Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond

28. märts 2024 /

Tartu Linnavalitsus andis märtsis välja järgmised korraldused

 

Arhitektuuri ja ehituse osakonnal anda välja ehitusload alljärgnevalt:

1. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri tn 1 Tartu Maarja kiriku ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

2. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Hiie tn 20 üksikelamu püstitamiseks.

3. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Hiie tn 20 kinnistuvälise kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

4. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Hiie tn 20 kinnistuvälise sadeveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

5. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Hiie tn 20 kinnistuvälise veetorustiku ehitamiseks.

6. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Männimetsa tee 35 üksikelamu püstitamiseks.

7. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 56 karistusasutuse hoonele päikesepaneelide paigaldamiseks.

8. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vaksali tn 17 haiglavälise arstiabi keskusele päikesepaneelide paigaldamiseks.

9. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kalda tee 26 gaasitorustiku ümberehitamiseks.

10. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ilmatsalu tn 5c trafo ja elektriseadmete vundamentide ehitamiseks.

11. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raatuse tn 2 kinnistuväliste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.

12. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Optika tn 6, Optika tänav T1, T5 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

13. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Aleksandri tn 32/2 büroohoone püstitamiseks.

14. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Aleksandri tn 32/3 büroohoone püstitamiseks.

15. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kastani tänava (Näituse tn – J. Kuperjanovi tn) veetorustike ümberehitamiseks.

16. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kastani tänava (Näituse tn – J. Kuperjanovi tn) sademeveetorustike ümberehitamiseks.

17. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kastani tänava (Näituse tn – J. Kuperjanovi tn) ümberehitamiseks.

18. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 30 kaugküttetorustiku ehitamiseks.

19. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 30 gaasitorustiku ümberehitamiseks.

20. Tartu maakond, Tartu linn, Kandiküla, Ilmatsalu tee 19 üksikelamu lammutamiseks.

21. Tartu maakond, Tartu linn, Kandiküla, Ilmatsalu tee 19 üksikelamu püstitamiseks.

22. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Siili tn 4 korterelamu püstitamiseks.

23. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 3 abihoone püstitamiseks.

24. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Männimetsa tee 17 üksikelamu püstitamiseks.

25. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähtvere tn 37 korterelamu püstitamiseks.

26. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vallikraavi tn 4 äri- ja büroohoone ümberehitamiseks.

27. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 30a tööstushoone ümberehitamiseks.

28. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pallase pst 9 üksikelamu püstitamiseks.

29. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pallase pst 11 üksikelamu püstitamiseks.

30. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vasara tn 48a büroo-ja sõidukite teenindushoone  püstitamiseks.

31. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vanemuise tn 42 Eesti Kirjandusmuuseumi ümberehitamiseks.

 

Arhitektuuri ja ehituse osakonnal anda välja kasutusload alljärgnevalt:

1. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri tn 1 laiendatud Tartu Maarja kiriku I ehitusjärgule.

2. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Õie tn 22 // 24 katastriüksusel asuvale Õie tn 24 püstitatud üksikelamule.

3. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 61 ümberehitatud ehitise osale.

4. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 47 katastriüksusel asuva Turu tn 47/2 ümberehitatud kaubandus- ja büroohoone osale (päikeseelektrijaamale).

5. Tartu maakond, Tartu linn, Märja alevik, Looga tn 11 püstitatud korterelamule.

6. Tartu maakond, Tartu linn, Märja alevik, Looga tn 10 püstitatud korterelamule.

7. Tartu maakond, Tartu linn, Märja alevik, Looga tn 9 püstitatud korterelamule.

8. Tartu maakond, Tartu linn, Tüki küla, Kudre tee 1 // 2 katastriüksusel asuvale Kudre tee 1 püstitatud üksikelamu I ehitusjärgule.

9. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kvartsi tn 7 püstitatud korterelamule.

10. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kvartsi tn 5 püstitatud korterelamule.

11. Tartu maakond, Tartu linn, Rahinge küla, Hiieküla tn 10 püstitatud üksikelamule.

12. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Hobuseraua tn 26 püstitatud üksikelamule.

 

Arhitektuuri ja ehituse osakonnal anda välja projekteerimistingimused alljärgnevalt:

1. Tartu maakond, Tartu linn, Rahinge küla, Kõpla kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

2. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 20 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

3. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Timuti tn 30 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

4. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kuu tn 43 korterelamu püstitamiseks.

5. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Turu tn 35b kinnistule korterelamu püstitamiseks.

6. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Filosoofi tn 10 kinnistule korterelamu püstitamiseks.

 

Tunnistada kehtetuks:

1. Välja antud ehitusluba nr 1612271/20466 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn,  Pepleri tn 1 Tartu Maarja kiriku ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

2. Välja antud ehitusluba nr 2112271/30464 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn,  Männimetsa tee 35 üksikelamu püstitamiseks.

3. Välja antud ehitusluba nr 3171 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn,  Suur kaar 36 üksikelamu laiendamiseks.

4. Välja antud ehitusluba nr 2312271/03302 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 3 abihoone püstitamiseks.

5. Välja antud ehitusluba nr 2212271/13936 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Siili tn 4 korterelamu püstitamiseks.

6. Välja antud ehitusluba nr 2212271/24061 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Männimetsa tee 17 üksikelamu püstitamiseks.

7. Välja antud ehitusluba nr 1712271/37783  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähtvere tn 37 korterelamu püstitamiseks.

Ehitus- ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus ehitusregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 28.03.2024