Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-11°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

19. juuni /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Kummeli tn 8b korterelamu püstitamiseks;
1.2. Riia tn 15 büroohoone ümberehitamiseks;
1.3. Männimetsa tee 60 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks;
1.4. Hiieküla tn 39, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.5. Muuseumi tee 7 tribüünihoone püstitamiseks;
1.6. Ringtee tn 71 Circle K teenindushoone ümberehitamiseks;
1.7. Orava tn 15 üksikelamu püstitamiseks;
1.8. Rukkilille tn 6, Tartu linn suvila üksikelamuks ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.9. Ringtee tn 6b, Tartu linn laohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.9. Oa tn 45, Tartu linn korterelamu püstitamiseks;
1.10. Oa tn 47, Tartu linn korterelamu püstitamiseks;
1.11. Turu tn 34a ajutise teenindushoone püstitamiseks, kavandatava kasutamise ajaga 03.08.2020-03.08.2022. a

1.12. Kaunase pst 68 Annelinna Gümnaasiumi ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

 

2. Kasutusload: 
2.1. Põldmarja tn 14 püstitatud üksikelamule;
2.2.Selleri tn 8 püstitatud korterelamule;
2.3. Raekoja plats 14 ümberehitatud elamu-büroohoone I ehitusjärgule kõrvaltingimusega esitada valgustusmõõdistus Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale hiljemalt enne ümberehitatud bürooruumide kasutusele võtmist;
2.4. Kalevi tänaval ehitatud sademeveetorustikule;
2.5. Tammetõru tn 20 püstitatud üksikelamule.

3. Projekteerimistingimused: 
3.1. Riia tn 61 korterelamu püstitamiseks;
3.2. Aroonia tn 4 üksikelamu püstitamiseks;
3.3. Tamme pst 3 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Linnu tn 20a üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. 

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 02.08.2019. a korralduse nr 799 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.08.2019. a välja antud ehitusluba nr 1912271/21144 Kummeli tn 8b korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega; 
2. Tartu Linnavalitsuse 18.06.2019. a korralduse nr 639 "Ehituslubade andmine" p 1.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19.06.2019. a välja antud ehitusluba nr 1912271/16082 Riia tn 15 büroohoone ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 07.10.2014. a korralduse nr 1020 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 14.10.2014. a välja antud ehitusluba nr 1412229/00119 Vapramäe tn 1a üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 15.11.2016. a korralduse nr 1195 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16.11.2016. a välja antud ehitusluba nr 1612271/21199 Männimetsa tee 60 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 17.07.2007. a korralduse nr 917 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.07.2007. a välja antud ehitusluba nr 2027/07 Mäe 50 üksikelamu püstitamiseks (tänase aadressiga Orava tn 15), seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
6. Tartu Linnavalitsuse 16.04.2019 korralduse nr 399 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.04.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/09033 Kaunase pst 68 Annelinna Gümnaasiumi ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.04.1998 välja antud ehitusluba nr 312 Rukkilille tn 6 aiamaja rekonstrueerimiseks ja garaaži püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse, uue ehitusloa taotluse esitamisega üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks ning garaaži ehitusloa mitterealiseerimisega;
8. Tartu Linnavalitsuse 21.05.2019 korralduse nr 520 "Ehituslubade andmine" p 1.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.05.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/13212 Oa tn 45 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega; 
9. Tartu Linnavalitsuse 21.05.2019 korralduse nr 520 "Ehituslubade andmine" p 1.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.05.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/13216 Oa tn 47 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 22.06.2020