Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
19°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

22. mai /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. N. Lunini tn 16 parkimismaja püstitamiseks;
1.2. Nikolai Lunini tänav T7 veetorustiku ehitamiseks;
1.3. Nikolai Lunini tänav T7 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
1.4. Nikolai Lunini tänav T7 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.5. Nikolai Lunini tänav T7 veetorustiku ümberehitamiseks;
1.6. Nikolai Lunini tänav T7 sidekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
1.7. Ringtee tn 37c PVC kerghalli püstitamiseks;
1.8. Vanemuise tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.9. Ravila tn 13 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.10. Staadioni tn 67 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.11. Fortuuna tn 31 // 33 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.12. Teguri tänav T39 ümberehitamiseks ja Teguri tn 26a, 28a, 28b parkla rajamiseks;
1.13. Optika tänav T7 kõnnitee ümberehitamiseks;
1.14. Selleri tn 8 korterelamu püstitamiseks;
1.15. E. Kõksi tn 11 üksikelamu püstitamiseks;
1.16. Kruusakuru tn 14 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.17. Vaba tn 51 üksikelamu lammutamiseks;
1.18. Aruküla tee 2 // 4 // 6 sidekanalisatsiooni ehitamiseks;
1.19. Sepa tänaval sidekanalisatsiooni ümberehitamiseks;
1.20. Nurme tänaval veetorustiku ümberehitamiseks;
1.21. Nisu tänaval veetorustiku ümberehitamiseks;
1.22. Kastani tänaval veetorustiku ümberehitamiseks;
1.23. Uus tn 21 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.24. Kopli tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.25. Optika tn 15 kaugkütte ja -jahutustorustike ehitamiseks;
1.26. Herne tn 57 korterelamu püstitamiseks;
1.27. Turu tn 14 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.28. Staadioni tn 67 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks.;
1.29. Tähe tn 131e laohoone lammutamiseks;
1.30. Sassi tn 3a üksikelamu püstitamiseks;
1.31. Oa tn 45 korterelamu püstitamiseks;
1.32. Oa tn 47 korterelamu püstitamiseks;
1.33. Vitamiini tn 5 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.34. Kalevi tn 47 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.35. Punga tn 4 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.36. Sassi tn 3 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.37. Sirbi tn 16 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.38. Vanemuise ja Uueturu tänavate ümberehitamiseks;
1.39. Võru tn 83 toitlustushoone püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Riia tn 142 laiendatud büroohoone-kohviku I ehitusjärgule;
2.2. Kristalli tn 10 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega;
2.2.1. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd (sissesõidutee, parkla ja kõnnitee pinnakatted), markeerida parklakohad, istutada kõrg- ja madalhaljastus ning heakorrastada krunt hiljemalt 31.05.2019. a;
2.2.2. peale asendiplaaniliste ja haljastustööde lõpetamist koostada ja esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 15.06.2019. a.
2.3. Tähe tn 104d püstitatud sidehoonele järgmiste kõrvaltingimustega:
2.3.1. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd (parkla pinnakatted), istutada haljastus ning heakorrastada krunt hiljemalt 20.05.2019. a;
2.3.2. peale asendiplaaniliste ja haljastustööde lõpetamist koostada ja esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 01.06.2019. a.
2.4. Anne tn 80 kuni Jaama tn 193 sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.5. Tammelehe tänaval sademevee kanalisatsioonitorustikele;
2.6. Põik ja Fortuuna tänavatel sademevee kanalisatsioonitorustikele;
2.7. Riia tänaval sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele:
2.8. Lumimarja tn 4 laiendatud üksikelamule;
2.9. Ropka teel ehitatud sademeveekollektorile;
2.10. Jalaka tn 23 laiendatud üksikelamule;
2.11. Kuljuse tn 6 püstitatud üksikelamule;
2.12. Klaose tn 3 püstitatud üksikelamule järgmiste kõrvaltingimustega;
2.12.1. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd (lõpetada parkimisala ja kõnnitee pinnakatted) ning istutada kõrg- ja madalhaljastus hiljemalt 23.06.2019. a;
2.12.2. paigaldada piirdeaed hiljemalt 01.09.2019. a;
2.12.3. peale asendiplaaniliste ja haljastustööde lõpetamist (sh piirdeaia rajamist) koostada ja esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 15.09.2019. a.
2.14. Variku tn 8 laiendatud ärihoone-korterelamu V ehitusjärgule (korterile nr 11);
2.15. Klaose tn 7 püstitatud korterelamule kõrvaltingimusega rajada mänguväljak hiljemalt 31.05.2019. a;
2.16. Koidutähe tn 31 püstitatud üksikelamule.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Haage küla Haagejärve piirkond 16 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
3.2. Kardla küla Miina kinnistule üksikelamu püstitamiseks;
3.3. Rõõmu tee 9 kasvuhoonete püstitamiseks;
3.4. Puiestee tn 84 abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.07.1996. a välja antud ehitusluba nr 233 Ööbiku tn 18 elamu ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
2. Tartu Linnavalitsuse 02.10.2018. a korralduse nr 1019 "Ehituslubade andmine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.10.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/24441 Fortuuna tn 31 // 33 kaugküttetorustiku ehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
3. Tartu Linnavalitsuse 13.12.2016. a korralduse nr 1304 „Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine“ p 2.3 ja arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 14.12.2016. a välja antud ehitusluba nr 1612271/23922 Selleri tn 8 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse 19.06.2003. a korralduse nr 2181 "Ehituslubade andmine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.06.2003. a välja antud ehitusluba nr 172 E. Kõksi 11 üksikelamu püstitamiseks ja ehitise teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
5. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 27.06.2006. a korralduse nr 992 "Ehituslubade väljastamine" p 1.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.06.2006. a välja antud ehitusluba nr 1680/06 Turu 14 hoone laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
6. Tartu Linnavalitsuse 27.08.2013. a korralduse nr 858 "Ehituslubade väljastamine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.08.2013. a välja antud ehitusluba nr 2068/13 Marja tn 26 korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse 31.07.2001. a korralduse nr 3707 "Ehituslubade andmine, ümbervormistamine ja tähtaja pikendamine" p 1.1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 13.08.2001. a välja antud ehitusluba nr 1182 Staadioni 67 elamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 22.05.2019