Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

12. detsember /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Kulli tn 14 ridaelamu püstitamiseks;
1.2. Sõpruse pst 8 parkla laiendamiseks;
1.3. Sõpruse pst 8 parkla sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.4. E. Wiiralti ja E. Kitse tänavatel sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.5. Ändi tee 12, Tüki küla, puurkaevu rajamiseks;
1.6. Koopamäe, Tüki küla, puurkaevu rajamiseks;
1.7. Lembitu tn 14 üksikelamu püstitamiseks;
1.8. Kodukolde tn 8 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.9. Maarjaturg tn 7 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.10. Soola tn 10/3 avaturu müügipaviljoni ümberehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Narva mnt 18 // 20 krundil asuva Narva mnt 18 püstitatud Tartu Ülikooli Delta õppehoone I ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.1.1. tasandada auditooriumite ja kabinettide lävepakud, mille kõrgus on üle 25 mm, mitteläbivajuva kaldpleki või -liistuga. Tasandus peab olema tehtud kogu ukseava laiuses ning tasanduse pikkus ei tohi olla üle 150 millimeetri;
2.1.2. kogu hoones (sh järgmisesse ehitusjärku jääva ettevõtluskeskuse hoone osas) tuleb teha ehitusprojekti muudatus ning see registreerida Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnas enne järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise aega;
2.1.3. esitada vee- ja kanalisatsiooniprojekti ekspertiis hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks;
2.1.4. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) elektrikaabli teostusjoonis hiljemalt 31.12.2019.
2.1.5. lõpetada haljastustööd hiljemalt 31.05.2020;
2.2. Aardla tänaval ehitatud gaasitorustikule;
2.3. Roopa tänaval ehitatud gaasitorustikule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1.  Sinilille tn 3 üksikelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 27.11.2018. a korralduse nr 1326 "Ehituslubade andmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.11.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/30069 Kulli tn 14 ridaelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 12.12.2019