Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

23. märts / Tartu Linnavalitsus andis välja jaanuaris ja veebruaris järgmised korraldused

Tartu Linnavalitsus andis välja jaanuaris ja veebruaris järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Vana-Kandi tee 2, Kandiküla, Tartu linn tööstus- ja laohoone püstitamiseks järgmise kõrvaltingimusega: Juhul, kui hoone ehitamise käigus soovitakse paigaldada laoruumidele kütteseadmed või kui need soovitakse paigaldada laoruumidele peale kasutusloa saamist, siis tuleb taotleda ehitisele uus ehitusluba. Ehitusloa taotlemisel tuleb esitada registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis, millega tõendatakse, et hoone vastab esialgse ehitusloa taotlemise ajal (05.06.2020. a) kehtinud energiatõhususe miinimumnõuetele;

1.2. Vana-Kandi tee 1, Kandiküla, Tartu linn lao- ja kaubandushoone püstitamiseks järgmise kõrvaltingimusega: Juhul, kui hoone ehitamise käigus soovitakse paigaldada laoruumidele kütteseadmed või kui need soovitakse paigaldada laoruumidele peale kasutusloa saamist, siis tuleb taotleda ehitisele uus ehitusluba. Ehitusloa taotlemisel tuleb esitada registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatise, millega tõendatakse, et hoone vastab esialgse ehitusloa taotlemise ajal (29.05.2020) kehtinud energiatõhususe miinimumnõuetele;

1.3. Meruski tn 27 üksikelamu püstitamiseks;

1.4. Hobuseraua tn 42 üksikelamu püstitamiseks;

1.5. Roheline tn 6 parkla rajamiseks;

1.6. Ringtee tn 28 CNG surugaasitankla rajamiseks;

1.7. L. Puusepa tn 2 // 4 // 6 // 8 ja N. Lunini põik tn kaugjahutustorustike ehitamiseks;

1.8. L. Puusepa tn 2 // 4 // 6 //8 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.9. Ranna pst 10 üksikelamu püstitamiseks;

1.10. Keskuse tn 9a // Keskuse tänav, Märja alevik, sademeveetorustiku ehitamiseks;

1.11. Keskuse tn 9a // Keskuse tänav, Märja alevik, tänava ümberehitamiseks;

1.12. Pikk tn 74 parkla ehitamiseks;

1.13. Risu tee, Pihva küla, kergliiklustee rajamiseks;

1.14. Turu tänaval sademevee- ja kanalistsioonitorustike ehitamiseks;

1.15. Kaunase pst 70 koolimaja A-korpuse osaliseks ümberehitamiseks;

1.16. Supelranna tn 8 üksikelamu püstitamiseks;

1.17. Laikasküla tee 8, Kandiküla üksikelamu püstitamiseks;

1.18. Jaama tn 109 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.19. Aroonia tn 4 üksikelamu püstitamiseks;

1.20. Kvartsi tn 10 korterelamu püstitamiseks;

1.21. Betooni tn 9 büroohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;

1.22. Ropka tn 2 korterelamu püstitamiseks;

1.23. Meruski tn 17 üksikelamu püstitamiseks ja registreerida väliköögi ehitusteatis ehitisregistris;

1.24. Hobuseraua tn 11 üksikelamu püstitamiseks;

1.25. Riistapuu tn 17 üksikelamu püstitamiseks;

1.26. Tiigi tn 67 lao-tööstushoone lammutamiseks;

1.27. Tiigi tn 67 büroohoone lammutamiseks;

1.28. Tanni tee 11, Pihva küla, puurkaevu rajamiseks;

1.29. F. R. Kreutzwaldi tn 56 õppehoone osaliseks ümberehitamiseks;

1.30. Vabaduse pst 1c/3 baari püstitamiseks;

1.31. Vaksali tänava pikenduse ja Roheline põik tn kergliiklustee ehitamiseks;

1.32. Kopli tänaval tupiktänavate ümberehitamiseks;

1.33. Kapteni tänaval vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;

1.34. Tüürimehe tn 1 maasoojuspuuraukude rajamiseks;

1.35. J. Liivi tn 2 ja Lossi tn 36 kaugjahutustorustike ehitamiseks;

1.36. J. Liivi tn 2 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.37. Nisu tn 30 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.38. Kalmistu tn 12 kaugküttetorustiku ehitamiseks;

1.39. Lootuse tn 2a // Tähe tn 19 korterelamu-ärihoone püstitamiseks;

1.40. Uus tn 45 korterelamu lammutamiseks;

1.41. Ülikooli tn 2a ärihoone osaliseks ümberehitamiseks;

1.42. Laulupeo pst 15 tööstushoone laiendamiseks;

1.43. Jõeääre tee 3, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks;

1.44. Jõeääre tee 6, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks;

1.45. Riia tn 175 kaubandus- ja büroohoone laiendamiseks;

1.46. Savi tn 43 korterelamu püstitamiseks;

1.47. Sangla tn 67 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;

1.48. Rannakajaka tn 1 aiamaja lammutamiseks;

1.49. Vanemuise tn 60 korterelamu püstitamiseks;

1.50. Raekoja plats 14 korterelamu-ärihoone ümberehitamiseks (osaliseks lammutamiseks);

1.51. Hiieküla tn 2, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;

1.52. Vasara tn 52c laohoone ümberehitamiseks;

1.53. Varsa tn 24 maasoojuspuuraukude rajamiseks;

1.54. Ranna pst 10 maasoojuspuuraukude rajamiseks;

1.55. Munga tänaval vee- ja sademeveetorustike ehitamiseks;

1.56. Tihase, Soinaste, Linnu, Lemmatsi tänavatel kaugküttetorustike ehitamiseks;

1.57. Kopli tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;

1.58. Puiestee tn 7b üksikelamu püstitamiseks;

1.59. Hiieküla tn 16, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;

1.60. Lai tn 37 teatrihoone ümberehitamiseks;

1.61. Põldmarja tn 8 üksikelamu püstitamiseks;

1.62. Aroonia tn 5 üksikelamu püstitamiseks;

1.63. Kraavikalda tn 20 üksikelamu püstitamiseks;

1.64. L. Puusepa tn 8 Tartu Ülikooli Kliinikumi A korpuse 2.-4. korruste ümberehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Puiestee tn 116 laiendatud kahe korteriga elamu I ehitusjärgule (korter nr 2);

2.2. F. R. Kreutzwaldi tn 5–F. R. Kreutzwaldi tn 62c kanalisatsioonitorustikule;

2.3. Kandikülas, Vana-Kandi tee 2 püstitatud tööstus- ja laohoone I ehitusjärgule kõrvaltingimusega lõpetada haljastustööd, sh istutada puud hiljemalt järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks, kuid hiljemalt 31.05.2021;

2.4. Kandikülas, Vana-Kandi tee 1 püstitatud kaubandus- ja laohoonele järgnevate kõrvaltingimustega:

2.4.1. lõpetada haljastustööd, sh istutada puud hiljemalt 31.05.2021;

2.4.2. juhul, kui laoruumidele soovitakse paigaldada kütteseadmed, siis tuleb taotleda ehitisele uus ehitusluba. Ehitusloa taotlemisel tuleb esitada registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatise, millega tõendatakse, et hoone vastab esialgse ehitusloa taotlemise ajal (29.05.2020) kehtinud energiatõhususe miinimumnõuetele;

2.5. Tähtvere külas, Palsa tee 1 ümberehitatud logistikakeskuse osale (päikeseelektrijaamale);

2.6. Ringtee tn 35b ümberehitatud Solarbalt OÜ laohoone osale (päikeseelektrijaamale);

2.7. Peetri tn 82 püstitatud korterelamule;

2.8. Pallase pst 23 püstitatud üksikelamule;

2.9. Võru tn 242 ümberehitatud autode kaubanduskeskuse osale (päikeseelektrijaamale);

2.10. Kuu tn 21 laiendatud üksikelamule kõrvaltingimusega krohvida Kuu tn 19 poole tulemüüri osa hiljemalt tulemüüri kõrval (Kuu tn 19 krundil) asuvate kuuride ümberehitamise või lammutamise ajal;

2.11. Turu tn 63 ümberehitatud müügihall-laohoone osale (päikeseelektrijaamale);

2.12. Puhkekodu tn 11 püstitatud üksikelamule;

2.13. Vorbuse küla, Rästatalu krundil asuva Rästatalu/1 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega paigaldada ehitusprojekti asendiplaani järgne kiviparkett hiljemalt 31.05.2021. a;

2.14. Lembitu tn 8 laiendatud ärihoone II (viimasele) ehitusjärgule kõrvaltingimusega lõpetada ehitusprojekti järgsed haljastustööd hiljemalt 31.05.2021. a;

2.15. Haage külas, Haagemetsa tee 8 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega istutada ehitusprojekti järgsed puud hiljemalt 31.05.2021. a;

2.16. Kvartsi tn 16 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:

2.16.1. ehitusprojekti kohased haljastustööd teostada 31. maiks 2021.

2.16.2. ehitusjärgne topogeodeetiline teostus esitada 31. maiks 2021.

2.17. Vinkli tn 2 püstitatud laohoonele järgmise kõrvaltingimusega:

2.17.1. katendi taastamise ülevaatus toimub sobivate ilmade korral. Katendid vaadatakse üle hiljemalt 01.06.2021. Ülevaatuse käigus esitatud puudused tuleb parandada ja viia vastavusse hiljemalt 31.07.2021.

2.18. Niidu tn 9 laiendatud üksikelamule;

2.19. Fortuuna tn 23 // 23a krundil asuva Fortuuna tn 23a püstitatud korterelamu-büroohoonele järgmiste kõrvaltingimustega:

2.19.1. paigaldatud nõuetele mittevastav mänguväljak asendada mänguväljakuga, mis vastab avalikus kasutuses olevale mänguväljakule esitatud nõuetele hiljemalt Fortuuna tn 23 tänavapoolse kahe korteriga elamu-teenindushoone (ehitisregistri kood 121343381) II ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks või 31.05.2021 (sõltuvalt sellest, milline tähtaeg esimesena saabub);

2.19.2. paigaldada jalgratta raamist kinnitatavad jalgrattahoiuraamid hiljemalt 15.03.2021;

2.19.3. markeerida välisuks hiljemalt 12.02.2021.

2.20. Rohu tänaval ehitatud veetorustikule;

2.21. Fortuuna tänaval ehitatud sademeveetorustiku õli-liivapüüdurile ja pumplale;

2.23. Tehase tn 19c laiendatud Estiko tootmiskompleksile;

2.24. Puidu tn 2 laiendatud Kodumajatehase AS tootmishoonele järgmiste kõrvaltingimustega:

2.24.1. ehitusprojekti kohased asendiplaanilised vaegtööd lõpetada hiljemalt 31.05.2021. a;

2.24.2. ehitustegevuse järgne topogeodeetiline teostus esitada Tartu linna geoarhiivi hiljemalt 31.05.2021. a.

 

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Elva tn 21 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

3.2. Vabaduse pst 1c suvekohviku püstitamiseks;

3.3. Vabaduse pst 1c kinnistule välikohviku püstitamiseks;

3.4. Männimetsa tee 35 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;

3.5. Vabaduse pst 1c suvekohviku püstitamiseks;

3.6. Rahinge küla Väike-Kurvitsa tee 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

3.7. Salme tn 1a hoone laiendamiseks;

3.8. Uus tn 49 korterelamu püstitamiseks;

3.9. A. Starkopfi tn 28 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;

3.10. Kastani tn 92 korterelamu-ärihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks;

3.11. Riistapuu tn 1 ja 3 üksikelamute ehitusprojekti koostamiseks;

3.12. Vorbuse külas Jõesaare kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

3.12. Kandi tee 18, Kandiküla üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;

3.13. Tiigi tn 82 // 84 abihoone püstitamiseks;

3.14. Karu kinnistule, Vorbuse külas abihoone ehitusprojekti koostamiseks;

3.15. Kandi tee 9, Kandiküla üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;

3.16. Haagemetsa tee 14, Haage küla üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.


Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 25. augusti 2020 korralduse nr 899 "Vana-Kandi tee 2, Kandiküla, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.08.2020 välja antud ehitusluba nr 2012271/27064 Vana-Kandi tee 2, Kandiküla, Tartu linn tööstus- ja laohoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

2. Tartu Linnavalitsuse 31.juuli 2020 korralduse nr 807 "Vana-Kandi tee 1, Kandiküla, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 31.07.2020 välja antud ehitusluba nr 2012271/24170 Vana-Kandi tee 1, Kandiküla, Tartu linn lao- ja kaubandushoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

3.  Tartu Linnavalitsuse 18.12.2018. a korraldus nr 1425 "Männimetsa tee 35 projekteerimistingimuste määramine".

4. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.06.2000. a välja antud ehitusluba nr 89 Elulõnga tn 36 aiamaja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;

5. Tartu Linnavalitsuse 02.10.2018. a korralduse nr 1019 "Ehituslubade andmine" p 1.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.10.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/24412 Ranna pst 10 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

6. Tartu Linnavalitsuse 13. märtsi 2007. a korralduse nr 327 "Ehituslubade väljastamine" p 1.7 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 14.03.2007. a välja antud ehitusluba nr 747/07 Kroonuaia tn 54 kahe korteriga elamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;

7. Tartu Linnavalitsuse 18. oktoobri 2016. a korralduse nr 1048 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 20.10.2016. a välja antud ehitusluba nr 1612271/18472 Supelranna tn 8 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

8. Tartu Linnavalitsuse 4. mai 2010. a korralduse nr 512 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 04.05.2010. a välja antud ehitusluba nr 804/10 L. Puusepa tn 23 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks, seoses varasema projekti mitterealiseerimisega ning ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.

9. Tartu Linnavalitsuse 14. jaanuari 2020 korralduse nr 30 "Selli tn 18, Tartu linn ehituslubade andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.01.2020 välja antud ehitusluba nr 2012271/01514 Selli tn 18 teenindushoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;

10. Tartu Linnavalitsuse 18. märtsi 2008 korralduse nr 321 "Ehituslubade väljastamine" p 1.2. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 18.03.2008 välja antud ehitusluba nr 678/08 Vasara tn 52c hoone rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

11. Tartu Linnavalitsuse 17.01.2002 korralduse nr 251 "Ehituslubade andmine ja tähtaja pikendamine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 25.01.2002 välja antud ehitusluba nr 2018 Puiestee tn 7 kolme eramu (pos 3, pos 4 ja pos 5) ehitamiseks ainult pos 3 ehk tänase Puiestee tn 7b osas (hiljem on kinnistu jagatud), seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

12. Tartu Linnavalitsuse 05.12.2000 korralduse nr 2992 "Ehituslubade andmine ja ümbervormistamine" p 1.1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.12.2000 välja antud ehitusluba nr 266 C. R. Jakobsoni tn 6 elamu juurde- ja ümberehituseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;

13. Tartu Linnavalitsuse 08.10.2019 korralduse nr 1058 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 09.10.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/28605 Hiieküla tn 16, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

14. Tartu Linnavalitsuse 26.07.2016 korralduse nr 752 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.07.2016 välja antud ehitusluba nr 1612271/09667 Lai tn 37 teatrihoone ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

15. Tartu Linnavalitsuse 13.07.2018 korralduse nr 753 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.07.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/17074 Põldmarja tn 8 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

16. Tartu Linnavalitsuse 16.04.2019 korralduse nr 399 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.16 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.04.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/09034 Aroonia tn 5 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

17. Tartu Linnavalitsuse 26.08.2004 korralduse nr 1487 "Ehituslubade andmine" p 1.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 27.08.2004 välja antud ehitusluba nr 3895 Kraavikalda 20 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.


Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.
 

Viimati muudetud 23.03.2021