Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

10. juuni /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Ujula tn 98 ja Ujula tn 102 kinnistutel sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.2. Niidu tänaval vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;
1.3. Purde ja Vase tänavatel veetorustiku ümberehitamiseks;
1.4. L. Puusepa tn 8 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.5. Raatuse tn 21 kaugjahutustorustiku ehitamiseks.
1.6. Ringtee tn 75, Tartu linn Tartu Lõunakeskuse tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.7. Linnu tn 20a üksikelamu lammutamiseks;
1.8. L. Puusepa tn 8 Tartu Ülikooli Kliinikumi osaliseks laiendamiseks (K ja L korpuste katustele mürasummutuspiirete rajamiseks);
1.9. Ranna tee 3 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.10. Mäe tn 11 ja Mäe tn 13 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.11. Põhja pst 31 ja Tüve tn 2 // 4 // 6 // 8 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.12. Kivi tn 65a vee-, sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustike ehitamiseks;
1.13. Riia tn ja Filosoofi tn ristmiku ja Riia tn äärse jalgtee ümberehitamiseks;
1.14. Turu tn 2 Tasku kaubanduskeskuse laiendamiseks (LED-ekraani paigaldamiseks);
1.15. Inseneri tn 2 teenindushoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.16. Meloni tn 27 kuur-garaaži lammutamiseks;
1.17. Näkiluha, Kardla küla garaaži püstitamiseks;
1.18. Näkiluha, Kardla küla sauna püstitamiseks;
1.19. Madruse tn 1 üksikelamu püstitamiseks;
1.20. Hiieküla tn 41, Rahinge küla, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks;
1.21. Asusilla tee 1, Rõhu küla, puurkaevu rajamiseks;
1.22. Kaunase pst-l ja Jaama tänaval kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.23. Roosi tn 45 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.24. Kalda tee 29 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.25. Kummeli tn 6 ja Kummeli tn 6a kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.26. Vanemuise tn 42 ja Riia tn 15 kaugjahutustorustike ehitamiseks;
1.27. Metshaldja tn 11 suvila lammutamiseks;
1.28. Metshaldja tn 11 üksikelamu püstitamiseks;
1.29. Supelranna tn 6 aiamaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.30. Tehnika tn 10 tööstus- ja kaubandushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.31. Eha tn 9 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.32. Laeva metskond 17, Tähtvere küla Tiksoja lõkkekoha ja matkaradade ümberehitamiseks;
1.33. Jaama tn 115 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.34. Aida tn 2a korterelamu püstitamiseks;
1.35. Kuuse tn 10 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.36. Näkiluha, Kardla küla üksikelamu püstitamiseks;
1.37. Ladva tn 2 korterelamu püstitamiseks;
1.38. Ladva tn 4 korterelamu püstitamiseks;
1.39. Kase-Juhani tee 10, Kandiküla üksikelamu püstitamiseks;
1.40. Luigelahe tn 20 maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.41. F. Tuglase tn 9a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.42. Aleksandri tn 49b ja Aleksandri tn 51 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.43. Inseneri tn 1 laohoone püstitamiseks;
1.44.  Oru tn 3 Tartu Katoliku Hariduskeskuses Tähtpere Aia rajamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1.  Meloni tn 31 püstitatud korterelamule;
2.2. Madruse tn 1 püstitatud üksikelamule;
2.3. Rõõmu teel ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.4.  Tervise tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.5. Kaupmehe tn 6 püstitatud büroohoone-garaažile;
2.6. Kalda tee 1 Circle K Anne tanklas paigaldatud LPG tankimisseadmele;
2.7. Klaose tn 8 püstitatud korterelamule;
2.8. Lembitu ja Väike kaar tänavatel ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.9. Kopli tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.10. Kraavi tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.11.  Riia tn 20b püstitatud Riia kvartali hoonele 4 (korterelamule);
2.12. Riia tn 20b krundil asuva Riia tn 20b/1 püstitatud Riia Kvartali parklahoonele 4 kõrvaltingimusega teostada parklahoone nr 4 suitsärastuse kompensatsiooniõhu lahendus vastavalt Viva Insenerid OÜ poolt koostatud projektile (Töö nr: 5217) hiljemalt 6. juuliks 2020;
2.13. Variku tn 8 laiendatud ärihoone-korterelamu VI ehitusjärgule (korterile nr 7);
2.14.  Aruküla tee 1 püstitatud teenindusjaam-tanklale ning Aruküla tee 3 // 3a krundil asuva Aruküla tee 3 püstitatud autopesulale järgmiste kõrvaltingimustega:
2.14.1. takistada Aruküla tee 1 ja Aruküla tee 3 (autopesula) kruntidele juurdepääsutee Aruküla teele kuni 6. mail 2020. a välja antud tee ehitusloa nr 15/2020 aluseks olnud ehitusprojekti järgsete ehitustööde lõpliku valmimiseni. Seni toimub kruntidele juurdepääs üksnes Põllu tänava juurdepääsutee kaudu;
2.14.2. kuni Aruküla teele juurdepääsutee lõpliku valmimiseni keelata Aruküla tee 1 krundil asuva parkla Aruküla tee poolsel küljel sõidukite peatumine/parkimine vastavate ajutiste liiklusmärkidega;
2.14.3. markeerida Aruküla tee 1 krundil ehitusprojekti järgsed parkimiskohad peale Aruküla teele juurdepääsutee lõpliku valmimist ühe nädala jooksul;
2.14.4. paigaldada ehitusprojektijärgsele asukohale lipuvardad hiljemalt 15. juunil 2020. a;
2.14.5. taastada Põllu tänava äärse kõnnitee asfaltkate hiljemalt 15. juunil 2020. a;
2.14.6. lõpetada haljastustööd, sh kõrghaljastuse istutamine hiljemalt 24. maiks 2020. a;
2.14.7. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 30. juunil 2020. a.
2.15.  Alevi tn 3a laiendatud korterelamu-laohoonele;
2.16. Vaksali tn 6 ümberehitatud vaksalihoone III (viimasele) ehitusjärgule;
2.17.  Põllu tänaval ehitatud sademeveetorustikule;
2.18. Aeru tn 5 püstitatud korterelamule.

3.  Projekteerimistingimused: 
3.1.  Metshaldja tn 2 kaksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Vinkli tn 17 hoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Rahu tn 2a elamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Västriku tn 13 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.5. Tüki küla Alliku kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 01.07.2014 korralduse nr 683 "Kvissentali tee 17 ehitusloa väljastamine ning Kvissentali tee 17 ja Lootsi tn 20a katastriüksuste sihtotstarbe muutmine" p 1 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.07.2014 välja antud ehitusluba nr 2669/14 Kvissentali tee 17 (uue aadressiga Madruse tn 1) üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 22. detsembri 2015 korralduse nr 1360 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 23.12.2015 välja antud ehitusluba nr 1512229/03254 Metshaldja tn 11 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
3. Tartu Linnavalitsuse 23. jaanuari 2007 korralduse nr 88 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 23.01.2007 välja antud ehitusluba nr 240/07 Ropka tee 22 hoone laiendamiseks (tänane aadress Tehnika tn 10), seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse 25. märtsi 2008 korralduse nr 348 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5. üksikelamu laiendamise osas ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 25.03.2008 välja antud ehitusluba nr 719/08 Eha 9 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega. Ehitustöid nimetatud ehitusloa alusel teostatud ei ole.
5. Tartu Linnavalitsuse 09.06.2005. a korralduse nr 932 "Ehituslubade väljastamine" p 1.9 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 10.06.2005. a välja antud ehitusluba nr 1327/05 Jaama 115 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
6. Tartu Linnavalitsuse 02.10.2018. a korralduse nr 1019 "Ehituslubade andmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.10.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/24410 Aida tn 2a korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.12.1995. a välja antud ehitusluba nr 176 Tulika tn 7 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 10.06.2020