Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Ehitus-ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

22. märts /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Kopli tn 44a üksikelamu püstitamiseks;

1.2. Ülenurme tn 27 maasoojuspuuraukude rajamiseks;
1.3. Kloostri tn 9 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.4. Vaksali tn - Lembitu tn kaugjahutustorustiku ehitamiseks;
1.5. Aruküla teel vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.6. Vaikne tn vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1.  Klaose tn 5 püstitatud korterelamule kõrvaltingimusega istutada ehitusprojekti järgne kõrghaljastus ja rajada mänguväljak hiljemalt 31.05.2019. a;

2.2. Pihlaka tn 1 laiendatud üksikelamu I ehitusjärgule kõrvaltingimusega esitada peale terrassi valmimist Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke;
2.3. Puiestee tn 2e püstitatud reservkatlamajale;
2.4. A. Vabbe tn 2 püstitatud ridaelamu III ehitusjärgule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) gaasitorustiku teostusjoonise ning ehitusjärgse teostusjoonise, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 01.05.2019. a;
2.5. Tehnika tn 26 LPG gaasimahutile;
2.6. Tulbi tn 5, Tulbi tn 10 kaugküttetorustikele;
2.7. Raatuse tn 73 kaugküttetorustikule;
2.8. Aardla tn 122, Aardla tn 136, Aardla tn 144, Aardla tn 146 kaugküttetorustikele;
2.9. Soola tn 3 kaugküttetorustikule;
2.10. Vanemuise tn 48 kaugküttetorustikule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Riia tn 110 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

3.2. Võru tn 57 korterelamu püstitamiseks;
3.3. Küütri tn 1 Athena keskuse ümberehitamiseks.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 22.03.2019