Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

24. jaanuar /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1. Väike kaar 33c büroohoone ümberehitamiseks muu lühiajalise majutuse hooneks;
1.2. Kapsa tn 8 korterelamu püstitamiseks;
1.3. Tamme pst 63 üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Meruski tn 28 üksikelamu püstitamiseks;
1.5. Kalda tee 1 Circle K Anne tankla LPG tankimisseadme paigaldamiseks;
1.6. Rõõmu tee 11 sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustike ehitamiseks;
1.7. Tervishoiu tn 6a, Tervishoiu tn 15b kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.8. Akvarelli tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.9. Hauskari tn 10 ridaelamu püstitamiseks;
1.10. Hauskari tn 12 ridaelamu püstitamiseks;
1.11. Ringtee tn 2 Eesti Leivatööstuse tootmishoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.12. Paju tn 1a ärihoone püstitamiseks;
1.13. Fortuuna tn 23 kahe korteriga elamu-ärihoone püstitamiseks;
1.14. Kastani tn 42 tootmis- ja ärihoone I ja II korpuse ümberehitamiseks ja laiendamiseks (5. korruse peale ehitamiseks);
1.15. Jänese tee 24b, Vorbuse küla, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks,
1.16. Selli tn 18 teenindushoone püstitamiseks;
1.17. Selli tn 18 laohoone püstitamiseks;
1.18. Pääsusilma tn 13 üksikelamu laiendamiseks;
1.19. Kapsa tn 1 korterelamu püstitamiseks;
1.20. Anne tn 18d üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.21. Hauskari tn 2 korterelamu püstitamiseks;
1.22. Tehnika tn 30 PVC laohoone püstitamiseks;
1.23. Võru tänav T85 kõnnitee ehitamiseks;
1.24. Siili tänav T3 kõnnitee ehitamiseks;
1.25. Aida tn 2a kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.26. Põllu tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. N. Lunini tn 16 püstitatud Tartu Ülikooli Kliinikumi parkimismajale;
2.2. Tüki külas, Mesila tee 4 püstitatud üksikelamule;
2.3. Öö tn 2 püstitatud korterelamule kõrvaltingimustega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt viimase Tähepargi kvartali (Pargi tn 13) korterelamu püstitamise kasutuloa taotlemiseks;
2.4. Päeva tn 5 püstitatud korterelamule kõrvaltingimustega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt viimase Tähepargi kvartali (Pargi tn 13) korterelamu püstitamise kasutuloa taotlemiseks;K
2.5. Päeva tn 3 püstitatud korterelamule kõrvaltingimustega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt viimase Tähepargi kvartali (Pargi tn 13) korterelamu püstitamise kasutuloa taotlemiseks;
2.6. Pargi tn 15 püstitatud korterelamule kõrvaltingimustega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt viimase Tähepargi kvartali (Pargi tn 13) korterelamu püstitamise kasutuloa taotlemiseks;
2.7. Savi tänaval ehitatud gaasitorustikule;
2.8. Raja tänaval ehitatud veetorustikule;
2.9. Aleksandri tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.10. Tähe tn 104d püstitatud sidemastile;
2.11. Saalungi tänaval ehitatud sademeveetorustikule;
2.12. Pihlaka tänaval ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.13. Jaama tn 169 ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustikele.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. Lossi tn 15 hoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Ihaste tee 8 // 8a üksikelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 02.10.2018. a korraldus nr 1022 "Kapsa tn 8, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.10.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/24393 Kapsa tn 8 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega,
2. Tartu Linnavalitsuse 31.08.2017. a korralduse nr 844 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 31.08.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/30467 Ringtee tn 2 Eesti Leivatööstuse tootmishoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
3. Tartu Linnavalitsuse 11.09.2018. a korralduse nr 937 "Paju tn 1a, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12.09.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/22196 Paju tn 1a ärihoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 30.04.2018. a korralduse nr 440 "Tartu linn, Fortuuna tn 23 ja Fortuuna tn 23a ehituslubade andmine, katastriüksuse sihtotstarbe ja aadressi muutmine ning püstitatavatele hoonetele aadresside määramine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 08.05.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/09920 Fortuuna tn 23 kahe korteriga elamu-büroohoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 8. detsembri 2005. a korralduse nr 1876 "Ehituslubade väljastamine" p 1.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 08.12.2005 välja antud ehitusluba nr 3552/05 Pääsusilma tn 13 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
6. Tartu Linnavalitsuse 20. novembri 2018. a korraldus nr 1300 "Kapsa tn 1, Tartu linn ehitusloa andmine" ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 21.11.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/29496 Kapsa tn 1 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 24.01.2020