Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

13. veebruar /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Mõisavahe tn 71/1 korterelamu (asendiplaanil Pos 1) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.2. Mõisavahe tn 71/2 korterelamu (asendiplaanil Pos 2) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.3. Mõisavahe tn 71/3 korterelamu (asendiplaanil Pos 3) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.4. Mõisavahe tn 71/4 korterelamu (asendiplaanil Pos 4) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.5. Mõisavahe tn 71a/1 korterelamu (asendiplaanil Pos 5) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.6. Mõisavahe tn 71a/2 korterelamu (asendiplaanil Pos 6) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.7. Mõisavahe tn 71b/1 korterelamu (asendiplaanil Pos 7) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.8. Mõisavahe tn 71b/2 korterelamu (asendiplaanil Pos 8) püstitamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele, et enne ehitustöid kaitsealuse taimeliigi kasvukohas tuleb kaitsealune taimeliik ümber asustada. Kuni kaitsealune taimeliik pole ümberasustatud, tuleb ehitustööde ajaks halli käpa kasvuala piirata tõketega (nt aed);
1.9. Viljandi mnt 13 kaubandushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks muu lühiajalise majutuse hooneks;
1.10. Võru tn 65b/1 üksikelamu püstitamiseks;
1.11. Rõõmu tee 11 abihoone püstitamiseks;
1.12. Hauskari tn 6 korterelamu püstitamiseks;
1.13. Kapsa tn 6 korterelamu püstitamiseks;
1.14. Meruski tn 30 üksikelamu püstitamiseks;
1.15. Tellise tee 4, Ilmatsalu küla uue puurkaevu rajamiseks ja olemasoleva lammutamiseks;
1.16. Kaunase pst 23 Anne haruraamatukogu tehnosüsteemide osaliseks ümberehitamiseks;
1.17. Ülikooli tn 6a bürooruumide ümberehitamiseks hambakliinikuks;
1.18. Roosi tn 89 disc golfi pargi rajamiseks, kõrvaltingimusega vastavalt Kaitseministeeriumi nõudmistele, kui otsustatakse Raatuse tn 118 kinnisasja võõrandamine riigile eesmärgiga võtta see kasutusse riigikaitselisel otstarbel, tuleb rajatud disc golfi rada Raatuse tn 118 kinnisasja osalt lammutada;
1.19. Hommiku tn 8 üksikelamu püstitamiseks;
1.20. Metshirve tn 9 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.21. Herne tn 54b kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.22. Hüdse-Tamme/2, Kardla küla üksikelamu püstitamiseks;
1.23. Puidu tn 2 sissesõidutee ehitamiseks;
1.24. Puiestee tn 17a // 17b vee- ja sademevee välistorustike ehitamiseks;
1.25. Võru tn 254b vee- ja survekanalisatsiooni välistorustike ehitamiseks;
1.26. Võsula vkt 5, Tüki küla abihoone püstitamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Vanemuise tänaval ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.2. Tähe tn 55 // 55a krundil asuvale Tähe tn 55a püstitatud üksikelamule;
2.3. Kummeli tn 8a püstitatud korterelamule;
2.4. Tiigi tn 61b ümberehitatud labori-, büroo- ja tootmishoone osale (päikeseelektrijaamale);
2.5. Vaksali tn 53 laiendatud tootmishoone osale kõrvaltingimusega istutada puud hiljemalt 31.05.2020. a;
2.6. Paju tn 1a püstitatud ärihoonele järgnevate kõrvaltingimustega:
2.6.1. esitada enne kiirgustegevuse alustamist Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale kiirgustegevusluba;
2.6.2. rajada hoone peasissepääsu juurde liikumispuuetega isikutele nõuetekohane juurdepääs (selleks tuleb majaesisel kõnnitee osal lasta äärekivi alla ning tagada hoone peasissepääsuesisele alale nõuetekohased kalded) hiljemalt 28.03.2020. a;
2.6.3. likvideerida hoone esimese korruse trepikojas (peasissepääsu juures) olev aste ning ehitada selle asemele nõuetekohane kaldtee hiljemalt 28.03.2020. a;
2.7. Narva mnt 18 // 20 krundil asuva Narva mnt 20 püstitatud Tartu Ülikooli Delta õppehoone II (viimasele) ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.7.1. lõpetada haljastustööd (s.h asendusistutamine) hiljemalt 31.05.2020. a;
2.7.2. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;
2.7.3. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 29.02.2020. a;
2.8. Nooruse tn 5 ümberehitatud õppehoone-ühiselamu osale;
2.9. Ihaste põik tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.10. Lille tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.11. Pargi tn 10 krundile ehitatud Pargi tn 10 // Pargi tn 10/1 // Pargi tn 10/2 // Pargi tn 10/3 // Pargi tn 10/4 laiendatud korterelamu-ärihoone III (viimasele) ehitusjärgule;
2.12. Tähtvere Spordipargi kunstlume tootmise veetorustikule;
2.13. Vahi tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.14. Ujula tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.15. Tulbi tn 12 ümberehitatud katlamaja osale järgmiste kõrvaltingimustega:
2.15.1. värvida lammutatud hooneosast nähtavale jäänud välissein ülejäänud välisseinaga ühte tooni hiljemalt 01.06.2020. a;
2.15.2. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 06.03.2020. a;
2.16. Raua tn 20 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.16.1. korrastada ehitustegevusega rikutud Purde tn poolne linna maale jääv haljasala hiljemalt 01.05.2020. a;
2.16.2. istutada ümber Raua tn 20 ja Saekoja tn 30 kruntide vahelisel piirile rajatud hekk vastavalt 20.01.2020. a kokku lepitud lahendusele ning paigaldada ümber pinnas selliselt, et ei oleks kahjulikke mõjutusi naaberkinnistule hiljemalt 01.05.2020. a.

3. Projekteerimistingimused: 
3.1. Tüki küla, Ojaääre 5a kinnistule abihoone püstitamiseks;
3.2. Vorbuse külas, Kodukivi kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Koidutähe tn 1 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Tähtvere küla, Puidugrupi kinnistule tootmishoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.5. Nelgi tn 13 hoone lammutamiseks ning uue ärihoone püstitamiseks;
3.6. Taara pst 33 elamu laiendamiseks;
3.7. Vorbuse küla, Kitseraja kinnistul ehitusprojekti koostamiseks;
3.8. Vorbuse küla, Liivamäe kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.9. Vorbuse küla, Liivamäe kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 31.01.2017. a korralduse nr 89 "Viljandi mnt 13 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa väljastamine" p 2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 01.02.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/02750 Viljandi mnt 13 kaubandus- ja majutushoone ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 20.12.2016. a korralduse nr 1326 "Võru tn 65b/1 ehitusloa väljastamine ja hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 21.12.2016. a välja antud ehitusluba nr 1612271/24689 Võru tn 65b/1 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 02.10.2018. a korralduse nr 1021 "Tartu linn, Kapsa tn 4 ja Kapsa tn 6 ehituslubade andmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.10.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/24399 Kapsa tn 6 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.09.2000. a välja antud ehitusluba nr 194 Näituse tn 31 eramu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 13. mai 2003. a korralduse nr 1640 "Ehituslubade andmine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19.05.2003. a välja antud ehitusluba nr 104 Näituse tn 31 üksikelamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega;
6. Tartu Linnavalitsuse 05.06.2018. a korralduse nr 599 "Ehituslubade andmine" p 1.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.06.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/12828 Hommiku tn 8 kahe korteriga elamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
7. Tartu Linnavalitsuse 25.04.2017. a korralduse nr 404 "Herne tn 54b ehitusloa väljastamine, katastriüksuse aadressi muutmine ja hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.04.2017. a välja antud ehitusluba nr 1711271/13210 Herne tn 54b kahe korteriga elamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 13.02.2020