Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
17°

Ehitus- ka kasutusload ning projekteerimistingimused

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

4. detsember /

Tartu Linnavalitsus andis välja järgmised korraldused 

1. Ehitusload: 
1.1. Näkiaasa, Kardla küla üksikelamu püstitamiseks;
1.2. Tasuja tn 1 abihoone lammutamiseks;
1.3. Tasuja tn 1b üksikelamu püstitamiseks;
1.4. Väike-Luke, Kardla küla puurkaevu rajamiseks;
1.5. Vaksali tn 53 - Betooni tn 3 kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.6. Nigula tänaval kaugküttetorustiku ehitamiseks;
1.7. Veemeistri tee 7, Haage küla toiduainete laohoone püstitamiseks;
1.8. Savi tn 19 üksikelamu püstitamiseks;
1.9. Ihaste põik 10 korterelamu püstitamiseks;
1.10. Ihaste põik 12 korterelamu püstitamiseks;
1.11. Kastani tn 38 meelelahutus- ja ärihoone ümberehitamiseks;
1.12. Metsaserva piirkond 21, Haage küla üksikelamu püstitamiseks;
1.13. Raua tn 15a üksikelamu lammutamiseks;
1.14. Marja tn 26 abihoone lammutamiseks;
1.15. Marja tn 26 abihoone püstitamiseks;
1.16. Suur kaar 54 tööstushoone lammutamiseks;
1.17. Suur kaar 54 korterelamu-büroohoone püstitamiseks;
1.18. Mõisavahe tn 34 - Mõisavahe tn 47 ala parklate ja juurdepääsuteede ümberehitamiseks;

1.19. Mõisavahe tn 34 - Mõisavahe tn 47 ala parklate ja juurdepääsuteede sademeveetorustike ehitamiseks;

1.20. Kuu tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.21. Sirbi tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.22. Lehola tänaval sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.23. Ringtee tn 2a kohvik-kaupluse püstitamiseks;
1.24. Varsa tn 15 üksikelamu püstitamiseks;
1.25. J. Kuperjanovi tn 8 korterelamu püstitamiseks;
1.26. Kummeli tn 6a korterelamu püstitamiseks;
1.27. Aeru tn 10 korterelamu püstitamiseks;
1.28. Nurme tn 22a üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.29.. Mäe tn 11 korterelamu püstitamiseks;
1.30. Nooruse tn 5 õppehoone-ühiselamu II korruse B tiiva ümberehitamiseks;
1.31. Rukkilille tn 1 aiamaja lammutamiseks;
1.32. Rukkilille tn 1 üksikelamu püstitamiseks;
1.33. Kesk kaar 37b üksikelamu lammutamiseks;
1.34. Hiieküla tn 12, Rahinge küla abihoone püstitamiseks;
1.34. Hiieküla tn 12, Rahinge küla üksikelamu püstitamiseks;
1.35. Sepavälja tn 37 välisgaasitorustiku ehitamiseks;
1.36. Ujula tn 98 gaasitorustiku ehitamiseks;
1.37. Betooni tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.38. Riia-Vaksali-Sadamaraudtee koridoris sademeveetorustiku ehitamiseks;
1.39. Madruse tänaval gaasitorustiku ehitamiseks;
1.40. Kure tee 10, Rahinge küla, puurkaevu rajamiseks;
1.41. Järve tee 17, Tüki küla, puurkaevu rajamiseks;
1.42. Raba tee 17, Ilmatsalu küla, puurkaevu rajamiseks;
1.43. Tehnika tn 9 sõidukite teenindus- ja laohoone püstitamiseks;
1.44. Aeru tn 12 korterelamu püstitamiseks;
1.45. Tähe tn 135c laohoone ümberehitamiseks;
1.46. Riia tn 43 garaaži ümberehitamiseks (osaliseks lammutamiseks);
1.47. Sinika tn 4a katlamaja lammutamiseks;
1.48. Vallikraavi tn 23 väravapaviljoni ümberehitamiseks kohvikuks;
1.49. Metshirve tn 7 suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks.

 

2. Kasutusload: 
2.1. Pargi tn 17 püstitatud korterelamule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) madalpinge maakaabli teostusjoonis ja ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt viimase Tähepargi arenduse maja kasutuloa taotlemiseks;
2.2. Kulli tee 1, Rahinge külas laiendatud majandushoonele ja kuuridele;
2.3. Tähe tn 101 ümberehitatud huvikeskuse osale;
2.4. Märja alevik, Aisa tn 2 püstitatud kauplusele kõrvaltingimustega:
2.4.1. esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) vundamendi ja gaasitorustiku teostusjoonised ning ehitusjärgse teostusjoonise, mis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 31.12.2019;
2.4.2. lõpetada kõnnitee ehitustööd hiljemalt 31.12.2019;
2.4.3. istutada puuduolevad 5 puud ning taastada kõnnitee servas muruala hiljemalt 20.05.2020;
2.5. Suur kaar 53 laiendatud Tamme vaba aja keskuse I ehitusjärgule;
2.6. Sadama tn 1 ümberehitatud Teaduskeskus AHHAA osale;
2.7. Riia tn 1 laiendatud Tartu Kaubamaja osale (LED-reklaamidele);
2.8. Aeru tn 3 püstitatud korterelamule;
2.9. Anne tn 69 ehitatud tasakaalurajale;
2.10. Vabriku tänaval vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.11. Mõisavahe tn 23 ja Mõisavahe tn 24 sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.12. Lepiku tänaval vee- ja sademeveetorustikele;
2.13. Roosi tn 32b välisgaasitorustikele;
2.14. Orava tn 10 välisgaasitorustikule;
2.15. Aardlavälja tn 1 välisgaasitorustikule;
2.16. Õpetaja tn 12 välisgaasitorustikule;
2.17. Raua tn 20 kaugküttetorustikule;
2.18. Mõisavahe tn 34b // 34c krundil asuva Mõisavahe tn 34c püstitatud tervisemaja I ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.18.1. lõpetada asendiplaanilised ehitustööd hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks;
2.18.2. paigaldada fassaadikangas hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks;
2.18.3. lõpetada haljastustööd, sh kõrghaljastuse istutamine hiljemalt 20.05.2019;
2.18.4. esitada Fortumi soojussõlmeseadmete lõplik kasutuselevõtu akt hiljemalt hoone järgmise ehitusjärgu kasutusloa taotlemise ajaks;
2.19. Hipodroomi tn 1a püstitatud üksikelamule;
2.20. Aianduse tn 17a püstitatud üksikelamule;
2.21. Sepavälja, Sepakuru ja Leegi tänavatel gaasitorustikele;
2.22. Peetri tn 13a välisgaasitorustikule;
2.23. N. Triigi ja Pallase pst sademeveetorustikele ja eesvoolule;
2.24. Roopa, Variku ja Maasika tänavatel vee- ja sademeveetorustikele;
2.25. Kraavikalda tn 46 püstitatud üksikelamule kõrvaltingimusega esitada Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi (geoarhiivi) ehitusjärgne teostusjoonis, mis peab kajastama kõiki teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke hiljemalt 31.12.2019. a;
2.26. Kõrvitsa tn 1 püstitatud korterelamule;
2.27. Tiigi tn 61b ümberehitatud labori-, büroo- ja tootmishoone osale;
2.28. Sepa tn 21a ümberehitatud pagaritöökoja osale (päikeseelektrisüsteemile);
2.29. Sepa tn 21a ümberehitatud autopesula osale (päikeseelektrisüsteemile);
2.30. Ranna pst 23a püstitatud üksikelamule;
2.31. Riia tn 22a püstitatud Riia kvartali hoone 1 II ehitusjärgule kõrvaltingimusega tähistada klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist;
2.32.  Aeru tn 11 püstitatud korterelamu I ehitusjärgule (korteritele nr 1, 5 ja 6) kõrvaltingimusega istutada ehitusprojekti järgne hekk hiljemalt 31.05.2020. a;
2.33. Võru tn 176 püstitatud tankla-ärihoone I ehitusjärgule järgmiste kõrvaltingimustega:
2.33.1. kuni püsiva piirdeaia välja ehitamiseni piirata Jalaka tn 1a ulatuses ajutise läbipaistmatu piirdega;
2.33.2. eraldada ventilatsiooni seadmed tehnoruumis tuletõkkekonstruktsioonidega EI60;
2.33.3. lõpetada haljasalade heakorratööd (lisada kasvumulda, profileerida, heakorrastada) hiljemalt 15.05.2020;
2.33.4. välja vahetada defektsed reljeefsed kivid ning täita reljeefsete sillutuskatte vuugikohad hiljemalt 15.05.20120;
2.33.5. teostada asfalteemristööd vastavalt kasutusloa taotluse menetluse juures asuvale fototabelis esitatud märkustele hiljemalt 15.05.2020;
2.33.6. teostada nõuetekohaselt teekatte markeerimistööd hiljemalt 15.05.2020;
2.33.7. langetada Jalaka tn juurdepääsukoha juures äärekivi kogu reljeefse kivi ulatuses, h=0 cm hiljemalt 15.05.2020;
2.34. Ilmatsalu tn 11 laiendatud kauplusehoonele järgmiste kõrvaltingimusega:
2.34.1 joonida parkimiskohad ja parklaalal asuvad "sebrad" hiljemalt 1. maiks 2020;
2.34.2 rajada Ilmatsalu ja Ravila tänava ristumiskoha juures ehitusprojekti järgne kõnnitee osa hiljemalt 1. maiks 2020;
2.34.3 seadustada krundil asuv taara vastuvõtupunkt, st saada eelnevalt ehitusteatis ning seejärel kasutusteatis hiljemalt 31. jaanuariks 2020;
2.35. Tamme puiesteel ehitatud gaasitorustikule;
2.36. Tammiku tn, Tammepärja tn, Mureli tn, Raja tn, Tamme pst ehitatud gaasitorustikele;
2.37. Kase-Juhani teel, Kandiküla, ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.38. Anne tn 80 kuni Anne tn 92 ja Jaama tn 169 kuni Jaama tn 173 ümberehitatud kaugküttetorustikele;
2.39. Turu tn 47 krundil asuvale Turu tn 47/2 püstitatud kaubandus- ja büroohoone II (viimasele) ehitusjärgule kõrvaltingimusega tähistada klaasseinad ja -uksed enne ruumide kasutusele võtmist.

3.Projekteerimistingimused: 
3.1. Kalda tee 49 hoone püstitamiseks;
3.2. Ristiku tn 31 elamu püstitamiseks;
3.3. Pihva külas, Tanni tee 12 abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. A. Vardi tn 19 üksikelamu püstitamiseks;
3.5. Teguri tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
3.6. Kikka tee 7 kinnistu üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.7. Metshirve tn 7 aiamaja üksikelamuks ümberehitamise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.8. Tamme pst 12 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.9. Lõuendi tn 1 elamu püstitamiseks;
3.10. Supelranna tn 6 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.11. Luige tn 2b elamu püstitamiseks;
3.12. Väike-Tähe 15 // 15a elamu-abihoone laiendamiseks;
3.13. Sirbi tn 1 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks: 
1. Tartu Linnavalitsuse 26.07.2005. a korralduse nr 1179 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.07.2005. a välja antud ehitusluba nr 1845/05 Vanemuise 61 korterelamu rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja ehitusteatise esitamisega;
2. Tartu Linnavalitsuse 09.08.2016. a korralduse nr 792 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.4 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 10.08.2016. a välja antud ehitusluba nr 1612271/11030 Kastani tn 38 meelelahutus- ja ärihoone ümberehitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
3. Tähtvere Vallavalitsuse 08.12.2016. a korraldus nr 2-1/210/2016 ja ehitusspetsialisti poolt 06.02.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/03167 Metsaserva piirkond 21, Haage küla üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 13.06.2017. a korralduse nr 591 "Ringtee tn 2a ehitusloa väljastamine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine" p 1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 14.06.2017. a välja antud ehitusluba nr 1712271/19971 Ringtee tn 2a kohvik-kaupluse püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 28.07.2015. a korralduse nr 839 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.3 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 28.07.2015. a välja antud ehitusluba nr 1512219/08877 Varsa tn 15 üksikelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
6. Tartu Linnavalitsuse 05.06.2018. a korralduse nr 599 "Ehituslubade andmine" p 1.5 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.06.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/12816 Aeru tn 10 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
7. Tartu Linnavalitsuse 13.11.2012. a korralduse nr 1257 "Tähtvere tn 40 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 13.11.2012. a välja antud ehitusluba nr 2958/12 Kalda tee 38 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusteatise esitamisega;
8. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 09.02.1996. a välja antud ehitusluba nr 188 Põhjatamme pst 5 ehitise rekonstrueerimiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusteatise esitamisega;
9. Tartu Linnavalitsuse tollase arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.05.1998. a välja antud ehitusluba nr 319 Raudtee tn 16 ehitise laiendamiseks, mida on pikendatud Tartu Linnavalitsuse 15.07.2002. a korraldusega nr 2731, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusteatise esitamisega;
10. Tartu Linnavalitsuse 05.06.2018. a korralduse nr 599 "Ehituslubade andmine" p 1.6 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 06.06.2018. a välja antud ehitusluba nr 1812271/12818 Aeru tn 12 korterelamu püstitamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
11. Tartu Linnavalitsuse 16.02.2010. a korralduse nr 223 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.1 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 16.02.2010. a välja antud ehitusluba nr 260/10 Vallikraavi tn 19 // 21 (tänane aadress Vallikraavi tn 23) endise väravapaviljoni rekonstrueerimiseks bürooks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise ja uue ehitusloa taotluse esitamisega;
12. Tartu Linnavalitsuse 11.04.2006. a korralduse nr 519 „Ehituslubade väljastamine“ p 1.12 ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 11.04.2006. a välja antud ehitusluba nr 830/06 Metshirve 7 üksikelamu laiendamiseks, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ja uue ehitusloa taotluse esitamisega.

Otsustas keelduda:
1. Emajõe tn 7 ehitusloa nr 2570/07 kehtetuks tunnistamisest.

Ehitus-ja kasutuslubadega ning projekteerimistingimustega saab tutvuda riiklikus Ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. 

Viimati muudetud 04.12.2019