Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
24°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

arhitektuuri ja ehituse osakond

30. november /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:

1.1. L. Koidula tn 5 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.2. Anne tn 51 kortermaja taguse sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.3. Ranna tee 3 sõudekeskuse olmehoone küttesüsteemi ümberehitamiseks.
1.4. Öö tänava tee ehitamiseks;
1.5. Narva mnt 18 õppehoone püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Ihaste tee 3 püstitatud Ihaste tee 3 parkimismaja I ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.1.1. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan hiljemalt 31.12.2017;
2.1.2. haljastusega ja teekattemärgistusega seotud vaegtööd lõpetada hiljemalt 21.05.2018.
2.2. Anne tn 57 ümberehitatud kauplusele kõrvaltingimusega tähistada klaasseinad ja -uksed hiljemalt enne ehitise kasutusele võtmist;
2.3. Kristalli tn 9 // Laseri tn 6 // 6a krundil asuvale Laseri tn 6 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.3.1. paigaldada jalgrattahoidjad, kus saab mugavalt lukustada jalgrattaraami (keelatud on jalgrattahoidjad, kus saab jalgratast hoidja külge lukustada ainult esi- või tagarattaga). Tähtaeg 31.05.2018;
2.3.2. ehitusprojekti järgsed haljastus- ja heakorratööd lõpetada hiljemalt 31.05.2018.
2.4. Herne tn 45 // 47 krundil asuvale Herne tn 47 püstitatud üksikelamule;
2.5. Lembitu tänaval ehitatud vee- ja sademeveetorustikele;
2.6. Soinaste tänaval ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele, I osa;
2.7. Põllu tn 11 ehitatud sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustikele;
2.8. Vabaduse pst-l ümberehitatud veetorustikule;
2.9. Soinaste ja Riia tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele, II osa.

3. Projekteerimistingimused:
3.1. Võru tn 130 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Viimati muudetud 30.11.2017