Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

31. detsember /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused

1. Ehitusload:
1.1.  Maagaasitorustiku Ilmatsalu B3, II etapp, ehitamiseks;

1.2. W. Struve tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.3. Riia tn 1 kaugjahutustorustiku ehitamiseks;
1.4. Vanemuise ja Uueturu tänavatel kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.5. Aeru tn 8 korterelamu püstitamiseks;
1.6. Hauskari tn 4 korterelamu püstitamiseks;
1.7. Jõerahu tn 16, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks;
1.8. Arukase tn 17 üksikelamu püstitamiseks;
1.9.Tammepärja tn 1 üksikelamu püstitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Vikerkaare tn 15 püstitatud abihoonele;

2.2. Vikerkaare tn 15 püstitatud üksikelamule;
2.3. Oa tn 10 püstitatud korterelamule kõrvaltingimusega paigaldada ehitusprojekti järgsed välisuksed hiljemalt 29.02.2020. a;
2.4. Küüni tn 5b ümberehitatud korterelamu-ärihoone II ehitusjärgule;
2.5. Tamme pst-l ehitatud gaasitorustikule;
2.6. Aruküla teel ja Kvissentali teel ehitatud kesksurve gaasitorustikele;
2.7. Aisa kvartel, Märja alevik, ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.8. Staadioni tänaval ehitatud vee- ja sademeveetorustikele;
2.9. Vanemuise tänaval ehitatud sademeveetorustikule;
2.10. N. Lunini tn 16 ümberehitatud kaugküttetorustikule;
2.11. Mõisavahe tn 34b // 34c krundil asuva Mõisavahe tn 34c püstitatud tervisemaja II ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.11.1. esitada enne kiirgustegevuse alustamist Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale kiirgustegevusluba;
2.11.2. ühendada ATS-süsteem Häirekeskusega hiljemalt 10.02.2020;
2.11.3. paigaldada hambaravi kabinettidesse ning sterilisatsiooniruumidesse valamud enne ruumide kasutuselevõttu.

3.Projekteerimistingimused:
3.1. N. Lunini 6 // 8 ajutise moodulmaja püstitamiseks;

3.2. Kesk kaar 39a üksikelamu püstitamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 13.07.2018. a korralduse nr 753 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine" p 2.2 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 17.07.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/17075 Aeru tn 8 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;

2. Tähtvere Vallavalitsuse 27.04.2017. a korraldus nr 2-1/105/2017 ning ehitusspetsialisti poolt 02.05.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/13513 Jõerahu tn 16, Vorbuse küla üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

 

Viimati muudetud 03.01.2020