Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

15. aprill /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

Ehitusload: 
1. Riia tn 20/1 parkimismaja (hoone nr 3/3a) püstitamiseks (ehitusetapp II) kõrvaltingimusega järgmises sõnastuses: ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine;
2. Riia tn 20a korterelamu-kaubandushoone (hoone nr 3) püstitamiseks kõrvaltingimusega järgmises sõnastuses: ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine;
3. Riia tn 20 majutus- ja kaubandushoone (hoone nr 3a) püstitamiseks kõrvaltingimusega järgmises sõnastuses: ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine;
4. Siili ja Rebase tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
5. Tamme pst 61a maasoojuspuuraukude rajamiseks;
6. . Vardi tn 19 üksikelamu püstitamiseks;
7. Lossi tn 15 õppehoone laiendamiseks;
8. Hiiekaare tn 6, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
9. Aruküla tee 3 äri- ja tööstushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning laohoonega kokku ehitamiseks;
10. Ida tn 8 lasteaia tasakaaluraja ehitamiseks;
11. Viljandi mnt 48b laohoone ümberehitamiseks;
12. Lõkketule tn 46 üksikelamu püstitamiseks kõrvaltingimustega vastavalt Keskkonnaameti nõudmistele alljärgnevalt:
12,1. enne ehitustööde algust on vajalik kaitsealuste taimede ümberasustamine vastavalt kaitsealuse liigi ümberasustamise korrale;
12.2. ehitustööde ajaks tuleb püsielupaiga maa-ala piirata tõketega (nt aed), et oleks välistatud püsielupaiga kahjustamine;
12.3. Keskkonnaametit tuleb teavitada ehitustöödega alustamisest;
13. Paju tänaval kõnnitee ümberehitamiseks;
14. Varju ja Tulbi tänavatel kõnniteede ümberehitamiseks;
15. Vinkli tn 3 kaugküttetorustiku ümberehitamiseks;
16. Ojaääre tn 5a, Tüki küla garaaži püstitamiseks;
17.  Puidu tn 2 värvimishoone püstitamiseks;
18. Puidu tn 2 ehitusmaterjalide- ja toodete tööstuse hoone laiendamiseks;
19. Ignatsi tn 2 üksikelamu püstitamiseks;
20. Kasesalu tn 38 üksikelamu püstitamiseks
21. Aisa põik 8, Märja alevik, Tartu linn korterelamu püstitamiseks;
22. Laulupeo pst 25 ajutise laohoone püstitamiseks, kavandatava kasutamise lõpetamise tähtajaga 14.02.2025;
23. Varsa tn 12 üksikelamu püstitamiseks;
24. Tüve tn 2 korterelamu (sotsiaalmaja) püstitamiseks;
25. Tüve tn 4 korterelamu (sotsiaalmaja) püstitamiseks;
26. Savi tn 2 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
27. Haagemetsa tee 6, Haage küla üksikelamu püstitamiseks;
28. Järve tee 17a, Tüki küla üksikelamu püstitamiseks;
29. Teguri tn 45 laohoone ümberehitamiseks;
30. Tähe tn 19 kauplus-söökla lammutamiseks;
31. L. Koidula tn 12, 12a, 12b juurdepääsutee ümberehitamiseks;
32. Puidu tn 2 juurdepääsutee ehitamiseks;
33. Riia - Vaksali piirkonna tänavate ümberehitamiseks;
34. Riia - Vaksali piirkonna sademeveetorustike ja drenaaži ehitamiseks;
35. Kalda tee 29 kaubandushoone püstitamiseks;
36. Kalda tee 32b // Kalda tee T29 survekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
37. Kalda tee 32b // Kalda tee T29 ja Kalda tee T25 sademeveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks
38. Ignatsi tn 5 üksikelamu püstitamiseks;
39. iia-Vaksali kergliiklusviadukti püstitamiseks;
40. Meloni tn 25a gaasitorustiku ehitamiseks;
41. Kaugküttetorustike Raatuse tn 97, Uus tn 10 ja Uus tn 20 ning Pärna 10 piirkonnas ümberehitamiseks;
42. Hiie tn 15 korterelamu püstitamiseks kõrvaltingimusega järgmises sõnastuses: ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel tuleb kindlustada ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtus (vajadusel tuleb ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rajada rehvide puhastamiseks sobiv ala ning rehvid pesta) ning vältida ehitusobjektilt teistele kinnistutele ning teedele pinnase, tolmu ning vee kandumine;
43. Vanemuise tn 42 muuseumi osaliseks ümberehitamiseks;
44. Piiri tn 16a üksikelamu püstitamiseks;
45. Mäe tn 13 korterelamu püstitamiseks:
46. Veeriku tn 23 üksikelamu laiendamiseks;
47. L. Puusepa tn 8 Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku osaliseks ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
48. Viljandi mnt 48 teenindushoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
49. Viljandi mnt 48a autokauplus-remonditöökoja tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
50. Riia tn 181a ärihoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
51.. Teaduspargi tn 7 ärihoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
52. Teaduspargi tn 9 laborihoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
53. Teaduspargi tn 11 teadushoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
54. Teaduspargi tn 13 teadushoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
55. Vana-Kandi tee ja Ristla tee, Kandiküla, ümberehitamiseks;
56. Raudtee tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
57. Hiie tn 15 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
58. Roosi tn 31 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
59. Lossi tn 3 kaugjahutustorustiku ehitamiseks;
60. Aisa põik 6, Märja alevik, Tartu linn korterelamu püstitamiseks;
61. Vinkli tn 4 laohoone (EHR kood 104018201) lammutamiseks;
62. Vinkli tn 4 laohoone (EHR kood 104018202) lammutamiseks;
63. Vinkli tn 4 laohoone (EHR kood 104018200) lammutamiseks;
64. Tammepärja tn 4 üksikelamu püstitamiseks;
65. Jaama tn 44 korterelamu püstitamiseks;
66. Riia tn 20b korterelamu (hoone nr 4) püstitamiseks;
67. Lembitu tn 1b kaubakontor-laohoone lammutamiseks;
68. Lembitu tn 1b garaaži lammutamiseks;
69. Ropka tn 2 üksikelamu lammutamiseks;
70. Ropka tn 2 kõrvalhoone lammutamiseks;
71. Ropka tn 2/1 üksikelamu lammutamiseks;
72. Taara pst 2 büroohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
73. Kvissentali põik 2 üksikelamu püstitamiseks;
74.  Kaunase pst ja Kalda tee ristmiku ümberehitamiseks;
75. Tammeoksa tn 10a välisgaasitorustiku ehitamiseks;
76. Siili tn 3 kaugküttetorustiku ehitamiseks.

Kasutusload: 
1. Turu tn 35a püstitatud korterelamu-büroohoonele kõrvatingimusega lõpetada haljastustööd hiljemalt 31.05.2020;
2. F. R. Kreutzwaldi ja L. Koidula tänavatel ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
3.  Kase-Juhani elamurajooni reoveepuhastile;
4. Aeru tn 9 püstitatud korterelamu II (viimasele) ehitusjärgule (korteritele nr 2, 3, 4 ja 6);
5. Sangviini tn 5 püstitatud üksikelamule;
6. Mõisavahe tn 34b // 34c krundil asuva Mõisavahe tn 34c püstitatud tervisemaja III ehitusjärgule kõrvaltingimusega tagada puudega inimestele restoraniruumide lahtiolekuaegadel ligipääs ning hoones invatualettruumi kasutamise võimalus;
7. A. Elleri tn 3 püstitatud üksikelamule;
8. Nisu tn 20 püstitatud elamu abihoonele;
9. Ihaste põik tänaval kaugküttetorustikele;
10.  Viljandi mnt 8 kaugküttetorustikule;
11. Kapsa tn 6 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
11.1. rajada laste mänguväljak ja Herne tn 57 ja Kapsa tn 6 kinnistute vaheline projektijärgne piirdeaed hiljemalt 31.05.2020;
11.2. istutada kõrghaljastus ja lõpetada haljastustööd hiljemalt 31.05.2020;
12. Ilmatsalu külas, Pärnas ümberehitatud üksikelamule;
13. Pääsusilma tn 13 laiendatud üksikelamule kõrvaltingimusega:
13.1. Tartu Linnavalitsuse esimesel nõudmisel tuleb Pääsusilma tn 13 igakordsel kinnistuomanikul Pääsusilma tn 13 kinnistuga piirneval tänavamaal asuv aed ümber tõsta Pääsusilma tn 13 kinnistule;
14. Tammelehe tn 28 püstitatud üksikelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
14.1 istutada hekk hiljemalt 31.05.2020;
14.2 paigaldada hoone hoovipoolsele küljele ehitusprojekti järgsed fassaadiplaadid hiljemalt 31.05.2020;
14.3 esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) kanalisatsioonitorustiku ja elektrikaabli teostusjoonised hiljemalt 31.05.2020;
14.4 paigaldada ehitusprojekti järgne piirdeaed hiljemalt 31.12.2020;
14.5 paigaldada ehitusprojekti järgne rõdupiire hiljemalt 31.12.2020. Kuni ehitusprojekti järgse piirde  paigaldamiseni peab rõduuksel ees olema ajutine piire;
15. Soola tn 2 püstitatud elamu ja ärihoone II (viimasele) ehitusjärgule;
16. J. Liivi tn 2b // Vallikraavi tn 23 krundil asuva Vallikraavi tn 23 ümberehitatud kohvikule;
17. Teguri tn 37b laiendatud büroo- ja ärihoone II (viimasele) ehitusjärgule;
18. Võru tn 65 krundil asuva Võru tn 65b/1 püstitatud üksikelamule järgmise kõrvaltingimusega:
18.1. Tartu Linnavalitsuse esimesel nõudmisel tuleb Võru tn 65b igakordsel kinnistuomanikul Võru tn 65b kinnistuga piirneval tänavamaal asuv aed ümber tõsta Võru tn 65b kinnistule.

Projekteerimistingimused: 
1. Salme tn 13 elamu laiendamiseks;
2. Taara pst 26 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3. Oja tee 13b üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
4. Kasesalu tn 48 üksikelamu püstitamiseks;
5. Metshaldja tn 19 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
6. Koidutähe tn 28 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
7. Vapramäe tn 2 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
8. Herne tn 1 // Kroonuaia tn 50 abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 30. aprilli 2018. a korralduse nr 443 "Riia tn 20/1, Tartu linn parkimishoone nr 3/3A I ehitusetapi ehitusloa andmine ja hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.05.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/09332 Riia tn 20/1 parkimishoone nr 3/3A püstitamiseks (ehitusetapp I), seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 06.03.2012. a korraldus nr 251 "A. Vardi tn 19 ehitusloa väljastamine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.03.2012. a välja antud ehitusluba nr 601/12 A. Vardi 19 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega. 
3. Tartu Linnavalitsuse 26.01.2010. a korralduse nr 91 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.01.2010. a välja antud ehitusluba nr 159/10 Varsa tn 12 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse 3. märtsi 2020. a korralduse nr 215 punktid 1.3 ja 1.4 ning selle alusel antud ehitusload nr 2012271/05842 ja nr 2012271/05843.
5. Tartu Linnavalitsuse 19.05.2009 korralduse nr 560 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19.05.2009 välja antud ehitusluba nr 912/09 Ranna pst 2 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
6. Tartu Linnavalitsuse 20.06.2006 korralduse nr 947 „Ehituslubade väljastamine“ p 1.13 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 20.06.2006 välja antud ehitusluba nr 1586/06 Sepa tn 14 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse 15.05.2018 korralduse nr 507 "Riia tn 20b, Tartu linn korterelamu (hoone nr 4) ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16.05.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/10618 Riia tn 20b korterelamu (hoone nr 4) püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
8. Tartu Linnavalitsuse 26.11.2013 korralduse nr 1197 "Salme 26 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehitusloa väljastamine" p 2 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.11.2013 välja antud ehitusluba nr 5283/13 Salme tn 26 korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega;
9. Tartu Linnavalitsuse 22.12.2009 korralduse nr 1451 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 22.12.2009 välja antud ehitusluba nr 2861/09 Lepiku tn 14 krt 5 ja 7 rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega; 
10. Tartu Linnavalitsuse 20.01.2015 korralduse nr 61 "Viljandi mnt 46 ehitusloa väljastamine" p 1 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 20.01.2015 välja antud ehitusluba nr nr 1512239/00158 Viljandi mnt 46 kõrvalhoone rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusteatise esitamisega praeguse aadressiga Sanatooriumi tn 24 kõrvalhoonele. 

Ehitus- ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 15.04.2020