Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
30°
30°

Ehitus-ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

7. august /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Raatuse tn 21 tervisekeskuse püstitamiseks;
1.2. Põik tn 3 parkimismaja püstitamiseks;
1.3. Kvissentali põik 6 üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Sangla tn 20 üksikelamu püstitamiseks;
1.5. Nigula tn 1a kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.6. Aleksandri tänava ümberehitamiseks;
1.7. Kroonuaia tn 7 kooli õueala ümberehitamiseks;
1.8. Sassi tn 4a üksikelamu püstitamiseks;
1.9. Riia tn 195 kinnistul kergliiklustee ehitamiseks;
1.10. Piiri tn 3 üksikelamu lammutamiseks;
1.11. Piiri tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
1.12. Madruse tn 14 paadikuuri püstitamiseks;
1.13. Oa tn 29 korterelamu püstitamiseks;
1.14. Kase-Juhani tee 16, Kandiküla üksikelamu püstitamiseks;
1.15. Räni tn 24 üksikelamu püstitamiseks;
1.16. Sepa tn 17a laohoone lammutamiseks;
1.17. Sepa tn 15e tootmishoone laiendamiseks;
1.18. Jänese tee 8, Vorbuse küla garaažikompleksi laiendamiseks;
1.19. Sõbra tn 19c mänguväljaku ümberehitamiseks;
1.20. Raba tee 12a, Ilmatsalu küla kasvuhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.21. Ihaste põik 6 korterelamu püstitamiseks;
1.22. Ihaste põik 8 korterelamu püstitamiseks;
1.23. L. Tolstoi tn 17a üksikelamu püstitamiseks;
1.24. Vilja, Leesika, Kanarbiku ja Nurme tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.25. Roopa, Variku ja Maasika tänavate ümberehitamiseks;
1.26. Roopa, Variku ja Maasika tänavatel vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.27. Paju tn 1a vee- ja sademevee välistorustike ehitamiseks;
1.28. Riia tn 22a korterelamu-ärihoone (hoone nr 1) püstitamiseks;
1.29. Põllu tn 10 korterelamu püstitamiseks;
1.30. Ujula ja Puiestee tänavatel sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.31. Aardla tn 48 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.32. Kastani tn 42 tootmis- ja ärihoone II korpuse 1. korruse ümberehitamiseks;
1.33. Kastani tn 42 tootmis- ja ärihoone II ja III korpuse ümberehitamiseks;
1.34. Ilmatsalu tn 11 kauplusehoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.35. Lepa tn 19 üksikelamu laiendamiseks;
1.36. Küüni tn 7 kaubahalli osaliseks ümberehitamiseks;
1.37. Vanemuise tn 46 õppehoone tehnosüsteemide ümberehitamiseks;
1.38. Anne tn 65 välijõusaali rajamiseks;
1.39. Turu tn 10 tervise- ja veekeskuse tehnosüsteemide ümberehitamiseks;
1.40. Hiieküla elamurajooni juurdepääsutee ümberehitamiseks ja laiendaiseks;
1.41. Saalungi tänava laiendamiseks;
1.42. Saalungi tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.43. Tedre tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.44. Riia tn 167a spordiväljaku ümberehitamiseks;
1.45. Ravila tn 14a õppe- ja teadushoone tehnosüsteemide ümberehitamiseks;
1.46. Vitamiini tn 5 tööstushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.47. N. Lunini tn 6//8 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
1.48. Madruse tn 14 juurdepääsutee ehitamiseks;
1.49. Turu tn - Ropka tee ristmiku ümberehitamiseks;
1.50. Turu tn - Ropka tee ristmikul vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.51. Kastani tn 16 ja Kastani tn 33 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.52. Lepiku tn 3, Lepiku tn 6, Lepiku tn 8 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.53. Kulli tn 14 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.54. Tiigi tn 61b labori-, büroo- ja tootmishoone tehnosüsteemide ümberehitamiseks;
1.55. Madruse tn 20 kuuri lammutamiseks;
1.56. Madruse tn 20 üksikelamu püstitamiseks;
1.57. Jaama tn 169 korterelamu püstitamiseks;
1.58. Koidutähe tn 63 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.59. Tähe tn 18 kuuri lammutamiseks;
1.60. Peetri 82 korterelamu püstitamiseks;
1.61. Kummeli tn 8b korterelamu püstitamiseks;
1.62. Kalmistu tn 22 kuuri lammutamiseks;
1.63. Fortuuna tn 23a korterelamu-büroohoone püstitamiseks.

2.  Kasutusload: 
2.1. Jalaka tn 77 // Ringtee tn 25 autobusside gaasitanklale;
2.2. Muru tn 9 püstitatud üksikelamule;
2.3. Soinaste tn 14 püstitatud majapidamis- ja abihoonele;
2.4. Tihase tn 36/7 püstitatud ridaelamu sektsioonile;
2.5. Ida tn 11 püstitatud korterelamule;
2.6. Optika tn 15 püstitatud Laste mänguväljakule;
2.7. Optika tn 15 püstitatud pallimängu väljakule;
2.8.  Jaamamõisa tn 22 püstitatud Tartu Maarja peremajale;
2.9.  Jaamamõisa tn 22a püstitatud Tartu Maarja peremajale;
2.10. Ringtee tn 37c püstitatud PVC kerghalli I ehitusjärgule;
2.11. Vaiksel tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.12. Kalda teel sademeveetorustikule;
2.13. Anne tn, Pikk tn, Saare tn, Papli tn ümberehitatud kanalisatsioonitorustikele;
2.14. Küüni tn 5b ümberehitatud korterelamu-ärihoone I ehitusjärgule;
2.15. Kummeli tn 8 püstitatud korterelamule;
2.16. Optika tn 15 laiendatud Lõuna TERA koolimajale kõrvaltingimustega:
2.16.1. ehitusprojekti kohased puud istutada hiljemalt 30.09.2019. a;
2.16.2. asfalteerimise lõpetamine, liiklusmärgid, teekattemärgistus, haljastuse lõpetamine teostada hiljemalt 05.08.2019. a;
2.16.3. Tartu linna geoarhiivi esitada ehitusjärgne topogeodeetiline teostus hiljemalt 31.08.2019. a;
2.16.4. ohutuse nõudest tulenevalt märgistada klaasseinad ja -uksed hiljemalt 10.08.2019. a.
2.17. Kesakanni tn 8 laiendatud üksikelamule kõrvaltingimusega tagada korstna puhastamise võimalus vastavalt korstnapühkimise aktil esitatud soovitusele;
2.18. Betooni tn 2 ümberehitatud Tsehhihoonele;
2.19. Raatuse tn 23 püstitatud hostelile järgmiste kõrvaltingimustega:
2.19.1. Raatuse tänavalt Raatuse 23 kinnistu juurdepääsutee ehitada välja koheselt, kui teealused tehnovõrgud on rajatud;
2.19.2. Põik tänava poolt Raatuse 23 sissesõidu asfaldist kulumiskate paigaldada peale Raatuse 21 hoone valmimist;
2.19.3. tähistada nähtavalt Raatuse tn 21 ja Raatuse tn 23 vahele jääv ohtlik teeserv ning paigaldada ajutine piire kuni Raatuse tänava poolse Raatuse 23 kinnistu juurdepääsutee rajamiseni.
2.20. Roosi tn 83 ümberehitatud pos.4-13;4-14;4-15;4-17 laohoonele.

3. Projekteerimistingimused: 
3.1. Teelehe tn 3 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Nelgi tn 24 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Kesk kaar 37b üksikelamu püstitamiseks;
3.4. Meeri tee 6, Rõhu küla üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.5. Võru tn 258 ärihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.6. Kalmistu tn 20 // 20a // 22 abihoone püstitamiseks;
3.7. Väike kaar 39 abihoonete püstitamiseks;
3.8. Kasesalu tn 38 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.9. Vapramäe tn 1 elamu püstitamiseks;
3.10. Nelgi tn 13 ärihoone laiendamiseks ehitusprojekti koostamiseks;
3.11. Vanemuise tn 59 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.12. Jaama tn 143 äri- ja teenindushoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.13. Suur kaar 54 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 17. detsembri 2002 korralduse nr 4267 "Ehituslubade andmine ja tähtaja pikendamine" p. 1.2.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.07.1999 välja antud ehitusluba nr 99117 (ehitusluba pikendati 17.12.2002 korralduse nr 4267 alusel) Sangla tn 20 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 03.05.1996. a välja antud ehitusluba nr 208 Ehitaja 56 hoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamisega. Omanike kinnitusel ei ole projektis ette nähtud ehitustöödega alustatud.
3. Tartu Linnavalitsuse 19. detsembri 2017. a korralduse nr 1329 "Sassi tn 4a ehitusloa andmine, katastriüksuse aadressi muutmine ja hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 22.12.2017 välja antud ehitusluba nr 1712271/41676 Sassi tn 4a üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2007. a korraldus nr 1415 "Ehituslubade väljastamine" p 1.7 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 05.12.2007 välja antud ehitusluba nr 3435/07 Lai tn 29 õueala rekonstrueerimiseks seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 04. detsembri 2012. a korraldus nr 1361 "Võru tn 126 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.6. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.12.2012 välja antud ehitusluba nr 3231/12 Võru tn 126 kahe korteriga elamu rekonstrueerimiseks seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
6. Tähtvere Vallavalitsuse 09. veebruari 2017. a korraldus nr 40 ning ehitusspetsialisti poolt 21.02.2017 välja antud ehitusluba nr 1712271/04864, millega lubati ehitada Raba tee 12a, Ilmatsalu küla kasvuhooned I, II ja III kokku üheks kasvuhooneks seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse 22. mail 2018 korralduse nr 538 "Riia tn 22a, Tartu linn korterelamu-kaubandushoone (hoone nr 1) ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 23.05.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/11293 Riia tn 22a korterelamu-kaubandushoone (hoone nr 1) püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
8. Tartu Linnavalitsuse 29.07.2002. a korraldus nr 2859 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1.10 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 01.08.2002. a välja antud ehitusluba nr 2213 Aardla tn 48 ehitise rekonstrueerimiseks seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
9. Tartu Linnavalitsuse 28.08.2018. a korralduse nr 876 "Jaama tn 169 ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 29.08.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/20780 Jaama tn 169 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
10. Tartu Linnavalitsuse 07.06.2011. a korralduse nr 677 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.06.2011. a välja antud ehitusluba nr 1141/11 Leegi tn 2 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
11. Tartu Linnavalitsuse 15.01.2008. a korralduse nr 46 "Ehituslubade väljastamine" p 1.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 15.01.2008. a välja antud ehitusluba nr 90/08 Peetri 82 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
12. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 30.04.2018. a korralduse nr 440 "Tartu linn, Fortuuna tn 23 ja Fortuuna tn 23a ehituslubade andmine, katastriüksuse sihtotstarbe ja aadressi muutmine ning püstitatavatele hoonetele aadresside määramine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 08.05.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/09919 Fortuuna tn 23a korterelamu-büroohoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 07.08.2019