvakoduteenus 

​​​​​​​Turvakoduteenus täisealisele

Üldinfo

Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi täisealisele isikule seni, kuni isik vajab turvalist keskkonda ja toetust edasise elu korraldamiseks. Esmase abina tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust osutatakse täiskasvanule, kelle registreeritud elukoht on Tartu linnas, kuid kes ei saa elada oma tegelikus elukohas või kellel puudub elukoht. Tartu linnas osutab täisealistele isikutele ajutist turvakoduteenust Tartu linna asutus Varjupaik, asub aadressil Peetri 16c, Tartu (endine Lubja tn 7).

 

Teenusele suundumine

Teenusele saamiseks on vajalik täisealisel isikul pöörduda Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna või Tartu linna asutus Varjupaik poole ning esitada enda kohta andmed ning kirjeldada oma abivajadus.

Turvakoduteenusele ei suunata isikuid, kes:
·         käituvad agressiivselt;
·         on ägedate haigustunnustega;
·         on alkoholijoobes, toksikoosiga või narkootikumide kasutamise tunnustega.

Teenuse maksumus

Turvakoduteenus on isikule tasuta

Teenuse maht

Turvakoduteenust osutatakse ööpäev läbi.
Teenuse osutamise maht ja kestus sõltuvad konkreetsest vajadusest ning teenusele suundumise põhjusest.

Lisateave

Tartu linna asutus Varjupaik
Peetri tn 16c (endine Lubja tn 7)
Tel 736 6465
[email protected]

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
sotsiaaltööteenistuse sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid
Elukohajärgsed piirkonnakeskused

 

Õigusaktid

Viimati muudetud 29.09.2023