Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
23°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond

5. september /

1. Ehitusload:
1.1. Jakobi tn 6 kinnistul kaugküttetorustiku ümberehitamiseks;
1.2. Lossi tn 17 kaugjahutustorustiku ehitamiseks;
1.3. Narva mnt 86 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.4. Sihi, Vapramäe, Riia tänavatel sademeveekanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.5. Hiiekaare tn 4, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.6. Palusambla tn 6 suvila lammutamiseks;
1.7. Palusambla tn 6 üksikelamu püstitamiseks;
1.8. Hobuseraua tn 32 üksikelamu püstitamiseks;
1.9. F. R. Kreutzwaldi tn 1 administratiiv-õppehoone ümberehitamiseks;
1.10. Teelehe tn 2 üksikelamu püstitamiseks;
1.11. Tammiku tn 5 üksikelamu püstitamiseks;
1.12. Palusambla tn 4 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.13. Välja tänava laiendamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Küütri tn 1 ümberehitatud Athena haridus- ja kultuurikeskuse osale järgmiste kõrvaltingimustega:
2.1.1. esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale vee- ja kanalisatsiooni osade ehitusprojekti ekspertiis hiljemalt 1. oktoobriks 2019. a;
2.1.2. viia õpperuumide müratasemed tervisekaitsenõuetega vastavusse ning teavitada sellest Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda ja Terviseametit hiljemalt 28. oktoober 2019. a. Kuni mürataseme tervisekaitsenõuetega vastavusse viimiseni mitte kasutada õpperuumides sundventilatsiooni;
2.3. Kopli tänaval ehitatud kanalisatsioonitorustikele;
2.4. Turu tn 47 krundil asuvale Turu tn 47/2 püstitatud kaubandus- ja büroohoone I ehitusjärgule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Veeriku tn 23 üksikelamu laiendamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 26.06.2012. a korralduse nr 716 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.06.2012. a välja antud ehitusluba nr 1708/12 Teelehe tn 2 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 05.09.2019