Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-10°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

31. august /

Tartu Linnavalitsus andis juuli- ja augustikuus välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Pargi tn 11 korterelamu püstitamiseks;
1.2.  Ujula tn 98 Lodjakoja slipi püstitamiseks;
1.3. Hobuseraua tn 8 üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Meruski tn 26 üksikelamu püstitamiseks:
1.5. Kopli tänava ümberehitamiseks;
1.6. Kaunase pst ümberehitamiseks Kaunase pst 68 juures;
1.7. Kvartsi tänava 2. etapi ehitamiseks
1.8. Kvartsi tänaval sademevee- ja drenaažitorustike ehitamiseks;
1.9. Timuti tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.10. Kressi tn 13 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.11. Õnne tn 29 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.12. Ravila tänaval ja Viljandi mnt-l vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.13. L. Puusepa tn 10 lasteaia ronila püstitamiseks;
1.14. Aruküla tee 7 laohoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.15. Tammepärja tn 3, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks;
1.16. L. Puusepa tn 8 Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.17. L. Puusepa tn 6 hooldushaigla laiendamiseks;
1.18. Riia tn 142 ärihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.19. Ladva ja Lehe tänavatel vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.20. Kraavi tänaval sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
1.21. Ringtee tn 28 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
1.22. Hobuseraua tn 36 üksikelamu püstitamiseks;
1.23. Liivamäe, Vorbuse küla abihoone püstitamiseks;
1.24. Liivamäe, Vorbuse küla kuur-majandushoone püstitamiseks;
1.25. Tamme pst 64 üksikelamu püstitamiseks;
1.26. Lutsu tn 1 büroohoone lammutamiseks;
1.27. Munga tn 4 töökoja-ilusalongi lammutamiseks;
1.28. Jakobi tn 5 õppehoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.29. Rästatalu/1, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks;
1.30. Vee tn 6, Märja alevik, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks;
1.31. Vana-Kandi tee 1, Kandiküla, Tartu linn lao- ja kaubandushoone püstitamiseks järgmise kõrvaltingimusega: Juhul, kui hoone ehitamise käigus soovitakse paigaldada laoruumidele kütteseadmed või kui need soovitakse paigaldada laoruumidele peale kasutusloa saamist, siis tuleb taotleda ehitisele uus ehitusluba. Ehitusloa taotlemisel tuleb esitada registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatise, millega tõendatakse, et hoone vastab esialgse ehitusloa taotlemise ajal (29.05.2020) kehtinud energiatõhususe miinimumnõuetele.
1.32. Kase-Juhani tee 10, Kandiküla, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks;
1.33. Soinaste tn 47 kahe korteriga elamu lammutamiseks;
1.34. Soinaste tn 47 ridaelamu püstitamiseks;
1.35. Riia tn 110 üksikelamu lammutamiseks;
1.36. Tervishoiu tn 2c tööstushoone tehnosüsteemi ümberehitamiseks;
1.37. Nisu tn 16 ja Maisi tn 19 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.38. Anne tn 30, Anne tn 32 ja Papli tänaval kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.39. Väike-Tähe tn 15 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.40. Tartu alajaama ühenduste ümberehitamiseks;
1.41. Siili tn 3 korterelamu püstitamiseks;
1.42. Riia tn 22/1 parkimismaja (hoone nr PH2) püstitamiseks (ehitusetapp II) järgmise kõrvaltingimusega: "Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine";
1.43. Riia tn 22 korterelamu-kaubandushoone (hoone nr 2) püstitamiseks järgmise kõrvaltingimusega: "Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine".
1.44. Kapsa tn 4 korterelamu püstitamiseks;
1.45. Heina tn 7b korterelamu püstitamiseks;
1.46. Salutähe tn 7d üksikelamu püstitamiseks;
1.47. Sälu tn 9 üksikelamu püstitamiseks;
1.48. Hommiku tn 11 kahe korteriga elamu püstitamiseks;
1.49. Pääsukese tn 22 üksikelamu püstitamiseks;
1.50. Puhkekodu tn 1 üksikelamu püstitamiseks;
1.51. Vinkli tn 4 laohoone püstitamiseks;
1.52. Hiieküla tn 37, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.53. Rõõmu teel kõnnitee ehitamiseks Rõõmu tee 7 juures;
1.54. Uus tn 20 parkla ehitamiseks;
1.55. Voolu tn 47 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
1.56. Mõisavahe tn 25 ja 26 ja 31 kaugküttetorustike ehitamiseks;
1.57. J. Kuperjanovi tn 2 ja 4 kaugküttetorustike ehitamiseks.
1.58. Heina tn 7a korterelamu püstitamiseks;
1.60. Sirbi tn 1 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.61. Kivi tn 61 korterelamu püstitamiseks; 
1.62. Soola tänaval jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks;
1.63. ingtee tn 37b, Tartu linn kaubandushoone püstitamiseks;
1.64. Meruski tn 20, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks;
1.65. Piima tn 18, Tartu linn üksikelamu püstitamiseks;
1.66. Vana-Kandi tee 2, Kandiküla, Tartu linn tööstus- ja laohoone püstitamiseks järgmise kõrvaltingimusega: Juhul, kui hoone ehitamise käigus soovitakse paigaldada laoruumidele kütteseadmed või kui need soovitakse paigaldada laoruumidele peale kasutusloa saamist, siis tuleb taotleda ehitisele uus ehitusluba. Ehitusloa taotlemisel tuleb esitada registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatise, millega tõendatakse, et hoone vastab esialgse ehitusloa taotlemise ajal (05.06.2020. a) kehtinud energiatõhususe miinimumnõuetele.
1.67. Lehe ja Ladva tänavate laiendamiseks;
1.68. Taara pst 26 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.69. Puiestee tn 114 lao- ja kaubandushoone lammutamiseks;
1.70. Hauskari tn 8 korterelamu püstitamiseks;
1.71. Siili 20 üksikelamu püstitamiseks;
1.72. Tammiku tn 7 üksikelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload: 
2.1. Ujula tn 98 ja Ujula tn 102 ehitatud sademeveetorustikule;
2.2. Hommiku tn 8 püstitatud üksikelamule;
2.3. Mäe tn 23 laiendatud üksikelamule;
2.4. Kummeli tn 8b püstitatud korterelamule;
2.5. Paju tn 2 püstitatud ärihoone I ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.5.1. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks;
2.5.2. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (Geoarhiiv) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks
2.5.3. esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale töökohtade valgustusmõõdistus enne ruumide kasutusele võtmist;
2.5.4. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;
2.5.5. likvideerida Pika tn ülekäigurajal suunaga Paju tänavast Anne kanali poole veelomp hiljemalt 01.08.2020. Vajadusel tekitada haljasalale imbala.
2.6. Paju tn 11 püstitatud korterelamule;
2.7. Uus tn 21 püstitatud korterelamule;
2.8. Soinaste tn 24 laiendatud üksikelamule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (Geoarhiiv) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehituse käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 31.08.2020.
2.9. Tehnika tn 10 laiendatud tööstus- ja kaubandushoonele;
2.10. Akvarelli tn 2 püstitatud üksikelamule;
2.11. Veemeistri tee 7, Haage küla püstitatud laohoonele;
2.12. Fortuuna tn 11 laiendatud korterelamu-büroohoonele;
2.13. Staadioni tn 67 laiendatud ärihoone I ehitusjärgule;
2.14. Siili tn 2  püstitatud korterelamule;
2.15. Varsa tn 8 püstitatud üksikelamule;
2.16. Ülikooli tänaval ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.17. Teguri tänaval ehitatud vee-, sademeveetorustikele;
2.18. Kummeli tn 10, 10a, 10b, 20b ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsiooni välistorustikele;
2.19. Madruse ja Talmani tänavatel ehitatud gaasitorustikele;
2.20. Ihaste põik 12 püstitatud korterelamule;
2.21. Ihaste põik 10 püstitatud korterelamule;
2.22. Riistapuu tn 15 püstitatud üksikelamule;
2.23. Kalmistu tn 7 püstitatud korterelamu I ehitusjärgule;
2.24 Ignatsi tn 4 püstitatud üksikelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.24.1. lõpetada piirdeaia ehitustööd hiljemalt 15. septembriks 2020. a;
2.24.2. paigaldada rõdupiirded hiljemalt 1. oktoobriks 2020. a.
2.25. Vaba tn 37 laiendatud üksikelamule;
2.26. Sinilille tn 3 püstitatud üksikelamule;
2.27. Hobuseraua tn 51 püstitatud üksikelamule;
2.28. Paju tn 2 püstitatud ärihoone II ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.28.1. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks;
2.28.2. esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale töökohtade valgustusmõõdistus enne ruumide kasutusele võtmist;
2.28.3. markeerida klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;
2.28.4. esitada enne kiirgustegevuse alustamist Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale kiirgustegevusluba.
2.29. Ujula tn 98 krundil asuva Ujula tn 98/2 püstitatud vetelpäästehoonele kõrvaltingimusega tagada välistrepi kasutamise ohutus hiljemalt 1. oktoobriks 2020. a;
2.30. Ujula tn 98 püstitatud abihoonele;
2.31. Jalaka tn 77 // Ringtee tn 25 kinnistul ehitatud sademeveetorustikule;
2.32. J. Kuperjanovi tänaval ehitatud sademeveetorustikule, I etapp;
2.33. Ujula tn 98 krundil asuva Ujula tn 98/1 püstitatud lodjakojale kõrvaltingimusega paigaldada hoone peasissepääsu ette nõuetekohane jalarest hiljemalt 1. oktoobriks 2020. a;
2.34. Ringtee tn 6b ümberehitatud laohoone osale (päikeseelektrijaamale);
2.35. Turu tn 2 ümberehitatud kaubanduskeskuse osale;
2.36. Oa tn 47 püstitatud korterelamule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.36.1. korrastada kraavide voolunõvad ja nõlvad hiljemalt 01.09.2020;
2.36.2. korrastada Oa tn poolne krundiga piirnev haljasala hiljemalt 01.09.2020.
2.37. Männimetsa tee 60 laiendatud üksikelamule;
2.38. Veemeistri tee 7, Haage küla püstitatud toiduainete laohoonele.

3.Projekteerimistingimused: 
3.1. Männimetsa tee 26 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Kapteni tn 12 elamu püstitamiseks;
3.3. Riia tn 120a üksikelamu püstitamiseks;
3.4. Paju tn 2 ehitatud väljaku I ehitusjärgule;
3.5. Ropka tn 2 korterelamu püstitamiseks;
3.6. Rõõmu tee 13 hoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.7. Peetriturg 9 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.8. Võru tn 131 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.9. Staadioni tn 81//83 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.10. Jõerahu tn 17, Vorbuse külas üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.11. Uus tn 51 korterelamu püstitamiseks;
3.12. Uus tn 49 korterelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1.  Tartu Linnavalitsuse 29. oktoobri 2019. a korraldus nr 1199.
2. Tartu Linnavalitsuse 28. augusti 2018 korralduse nr 877 "Pargi tn 11, Tartu linn, ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 29.08.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/20778 Pargi tn 11 korterelamu-büroohoone püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
3. Tartu Linnavalitsuse 09. septembri 2014 korralduse nr 899 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.9. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12.09.2014 välja antud ehitusluba nr 3364/14 Hobuseraua tn 8 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
4. Tartu Linnavalitsuse 07. aprilli 2020 korralduse nr 374 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 07.04.2020 välja antud ehitusluba nr 2012271/09817 L. Puusepa tn 8 Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku osaliseks ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
5. Tartu Linnavalitsuse 02. aprilli 2019 korralduse nr 347 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 03.04.2019 välja antud ehitusluba nr 1912271/07555 Riia tn 142 büroohoone-kohviku ümberehitamiseks ja laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
6. Tartu Linnavalitsuse 24. juuli 2018 korralduse nr 783 "Ehituslubade andmine" p 1.1. ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 24.07.2018 välja antud ehitusluba nr 1812271/17759 Rästatalu/1, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
7. Tartu Linnavalitsuse 12. mai 2020. a korralduse nr 515 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12. mai 2020. a välja antud ehitusluba nr 2012271/14060 Kase-Juhani tee 10, Kandiküla üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
8. Tartu Linnavalitsuse 30.04.2018. a korralduse nr 442 "Riia tn 22/1, Tartu linn parkimishoone nr 2 I ehitusetapi ehitusloa andmine ning hoonele aadressi määramine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 02.05.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/09333 Riia tn 22/1 parkimishoone nr 2 püstitamiseks (ehitusetapp I), seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
9. Tartu Linnavalitsuse 2. oktoobri 2018. a korralduse nr 1021 "Tartu linn, Kapsa tn 4 ja Kapsa tn 6 ehituslubade andmine" p 1.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 2. oktoobril 2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/24397 Kapsa tn 4 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
10. Tartu Linnavalitsuse 17. aprilli 2018. a korralduse nr 374 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 18. aprillil 2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/08025 Heina tn 7b korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
11. Tartu Linnavalitsuse 17. aprilli 2018. a korralduse nr 374 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 18. aprillil 2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/08023 Heina tn 7a korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
12. Tartu Linnavalitsuse 2. juuni 2005. a korralduse nr 876 "Ehituslubade väljastamine" p 1.14 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 3. juunil 2005. a välja antud ehitusluba nr 1244/05 Puhkekodu tn 1 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.
13. Tartu Linnavalitsuse 15. mai 2012. a korralduse nr 504 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16. mail 2012. a välja antud ehitusluba nr 1288/12 Tamme põik 22 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
14. Tartu Linnavalitsuse 15. augusti 2006. a korralduse nr 1234 "Ehituslubade väljastamine" p 1.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 15. augustil 2006. a välja antud ehitusluba nr 2254/06 Lepiku 6 korterelamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
15. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 09.06.1997. a välja antud ehitusluba nr 2008 Piima tn 18 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega.
16. Tartu Linnavalitsuse 10.06.2008. a korralduse nr 680 "Ehituslubade väljastamine" p 1.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 11.06.2008. a välja antud ehitusluba nr 1407/08 Siili 20 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 31.08.2020