Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
23°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

14. veebruar /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:

1.1. Vanemuise tn 6 Teater Vanemuine rekvisiidihoidla ümberehitamiseks;
1.2. Lepiku tn 7 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.3. Kooli tn 13 kaugküttetorustiku ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Raua tn 15 püstitatud korterelamule;
2.2. Raudtee tn 3 // 3a krundil asuva Raudtee tn 3 laiendatud üksikelamule;
2.3. Vanemuise tänaval ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.4. Mõisavahe tn 25-31-2a ja kuni Kaunase pst sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele ning Kalda tee ja Mõisavahe kortermajade veetorustikele;
2.5. Kraavi-Kopli ümberehitatud GRK-le.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Tartu teepiirkond, Tähtvere küla büroohoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Männimetsa tee 36 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 1. oktoobri 2013. a korralduse nr 977 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 1. oktoobril 2013. a välja antud ehitusluba nr 3049/13 Pohla tn 2 üksikelamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 14.02.2018