Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload

arhitektuuri ja ehituse osakond

3. jaanuar /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Palsami tn 11 abihoone püstitamiseks;
1.2. V. Ormissoni tn 1 üksikelamu püstitamiseks;
1.3. Jaamamõisa tn 32 ajutise muu spordihoone püstitamiseks;
1.4. Öö tn vee-, sademevee-, kanalisatsiooni-, sidekanalisatsiooni- ja kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.5. Turu tänav T55 vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. 1. L. Puusepa ja Lembitu tänavate ristmiku juures ehitatud sademeveetorustikele;
2.2. Puiestee ja Raatuse tänavate ristmikul ehitatud sademeveetorustikele;
2.3. Õhtu tänaval ehitatud sademeveetorustikele;
2.4. Tähe tn 114h ehitatud 110kV välisjaotlale;
2.5. Riia tn 2 püstitatud multifunktsionaalse hoone VII ehitusjärgule.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 08.01.2013. a korralduse nr 14 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 08.01.2013. a väljastatud ehitusluba nr 27/13 Sassi tn 5 korterelamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 18.03.1991. a väljastatud ehitusluba nr 1175 (projekti kinnitamine: Tartu linna peaarhitekt projekti kinnitamise kuupäev 13.03.1991 projekti kinnitamise akt: 38) V. Ormissoni tn 1 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 23.10.2012. a korralduse nr 1179 "Kalevi tn 11 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 24.10.2012. a väljastatud ehitusluba nr 2770/12 Palsami tn 11 majandusabihoone püstitamiseks, seoses ehitusloale kantud oluliste tehniliste andmete muutumisega ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 03.01.2018