Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

1. märts /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Tartu teepiirkond, Tähtvere küla büroohoone lammutamiseks;
1.2. Tartu teepiirkond, Tähtvere küla büroohoone püstitamiseks;
1.3. Turu tn 21 ööklubi lammutamiseks;
1.4. Kesakanni tn 61 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.5. Lõõtsa tn 2 tööstushoone püstitamiseks;
1.6. Sepikoja tn 23 // Tähe tn 133 trükikoja hoone laiendamiseks;
1.7. Lõõtsa tn 2 laohoone lammutamiseks;
1.8. Lõõtsa tn 2 transpordihoone lammutamiseks;
1.9. Lõõtsa tn 2 laohoone lammutamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Kroonuaia tn 7 laiendatud Tartu Kesklinna kooli osale;
2.2. Jakobi tn 38 püstitatud äri- ja kortermaja I ehitusjärgule;
2.3. Raudtee tn 3 // 3a krundil asuvale Raudtee tn 3a laiendatud üksikelamule;
2.4. Jaama tn 68a ajutisele kiirtoitlustushoonele tähtajaga kuni 01.12.2018. a;
2.5. Kraavikalda tn 21 püstitatud üksikelamule;

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Metshaldja tn 40 suvila laiendamiseks ning üksikelamuks rekonstrueerimiseks;
3.2. Lai tn 19 garaaži lammutamiseks ning uue kortermaja püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tähtvere Vallavalitsuse 30. märtsi 2017. a korralduse nr 2-1/75 "Ehitusloa väljastamine" p 1.3 ning valla ehitusspetsialisti poolt 3. aprillil 2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/09532 büroohoone laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uute ehitusloa taotluste esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 15. jaanuari 2004. a korralduse nr 78 "Ehitusloa andmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16. jaanuaril 2004. a väljastatud ehitusluba nr 1482 Kesakanni 61 elamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee

Viimati muudetud 01.03.2018